V reakcii na sústavne medializované obvinenia o nečerpaní eurofondov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktoré bez akejkoľvek snahy predložiť dôkazy rozširujú najmä predstavitelia vládnej strany SMER-SD na čele s premiérom, sme pripravili stručný vecný prehľad vývoja celého sporu. Veríme, že týmto krokom vnesieme svetlo do celej kauzy a pomôžeme čitateľom odhaliť skutočnú pravdu.

V prvej polovici roku 2013 podal Banskobystrický samosprávny kraj na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok (tzv. eurofondy) – v marci 2013 to bola žiadosť na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia ciest Sucháň-Čebovce, Opava“ a v máji 2013 žiadosť na projekt „Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca“. BBSK začal ešte počas úradovania predchádzajúceho župana Maňku (SMER-SD) s verejnými obstarávaniami, no všetky boli kontrolnými orgánmi zrušené kvôli pochybnému vymedzeniu obchodných podmienok.

V opakovanom verejnom obstarávaní, vyhlásenom už za úradovania novozvoleného predsedu BBSK Mariana Kotlebu (ĽS Naše Slovensko), sa do súťaže prihlásilo spolu až 14 firiem a vysúťažená cena pre oba projekty klesla o vyše 1,5 milióna Eur v porovnaní s odhadmi vypracovanými za čias predchádzajúceho župana zo strany SMER-SD.

Krátko po vyhlásení tohto opakovaného verejného obstarávania, keď bolo zrejmé, že o dané projekty sa spustila medzi firmami skutočná konkurenčná súťaž, sa však vedenie Úradu BBSK z médií dozvedelo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odstúpilo od financovania týchto projektov cez eurofondy. Úrad BBSK po pátraní zistil, že ministerstvo skutočne poslalo list o odstúpení od projektov pobočke svojho sprostredkovateľského orgánu v Banskej Bystrici. Samotnému Úradu BBSK, ako prijímateľovi podpory z eurofondov, tento list dodnes nebol oficiálne doručený. Ako hlavný dôvod svojho odstúpenia od zmlúv uvádzalo ministerstvo nečinnosť BBSK. Voči tomuto obvineniu sa vedenie Úradu BBSK ohradilo a v námietke poslalo ministerstvu dôkazy v podobe zmlúv s dodávateľmi vysúťaženými vo verejnom obstarávaní. Na túto námietku sme doteraz nedostali odpoveď. Namiesto odpovede prišlo v marci 2015, t.j. v čase, kedy sa už stavebné práce fyzicky začali, na Úrad BBSK z ministerstva ďalšie nečakané oznámenie o odstúpení od zmluvy – tentokrát však už s úplne iným zdôvodnením. Ako hlavný dôvod odstúpenia už nebola uvádzaná nečinnosť, ale „omeškanie s realizáciou aktivít“. Aj voči tomuto odstúpeniu sa BBSK ohradil, keďže list vytýkajúci omeškanie bol doručený paradoxne ešte pred dátumom ukončenia projektov, odhliadnuc od žiadosti o predĺženie projektu do konca júna 2015, na ktoré má BBSK podľa príručiek z EÚ nárok. Na námietky BBSK však ministerstvo odpovedalo len strohým konštatovaním, že svoje odstúpenia považuje za platné.

Krátko predtým vystúpil v médiách premiér Róbert Fico, ktorý konštatoval, že BBSK na čele s predsedom Marianom Kotlebom (ministerstvom pozastavené) eurofondy nečerpá a preto uvažujú nad presunutím projektov z eurofondov na mesto Banská Bystrica, ktoré spravuje primátor Ján Nosko (zvolený s podporou strany SMER-SD). Takéto konštatovanie premiéra Fica možno považovať doslova za cynické vzhľadom k faktu, že práve minister zo strany SMER-SD hľadal viacero spôsobov, ako projekty financované z eurofondov zastaviť a že je to premiér Róbert Fico, ktorý opakovane odmietol ponuku na stretnutie s predsedom BBSK Marianom Kotlebom ohľadne vyriešenia problémov s eurofondami.

Vedenie BBSK je rozhodnuté bojovať o peniaze z eurofondov na cesty a iné zmysluplné projekty pre banskobystrický kraj všetkými dostupnými prostriedkami, hoci aj na európskej úrovni. Aj preto bola dňa 20.5.2015 na Okresný súd v Bratislave I podaná žaloba na Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vo veci neplatného, diskriminačného a účelového odstúpenia od zmlúv o nenávratný finančný príspevok. Keďže žiadnemu inému kraju neboli podobné zmluvy zo strany ministerstva nikdy takýmto spôsobom odstúpené, navrhuje BBSK vo svojej žalobe vypočuť všetkých zainteresovaných zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja a odhaliť ich skutočnú motiváciu.

Napriek prekážkam zo strany vlády sa stavebné práce realizované v rámci týchto projektov pomaly blížia ku koncu. Stále však zostáva otázny spôsob vyplatenia dodávateľských firiem a zamestnancov, ktorí na týchto stavbách niekoľko mesiacov pracovali. Pôvodný zámer predsedu BBSK Mariana Kotlebu bol dočasne uhradiť tieto projekty z rozpočtového prebytku 8 miliónov Eur, ktoré kraj ušetril v roku 2014 aj vďaka úsporám vo verejnom obstarávaní. Avšak poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (z ktorých väčšinu tvoria poslanci za stranu SMER-SD a KDH) svojím hlasovaním zo dňa 24.4.2015 tieto ušetrené peniaze účelovo zablokovali v rezervnom fonde tak, aby ich predseda samosprávneho kraja Marian Kotleba nemohol využívať. Pripomíname, že poslanci zastupiteľstva zobrali neštandardným hlasovaním predsedovi BBSK Marianovi Kotlebovi právomoc rozhodovať o zmenách v rozpočte takmer okamžite po jeho zvolení, čím sústredili rozhodovanie o peniazoch kraja výlučne do svojich rúk.

Vzhľadom k týmto okolnostiam zvolal predseda BBSK Marian Kotleba na 21.5.2015 zasadnutie zastupiteľstva priamo do obce Sucháň, v ktorej sa z daných projektov rekonštruujú dva mosty. Do programu rokovania predložil len jeden jediný bod – opätovne požadoval, aby poslanci kraja uvoľnili časť z ušetrených peňazí na vyplatenie firiem a robotníkov, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii daných ciest, kým sa súdnou cestou nevyriešia problémy spôsobené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poslanci však aj túto snahu predsedu Mariana Kotlebu opätovne odignorovali.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
Ľudová strana Naše Slovensko

zdroj: naseslovensko.sk