Preklad: Európa nie je slobodná. Pretože sloboda začína s možnosťou hovoriť pravdu. V dnešnej Európe je hovoriť pravdu zakázané. Hoci hodvábny, náhubok je stále náhubok.

Je zákázané hovoriť, že tí, čo sem prichádzajú, nie sú utečenci a varovať pred ohrozujúcimi rizikami súčasnej migračnej vlny.

Je zákázané hovoriť, že ďaľšie desiatky miliónov imigrantov je pripravených vyraziť smerom k nám.

Je zakázané informovať o tom, že masová imigrácia prináša nárast kriminality a terorizmu do našich krajín.

Je zakázané poukázať, že tie masy, ktoré sem prichádzajú z inej civilizácie, ohrozujú náš spôsob života, našu kultúru, naše zvyky a naše kresťanské tradície.

Je zakázané upozorňovať na fakt, že tí, čo sem dorazili skôr, vybudovali svoj vlastný, od nás separovaný svet pre seba, podľa svojich hodnôt a ideálov, ktoré roztrhávajú tisícročnú štruktúru Európy.

Je zakázané poukázať, že toto nie je náhodný či neúmyselný reťazec dôsledkov, ale vopred plánovaná a riadená operácia, masa ľudí namierená proti nám.

Je zakázané hovoriť, že v Bruseli pracujú na schématach, ako cudzincov čo najrýchlejšie rozmiestniť medzi nami proti našej vôli. Je zakázané poukázať, že dôvod pre usídlenie týchto ľudí tu, je zmeniť náboženské a kultúrne zázemie Európy, a prestavať ich etnické základy – a tým odstrániť poslednú bariéru multikulturalizmu: suverénne národné štáty.

Je zakázané hovoriť, že Brusel sa snaží nenápadne užierať viac a viac plátkov našej národnej suverenity, a že mnohí tam teraz pripravujú plán na kompletne federalizované Spojené štáty Európske – pre čo im nikto nedal autorizáciu.

Dámy a páni, dnešné nepriateľské slobody sú z iného cesta, než bývali ambiciózni kráľovskí a imperiálni mocnári minulosti, alebo tí, ktorí viedli Sovietsky zväz.
Používajú iné, sofistikovanejšie nástroje, aby nás prinútili sa im podriadiť.

Dnes nás neväznia, nevozia nás do koncentračných táborov, neposieľajú tanky do krajín, ktoré sú verné slobode. Dnes do nás pomocou medzinárodných médii pália salvy hrozieb, skresľovania, manipulácie, ovplyvňovania, čo im bohato stačí, resp. stačilo im do teraz.

Ľudia Európy sa pomaly prebúdzajú, organizujú sa, a čoskoro začnú požadovať svoju krajinu späť. Trámy Európskej únie, ktorej základy stoja na potieraní pravdy, vŕzgajú a praskajú.

Ľudia Európy už možno konečne pochopili, že v stávke je ich budúcnosť: Teraz už nejde iba o finančnú prosperitu, pohodlné životy, kariéru v práci, ale sama ich každodenná bezpečnosť a kľudný priebeh života ako sú zvyknutí, sú zreteľne ohrozené.

A konečne, ľud Európy, driemajúci v ilúzii nezničiteľnej hojnosti a prosperity, porozumel, že princípy, na ktorých stojí život v Európe, sú v ohrození.

Európa je spoločenstvo kresťanských, slobodných a nezávislých národov, muži a ženy sú si rovní, funguje tu tržná ekonomika s miernymi sociálnymi prvkami, hrdosť a pokora, spravodlivosť a súcit.

Terajšie nebezpečie nás neohrozuje zreteľne ako vojny či prírodné katastrofy, ale ľútostivo usiľuje o našu bezbrannosť.

Masová imigrácia je pomalý prúd vody, úporne erodujúca naše brehy. Snaží sa schovať za masku humanity a súcitu, ale jej pravá tvár je okupácia územia. A to územia, čo oni získajú, je tak zároveň územím, ktoré my stratíme.

Húfy pomätených obhájcov ľudských práv cíti zdrcujúcu túžbu nás kárať a morálne sa povyšovať. Údajne sme národ nepriateľských xenofóbov, avšak pravdou zostáva, že naše národné dejny zahrňujú mnoho prípadov vzájomného prepletania kultúr.

Tým, ktorí sem prišli čoby noví členovia rodín, ako spojenci alebo osoby neoprávnene vytlačené na okraj svojej pôvodnej spoločnosti, bolo umožnené vstúpiť medzi nás a budovať tu nový domov.

Ale tí, ktorí prichádzal s úmyslom zmeniť celkovú podobu našej krajiny, pretvoriť ju podľa seba, tí ktorí prichádzali proti našej vôli a s násilnou mentalitou, tí tu vždy narazili na hrdý odpor.

Dámy a páni, najskôr hovorili o pár stovkách, potom tisícoch presídlených ľudí. Ale ani jeden zodpovedný európsky vodca si netrúfne odprisahať, že týchto pár tisíc sa raz navýši na desiatky či sto tisíce.

Ak chceme zastaviť túto masovú imigráciu, musíme najskôr obmedziť Brusel. Hlavné nebezpečie európskej budúcnosti nehrozí od tých, ktorí sem chcú prísť, ale od fanatických bruselských prisluhovačov multikulturalizmu.

Nedovolíme Bruselu nadradiť sa nad naše zákony. Nedovolíme, aby nám vnucovali skazené ovocie spadnuté zo stromu ich kozmopolitného svetonázoru. Nebudeme importovať do Maďarska kriminalitu, terorizmus, homofóbiu a synagógy – vypaľujúce antisemitizmus.

Tu nebudú žiadne prisťahovalecké ghetta, v ktorých neplatia naše zákony, tu nenastane deštrukcia poriadku, žiadne výtržnosti imigrantov a žiadne gangy loviace naše ženy a dcéry.

Nedovolíme iným, aby určovali, koho máme vputiť do našej krajiny, vedľa koho máme žiť, a s kým máme chcieť zdieľať našu zem. Vieme, ako tieto veci fungujú. Najskôr im dovolíme nariadiť nám, koho musíme prijať, potom nás donútia ustupovať až slúžiť cudzincom v našej vlastnej krajine. Nakoniec zistíme, že nám nezostáva nič iné, než sa zbaliť a odísť z našej krajiny. Preto budeme naďalej odmietať vnucované plány prerozdeľovania, a nebudeme tolerovať ani vydieranie a vyhrážky.

Nastal čas pre vypočutie varovného zvonu. Nastal čas, aby sme sa postavili na odpor. Nastal čas hľadať spojenca nášho stanoviska. Nastal čas, aby hrdé národy vztýčili vlajky. Nastal čas zabrániť deštrukcii Európy a zachrániť jej budúcnosť. Za týmto účelom vyzývame všetkých občanov Maďarska, bez ohľadu na názor či strannícke sympatie, aby sa spojili.

A vyzývame aj občanov ostatných európskych národov. Európske elity a ľud nesmú žiť v dvoch oddelených dimenziách. Musíme obnoviť jednotu v Európe. My, ľudia Európy, nemôžeme byť slobodní individuálne, pokiaľ nebudeme slobodní dohromady. Ak spojíme naše sily, možno uspejeme. Ak budeme každý ťahať iným smerom, určite zlyháme. Dohromady znamenáme silu, nejednotní slabosť. Buď dohromady, alebo vôbec – to je zákon dneška.

V roku 1848 bolo v knihe osudu napísané, že proti Habsburskej ríši nikto nič nezmôže. Keby sme vtedy taký osud prijali, náš osud by bol spečatený a more nemeckého vplyvu by pohltilo všetkých maďarov.

V roku 1956 bolo písané v knihe osudu, aby sme zostali okupovanou a posovietštenou krajinou, vlastenectvo malo byť v každom maďarovi zadusené. Pokiaľ by sme sa vtedy podvolili takému osudu, náš osud by bol spečatený a more sovietského vplyvu by pohltilo všetkých maďarov.

Dnes je písané v knihe osudu, že skryté, anonymné svetové sily odstránia všetko, čo je jedinečné, nezávislé, tradičné a národné.

Premiešajú kultúry, náboženstvá a rasy, pokiaľ naša mnohotvárna a hrdá Európa nebude bez identity a poslušná. A keď sa tomuto osudu podvolíme, náš osud bude spečatený a budeme pohltenými nenažranými Spojenými štátmi Európskymi.

Úloha, ktorá čaká maďarov a národy strednej Európy, aj ostatné Európske národy, ktoré ešte nestratili zdravý sedliacky rozum je poraziť, prepísať a zmeniť osud, ktorý je pre nás nachystaný.

My Maďari a poliaci vieme ako to urobiť. Naučili sme sa, že nebezpečiu sa dá úspešne čeliť jedine statočne a bojovne. Musíme teda vytiahnúť naše historické cnosti, ako sú hrdosť a chrabrosť, z oblakov zabudnutia.

Najskôr musíme hrdo stáť s oceľovou chrbticou, a musíme jasne povedať, hlasom výrazným, aby bol počuť široko-ďaleko najdôležitejšie, tú jedinú najdôležitejšiu otázku, ktorá rozhodne náš osud:

Otázka, s ktorou stojí a padá budúcnosť Európy je: Budeme otroci alebo slobodní? To je tá otázka, odpovedzte mi! Do boja Maďarsko, do boja Maďari!

Video: