Sebestačnosť Československa do roku 1989 bola nespochybniteľná. Čo bolo hlavným zámerom nežnej revolúcie, vedia dnes už takmer všetci občania. Nebola to sloboda slova alebo cestovanie, ako hlásali revolucionári na tribúnach. Bolo to vymanenie sa spod ruského vplyvu zničením sebestačnosti Slovenska a prechod pod vplyv USA. Taká je dnes skutočnosť o ktorej niet žiadnych pochybností.

Čo všetko občanom kedysi patrilo podľa Čl.8 ústavy ČSR?

(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy:
státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev).

(2) Národním majetkem jsou zejména:
nerostné bohatství a základní zdroje energie; základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové výroby, hromadné dopravy a spojů; peněžní a pojišťovací ústavy; rozhlas, televize a film, dále též nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.

Zoznam niektorých rozpredaných podnikov, ktoré kedysi patrili občanom

1. Tatrasklo

Trust sklárskych podnikov v Trnave.

– Spojené sklárne v Lednických Rovniach
– Stredoslovenské sklárne v Poltári
– Slovenské závody technického skla v Bratislave
– Skloplast v Trnave
– Skloobal v Nemšovej

2. Slovakotext

Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.

– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
– Závody MDŽ v Bratislave
– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
– Tatraľan v Kežmarku
– Ľanárske a konopné závody v Holíči
– Lykové textilné závody v Revúcej
– Slovena v Žiline
– Merina v Trenčíne
– Poľana v Lučenci
– Tatrasvit vo Svite
– Slovenska v Banskej Bystrici
– Pleta v Banskej Štiavnici
– Trikota vo Vrbovom
– Odevné závody v Trenčíne
– Makyta v Púchove
– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
– Zornica v Bánovciach nad Bebravou

3. Slovcepa

Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.

– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
– Bukóza vo Vranove nad Topľou
– Grafobal v Skalici
– Harmanecké papierne v Harmanci
– Chemicelulóza v Žiline
– Turčianske celulózky a papierne v Martine
– Slavošovské papierne v Slavošovciach
– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
– Drevokup v Ružomberku
– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku

4. Slovchémia

Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.

– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
– Matador v Bratislave
– Benzinol v Bratislave
– Chemika v Bratislave
– Petrochémia v Dubovej
– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
– Chemolak Smolenice
– Považské chemické závody v Žiline
– Slovenské lučobné závody v Hnúšti
– Duslo Šala
– Chemko Strážske
– Fosfa Poštorná
– Chemlon v Humennom
– Chemosvit vo Svite
– Slovenský hodváb v Senici
– Gumárne 1. mája v Púchove
– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
– Plastika v Nitre

5. VSŽ Košice.

Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23 302 robotníkov.

6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS)

Generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
– ZTS Martin n.p.
– ZTS Detva n.p.
– ZTS v Dubnici nad Váhom
– ZTS v Košiciach n.p.
– ZTS Bratislava
– ZTS v Komárne
– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
– Martimex v Martine
– ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
– ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
– ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
– ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
– ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
– ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
– ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici

7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.

Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.

8. Hlinikáreň

Závod SNP v Žiari nad Hronom.
– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.

9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie, národný podnik so sídlom v Bratislave.

10. Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.

– Bučina Zvolen
– Drevina Turany
– Drevoindustria Žilina
– Smrečina banská Bystrica
– Preglejka Žarnovica
– Piloimpregna Košice
– Mier Topoľčany
– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
– Tatra nábytok Pravenec
– Nový domov v Spišskej Novej Vsi

11. Koncern: Slovenské energetické podniky.

So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
– Koncern Elektrárne Nováky
– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
– Elektrovod v Bratislave

12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch.

Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

13. Slovenské lodenice.

Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.

14. Slovenské magnezitové závody

v Košiciach, mali závody v:
– v Hačave
– v Jelšave
– v Lovinobani
– v Košiciach
– v Lubeníku
– v Banskej Belej
– v Kalinove
– v Kunovej Teplici

15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.

16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.

počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave

17. Liko

Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs. Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.

– Slovlik v Trenčíne
– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
– Frukona v Prešove
– Slovenské škrobárne v Trnave
– Mraziarne v Bratislave

18. Slovakofarma v Hlohovci.

– závod Liečebných rastlín v Malackách

19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.

– Stredoslovenské cementárne Banská Bystrica
– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
– Azbestocementové závody Nitra
– Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
– Cementáreň Lietavská Lúčka
– Ladecká cementáreň Ladce
– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
– Cementáreň Bystré v Bystrom
– Stupavská cementáreň Stupava

20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne

– CALEX Zlaté Moravce
– Elektrosvit Nové Zámky
– Kovosmalt Fiľakovo
– Slovenská armatúrka Myjava
– Strojsmalt Medzev
– Strojsmalt Pohorelá
– Tatramat Poprad
– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany

21. Strojstav – n.p. v Bratislave.

– závod v Bernolákove
– závod v Novom Meste nad Váhom
– závod v Záhorskej Vsi
– závod v Sečovciach
– závod v Šahách
– závod v Prešove
– závod v Senci
– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.

zdroj: necenzurovane.net