Keby sa viac podporila primárna zdravotná starostlivosť, v nemocniciach by bolo menej pacientov, hovorí MUDr. Peter Lipták. Štát vraj o to nestojí.

Prečo si Lipták myslí, že u nás má „navrch“ chorobníctvo a nie zdravotníctvo? „Zásadná vec“ podľa neho je, že štát, „nechce zdravých ľudí“. „Oni chcú trh, chcú, aby bol veľký trh s chorobami. To je ich cieľ a podľa toho nastavujú systém,“ povedal Lipták. Podľa neho na Slovensku ide o zlikvidovanie primárnej zdravotnej starostlivosti. Lebo keď vzniknú centrá integrovanej starostlivosti, tak to primárnu lekársku starostlivosť zničí.

Lepšia prevencia = menej pacientov v nemocniciach

Cieľom zdravotníctva nemá byť podľa Liptáka zisk, ale to, aby ľudia boli zdraví. Keď sme navštívili jeho ambulanciu zapol počítač a ukázal nám jeden graf. Je to vlastne jednoduchá krivka, ktorá hovorí o vzťahu medzi primárnou zdravotnou starostlivosťou o pacienta, nemocničnou a následnou starostlivosťou.
„Trend, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia a Európska komisia je taký, aby sa viac finančne podporila prednemocničná starostlivosť. Tým by klesla chorobnosť ľudí a znížil sa trh s chorobami. Takže v nemocniciach by bolo menej pacientov. Ide o to, aby sa lôžka z „akútnych“ nemocníc presunuli do „chronických“ lôžok,“ vysvetľuje Lipták. Na Slovensku je však snaha, ako povedal, primárnu starostlivosť zničiť, aby tu bolo veľa chorých. „Ak sa bude viac podporovať primárna starostlivosť, odrazí sa to v menšom počte chorých v nemocniciach. To by ale znamenalo menší trh s chorobami, čo oni nechcú,“ dodal.

My sme príliš skoro chorí

V systéme zdravotníctva by malo ísť o to, aby všeobecní lekári, akým je aj MUDr. Lipták, boli dobre vybavení a rozvinutí, keďže robia prevenciu, včasnú diagnostiku i liečbu. Ich starostlivosť je pre ľudí dostupná, lebo k všeobecným lekárom majú blízko. „V Krajinách, kde podporujú všeobecné lekárstvo je menej chorých ľudí v nemocniciach. To znamená, že je tam menší trh s chorobami. „Ale cieľom systému chorobníctvo je čo najväčší trh. Točia sa v ňom aj zdraví ľudia,“ povedal ďalej Lipták.
Argumentuje aj tým, že stredná dĺžka veku ľudí bez choroby je na Slovensku len 52 rokov. Ale priemer EÚ je až 65 rokov. „V tom je vidieť rozdiel medzi zdravotníctvom vonku a chorobníctvom u nás,“ dodal.

Lipták, ako informoval, založil Slovenskú spoločnosť integrovanej starostlivosti, ktorá integruje pacientov a lekárov a všetkých, ktorí robia v primárnom zdravotníctve. Podľa neho by v tejto starostlivosti mali byť integrovaní napríklad aj psychológovia. „Nie aby boli kade – tade roztrúsení. V primárnej starostlivosti by mali byť integrovaní tak, že v jednom „domčeku“ je všeobecný lekár, lekáreň, psychológ, fyzioterapeut a sestry. To je integrovaná starostlivosť. Nemali by byť v nejakých centrách, ktoré pripravuje štát a budú v nejakých „hangároch“ určených pre veľkú oblasť. Lekári primárnej starostlivosti by mali byť roztrúsení medzi pacientmi,“ uzavrel Lipták.

zdroj: hnporadna.hnonline.sk