BRATISLAVA – Neuveriteľne krutým spôsobom sa rozhodol odísť z tohto sveta 23-ročný Marek. V stredu podvečer si siahol na život v bratislavskej mestskej časti Lamač na Malokarpatskom námestí. Po prevoze do nemocnice, žiaľ, vydýchol naposledy.

Podľa naších informácií Marek si ublížil v pohostinstve pred očami prítomných. Vystrašení návštevníci razom privolali záchranárov. „Muža sme s otvorenou ranou krku previezli do bratislavskej nemocnice na Antolskej ulici,“ informoval hovorca záchranárov Boris Chmel. Marek, žiaľ, stratil veľa krvi a v nemocnici zraneniam podľahol. „Vykonaným šetrením na mieste policajti zistili, že zranenia si mal muž spôsobiť sám, vlastným konaním, a to rozbitým pohárom, ako aj príborom,“ opísala hovorkyňa bratislavských policajtov Tatiana Kurucová.

Čo bolo príčinou mužovho šokujúceho konania, nie je známe. Ako sa nám podarilo zistiť, Marek žil podľa všetkého na ulici, bez domova. „V súvislosti s poškodením vecí, ktoré boli vo vlastníctve podniku, polícia začala konať, vec je v štádiu objasňovania priestupku proti majetku,“ uzavrela policajná hovorkyňa.

zdroj: topky.sk

Čo je skutočnou príčinou takýchto zúfalstiev?

Je verejne známe, že približne 10% občanov nemôže mať prácu, majú jednoducho smolu, pretože takto sú vytvorené životné podmienky pre občanov po revolúcii 1989. Nie všetci občania sú inteligenčne na rovnakej úrovni a nie všetci občania si dokážu emočne regulovať svoje správanie, nie všetci občania sa dokážu 100%-ne orientovať v takto zdevastovanom životnom a sociálnom prostredí. Vznikajú tak logicky prípady občanov, ktorí sa ocitnú na ulici. To už je posledné štádium zúfalstva. V takomto stave slabší jedinci nie sú schopní postaviť sa na lastné nohy, pretože toľko prekážok, ktoré pred sebou majú jednoducho nevedia preskočiť. Čo je teda skutočnou príčinou zúfalého stavu občanov, ktorí páchajú denno denne samovraždy zo zúfalstva?

Čoraz častejšie sa medzi občanmi hovorí o genocíde.

WIKIPÉDIA: Genocída alebo genocídium je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin. Známa je napríklad genocída židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Je tým najťažším zločinom proti ľudskosti. Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin.

Na genocídu sa vzťahuje Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy (1948) a Dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov proti ľudskosti (1968). Podľa týchto dohovorov je genocída akýkoľvek z nasledujúcich činov, ak sú páchané s úmyslom zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu:

c) úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej, alebo náboženskej skupiny do takých ekonomckých a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému, alebo úplnému fyzickému zničeniu.

Pýtame sa na názor občanov, čo si myslíte?

Príčinou zúfalého stavu občanov, páchajúcich samovraždy je:

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

[divider]

Myslíte, že na Slovensku máme ekonomickú a sociálnu genocídu?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Video: Alojz Hlina, dňa 27.3.20013 v NRSR pripustil že na Slovensku je dnes páchaná genocída.