Odhalili 9 zákerných praktík tabakových spoločností!

Fajčenie je škodlivé. Fatálne ohrozuje zdravie a život človeka, no čo je ešte horšie, najnovšie poznatky dokazujú, že dnešné cigarety sú oveľa škodlivejšie, než tie, ktoré sa fajčili pred 50-timi rokmi. A možno vás vôbec neprekvapí, že to všetko je zámer – ako inak tabakového priemyslu!

Zmena dizajnu cigariet a nové chemické prísady tabakových spoločností urobili za posledné desaťročia cigarety ešte viac atraktívnymi, no zároveň ešte viac návykovejšími a nebezpečnejšími oproti minulosti.

Charitatívna organizácia Tobacco Free Kids odhaľuje zákerné praktiky tabakového priemyslu. Na základe poznatkov z viacerých vedeckých štúdií a dokumentov pochádzajúcich z tabakových spoločností, predstavili svetu podrobnú správu pod názvom „Designed for Addiction“, ktorá hovorí nielen o tom, ako dnešné cigarety ohrozujú zdravie človeka, ale najmä o tom, že to všetko je zámer. Cieľom tabakových spoločností je predsa vysoký zisk a čím viac budú ľudia na fajčení závislí, tým viac zarobia.

V priebehu posledných 50-tich rokov teda vytvorili cigaretám úplne nový dizajn, ktorý je pre ľudí atraktívnejší i pohodlnejší, no čo je horšie – do cigariet pridávajú nové chemické látky a zlúčeniny, po ktorých sú cigarety pre človeka chutnejšie, ľahšie znesiteľnejšie a hlavne návykovejšie. Aj preto majú dnešní fajčiari oveľa vyššie riziko vzniku rakoviny (hlavne rakoviny pľúc), chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ale i mnohých iných chronických ochorení.

9 zákerných praktík tabakových spoločností

Okrem konštrukčnej zmeny dizajnu, pre ktorý je cigareta pre fajčiarov príťažlivejšia a praktickejšia, hovorí správa konkrétne o 9-tich zákerných a zdraviu škodlivých praktikách tabakových spoločností. A to sú:

1. Vyššia hladina nikotínu – spoločnosti ju neustále regulujú a zvyšujú, cigareta je tak návykovejšia
2. Pridanie amoniaku – zvyšuje rýchlosť, ktorou sa nikotín dostane z pľúc do mozgu i do srdca
3. Pridanie cukrov – uľahčujú inhaláciu tabakového dymu, no pri horení v cigaretách vytvárajú acetaldehyd – látky, ktoré zvyšujú návykové účinky nikotínu, no zároveň spôsobujú rakovinu
4. Vylepšená chuť i vôňa – sladké drievko či čokoláda maskuje tvrdosť dymu a cigareta lepšie chutí, preto je tak ľahké si ju obľúbiť a ťažké si ju odpustiť
5. Pridanie bronchodilatancií – čo sú vlastne antiastmatiká, pridané do cigariet rozširujú dýchacie cesty, takže tabakový dym sa ľahšie dostáva do pľúc
6. Pridanie kyseliny levulovej – má lokálne anestetické účinky, dym z cigariet je tak menej dráždivý, lepšie sa znáša, spoločnosti vraj používajú i niektoré ďalšie kyseliny s podobným účinkom
7. Pridanie mentolu – ten ochladzuje a tiež čiastočne ochromuje krk, zníži tak účinky podráždenia z dymu
8. Tabak s obsahom nitrozamínov – napriek tomu, že nitrozamíny sú nebezpečné potenciálne karcinogény, ktoré majú priamy súvis s rakovinou, pridávajú sa do tabaku cigariet. V posledných desaťročiach sa podstatne zvýšil ich obsah v cigaretách z Ameriky, kde ich je oveľa viac než v cigaretách z Austrálie či Kanady.
9. Ventilačné otvory v cigaretových filtroch – má to byť praktickejšie a lepšie, no v skutočnosti vďaka otvorom v cigaretových filtroch vdychuje fajčiar dym intenzívnejšie a karcinogény dostáva hlbšie do pľúc

Cigarety zámerne lákajú najmä mladých

Toto sú len niektoré z mnohých ďalších zámerných taktík tabakových spoločností. Organizácia Tobacco Free Kids jedným dychom varuje, že spoločnosti navyše vytvárajú cigarety, ktoré lákajú už aj deti, pretože vedia jeden zásadný fakt – a to ten, že 90% dospelých fajčiarov začína pred alebo v priebehu 18-teho roku života. Aj preto neustále pracujú na zdokonaľovaní nového atraktívneho dizajnu a pridávajú čoraz viac chemických prísad, ktoré robia cigaretový dym a cigaretu vôbec, menej dráždivú a znesiteľnejšiu najmä pre mladých ľudí.

Charitatívna organizácia Tobacco Free Kids zverejnila túto správu pri príležitosti piateho výročia podpísania zákona, ktorý dal americkej vládnej agentúre FDA – Správe potravín a liečiv (Food and Drug Administration) právomoc regulovať tabakové výrobky. 22. júna 2009 ho podpísal prezident Barack Obama a predstavitelia Tobacco Free Kids dnes vyzývajú práve FDA, aby prinútila tabakové spoločnosti zmeniť normy a všetky tieto praktiky a minimalizovať tak škodlivý dopad cigariet na zdravie človeka. Ich konkrétne výzvy a zistenia si môžete pozrieť tu >>

Autor: Martina Smatanová