BRATISLAVA – Údajne nezákonné hospodárenie s financiami, ako aj celkové fungovanie a poskytovanie sociálnej starostlivosti neziskovej organizácie Maják nádeje už preveruje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR. Exminister hospodárstva a bývalý šéf Markízy Pavol Rusko prevzal vedenie krízového centra Maják nádeje na jar roku 2015.

Kontrolu začalo po medializovaných informáciách, podľa ktorých dochádza zo strany neziskovej organizácie okrem iného k nezákonnému používaniu finančných prostriedkov či opätovnému porušovaniu zákona a korporátnych dokumentov. Uviedla to Barbora Petrová z tlačového odboru MPSVaR.

Ministerstvo sa už v tejto súvislosti obrátilo listom na Sociálnu poisťovňu. Žiada od nej informáciu o zamestnancoch a či akreditovaný subjekt odvádza odvody a za koho. Zároveň sa obrátilo aj na bratislavskú mestskú časť Staré Mesto, konkrétne na vicestarostku a zároveň predsedníčku správnej rady neziskovej organizácie Janu Špankovú, aby poskytla informácie o údajnom zanedbávaní detí v Majáku nádeje. „Taktiež sme ju požiadali o aktuálne informácie, ktoré by mohli pomôcť overiť, či došlo, alebo nedošlo k zmene podmienok, za akých bola akreditovanému subjektu udelená akreditácia,“ doplnila Petrová. Okrem toho by malo okamžite preveriť zabezpečenie starostlivosti o deti aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Novými informáciami by sa dnes podľa nej mala zaoberať akreditačná komisia.

Nejde pritom o prvú kontrolu neziskovej organizácie. Na podnet rezortu práce prebehla kontrola aj v období od konca novembra minulého roka do polovice marca tohto roka, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zmluvných podmienok od 1. januára 2015. Taktiež bola medzi polovicou decembra minulého roka do začiatku februára tohto roka vykonaná aj finančná kontrola, a to za obdobie od januára do septembra 2015. „Výsledkami kontroly sa zaoberá oddelenie právnych služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce v zariadení opakovane kontrolovalo starostlivosť o deti. Podozrenia zo zanedbania starostlivosti sa nepotvrdili,“ dodala Petrová.

Maják už kontroloval bratislavský VÚC

Neziskovú organizáciu Maják nádeje kontroloval pre viaceré zmeny v samotnej organizácii aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Ten ešte v minulom roku požiadal o vykonanie kontroly Útvar hlavného kontrolóra. „Vydokladovali všetko, čo mali,“ povedala hovorkyňa kraja Lucia Forman s tým, že kontrola nepreukázala žiadne pochybenia či závažné skutočnosti. Ďalšiu kontrolu mal podľa nej vykonať aj odbor sociálnych vecí BSK, v súčasnosti však ešte nie je ukončená. BSK pritom s neziskovou organizáciu Maják nádeje uzatvoril podľa informácií na webovej stránke kraja počas posledných piatich rokov celkovo desať zmlúv a tri dodatky o finančnom príspevku. Riaditeľ organizácie Pavol Rusko s médiami dlhodobo nekomunikuje, spojiť sa s ním nepodarilo.

O údajných podozreniach z opätovného porušovania zákona, štatútu, korporátnych dokumentov či zakladacej listiny zo stany organizácie Maják nádeje informovalo vedenie Starého Mesta v polovici júla. Podľa neho dochádza aj k nezákonnému používaniu financií, ktoré Maják nádeje dostával od ministerstva práce a BSK. Tie mali byť používané výhradne na účely, pre ktoré bola nadácia zriadená, teda na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Okrem toho môže samospráva reálne prísť o budovu na Karpatskej ulici, ktorú ešte v roku 2002 predalo za symbolických vtedajších 100 korún neziskovej organizácii Maják nádeje, avšak s predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností a na liste vlastníctva. Konaním riaditeľa organizácie Pavla Ruska však podľa vedenia mestskej časti a jej právneho zástupcu vznikol dlh vo výške 600.000 eur a bol vydaný príkaz na exekúciu.

zdroj: topky.sk