Ani zamestnaní Slováci nie sú podľa výsledkov najnovšieho prieskumu spokojní so svojou prácou – najčastejším argumentom ich negatívneho postoja je platové ohodnotenie. Úplne spokojných so zamestnaním je na Slovensku len 6 ľudí zo 100.

Najspokojnejší zamestnanci: Od 25 do 34 rokov

Prieskum uskutočnil pracovný portál Profesia.sk na vzorke 5574 respondentov. Na otázku „Nakoľko spokojní ste vo svojej súčasnej práci“ odpovedalo 6 % pracujúcich respondentov, že je úplne spokojných a ďalších 41 %, že je spokojných. Naopak, skôr nespokojných je podľa prieskumu 40 % respondentov a úplne nespokojných až 11 %.

Výsledky prieskumu okrem iného ukázali, že najviac spokojní v práci sú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, najmenej zasa ľudia pred dôchodkom – vo veku nad 55 rokov. Spokojnejší ľudia žijú v Bratislavskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji.