Občania nemajú pod kontrolou čerpanie financií, ktoré povinne odvádzajú do zdravotných poisťovní. Zdôrazňujeme, že Najvyšší kontrólny úrad ma podľa zákona kontrolovať aj hospodárenie a efektívnosť vynaložených prostriedkov.
[br]
Najvyšší kontrólny úrad je nefunkčný – Čítať viac >>
[clear]

[clear]
Zdravotníctvo funguje neefektívne, hovorí Lekár Peter Lipták. Faktom ale je, že ľudia tie peniaze už raz zaplatili vo forme odvodov, je teda v poriadku, že si lekár pýta tie peniaze znova ? formou úplatku ? pýta sa redaktorka.

V tomto prípade je to v poriadku, lebo oni síce zaplatili, ale tie peniaze k tomu lekárovi nedorazili, hovorí Peter Lipták.

A čo s tým má ten pacient ?

No pacient má to, že to sú jeho peniaze. Čiže keď to nezačne ten pacient kontrolovať a nezačne sa starať o to, kam idú jeho peniaze, tak jednoducho ten systém sa nikdy nenapraví.

Podstatou článku je poukázať na skutočnú príčinu katastrofálneho stavu v zdravotníctve, nie na konanie lekára Petra Liptáka, ktorý otvorene hovorí, ako je to v skutočnosti v praxi.