Predsedom Slovenských Brancov sa stal počas volieb už po niekoľký krát jeden zo zakladateľov SB Peter Švrček. Práve predseda SB má okrem ďalších právomocí aj možnosť vyhlásenia pohotovosti v radoch SB. Odchytil som si ho práve pri vykonávaní svojich bežných povinností v Trnave.

Mnohých pravdepodobne zaujíma kvôli čomu bola vlastne vyhlásená pohotovosť jednotiek SB, druhá počas celej existencie domobrany SB, môžete nám to objasniť?

Situácia v Európe je taká aká je. Čoraz častejšie sa nám bohužiaľ ukazuje, že myšlienka vytvárania dobrovoľných národných domobrán a tak prehlbovania obranyschopnosti vlasti je čoraz aktuálnejšia. Obete na Európanoch v západných krajinách sa počítajú na stovky, do toho nerátam znásilnenia, ťažké ublíženia na zdraví a o krádežiach alebo iných „drobných“ priestupkoch je zbytočné rozprávať. Preto teraz nie je čas polemizovania, facebookových statusov, ale je čas konania, čas činu. Preto, keď sa internetom začala šíriť informácia o údajnom napadnutí slovenského dievčaťa dvomi arabskými turistami, začali sme konať. Slovenskí branci vždy deklarovali, že v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť. Tato potreba tu bola, jednak sa šírili neúplné informácie internetom, ktoré vyvolávali u obyvateľstva vášne a na druhú stranu po zverejnení týchto správ sa mnohé ženy necítili v uliciach Piešťan bezpečne. Ako predseda som neváhal a do pár hodín boli zmobilizované tri oddiely, rozdelené časy služieb a určené hliadkovacie trasy. Našou primárnou úlohou bolo spolupracovať s políciou a spoločnými silami opäť nastoliť poriadok v uliciach Piešťan. Tak aby sa občania cítili opätovne bezpečne a cítili sa chránení pred opakovaním takéhoto incidentu. Našou druhou úlohou bolo aj získanie čo najviac informácií o danom incidente tak, aby sme si vedeli utvoriť obraz, čo sa vlastne v daný večer stalo. Mobilizovanie jednotiek SB a vytvorenie občianskych hliadok bol zároveň i akýsi signál pre verejnosť, že sme pripravení zasiahnuť a slová, ktoré sme toľko rozprávali sme schopní dodržať. Bol to deklarovanie pripravenosti, odhodlanosti a sily SB.

Akým spôsobom boli hliadky zorganizované?

Sprvoti sa počítalo s tým, že hliadky potrvajú v uliciach Piešťan možno aj niekoľko týždňov. Preto boli medzi oddielmi vytvorené služby tak, aby sa na hliadkach vystriedali viacerí, vzájomne sa tak odbremenili a popri nasadení mohli viest aj osobný život. Hliadky mali byť nasadené v uliciach od šiestej večera do prvej hodiny rannej. Skupina vykonávajúca hliadku sa rozdelila do viacerých podskupín, ktoré mali určené svoje hliadkovacie trasy. Každá skupina bola vybavená anglicky hovoriacim príslušníkom SB, aby pri prípadnom upozorňovaní prevažne arabských turistov bola možná ako taká komunikácia.

Stretli ste sa počas vášho nasadenia s nejakými problémami zo strany polície alebo práve prevažne arabských turistov ?

Počas nasadenia takmer k žiadnym problémom neprišlo. Zo strany polície sme síce boli monitorovaní avšak po viacerých priateľských rozhovoroch sme našli spoločnú reč a samotní príslušníci policajného zboru nám nechceli prekážať v našej činnosti. Zo strany prevažne arabských turistov opäť chvalabohu neprišlo k žiadnemu incidentu ktorý by museli jednotky SB riešiť, pokiaľ nerátame pár napomenutí ohľadom jazdy na bicykli cez pešiu zónu.

Aké boli reakcie obyvateľov Piešťan?

U miestnych sme sa streli len s pozitívnymi ohlasmi, čo samozrejme nevylučuje, že mohli byt aj negatívne. Viackrát nás zastavovali obyvatelia Piešťan s ďakovnými slovami, dokonca sme boli od miestnych pozvaní na pivo, čo sme samozrejme museli odmietnuť.

Na záver by ma ešte zaujímalo, spomínali ste, že ste sa snažili dopátrať k objektívnym informáciám k danému incidentu. Ako sa Vám podarilo pokročiť v tomto Vašom plané?

Na daný incident sme sa informovali u príslušníkov polície ako aj u majiteľa podniku v ktorom sa incident stal. Došli sme k viacerým zaujímavým zisteniam. Napríklad bolo zarážajúce, že média spomínali rozbitie hlavy majiteľa podniku skleneným džbánom. Majiteľ nám pritom s úsmevom a miernym rozhorčením ukazoval holú hlavu na ktorej nemal žiadny novy šrám. Taktiež nás zarazila výpoveď okolitých svedkov, že polícia bola na mieste do piatich minút. Čo sa taktiež vylučuje s verziou v médiách, kde sa píše o 40 minútovom meškaní príslušníkov PZ. Na záver nás zarazila zistená informácia, že spomínaný dvaja araby, boli vo veku približne 14, 13 rokov, že síce došlo k obliatiu vodou ale k napadnutiu zo strany arabov neprišlo. Informácia o tom, že celý incident bol vyvolaný majiteľom vedľajšieho podniku majúceho kontakty s miestnymi médiami, taktiež vypovedá o charaktere tohto incidentu. Majiteľ podniku v ktorom sa stal incident podotýka, že majiteľ vedľajšieho podniku sa už dlhodobo snaží poškodiť meno tohto vokálu. Vzhľadom na tieto zistené informácie sme usúdili, že prítomnosť jednotiek SB v meste Piešťany viac nie je potrebná. V uliciach je pokoj, polícia situáciu monitoruje a tak 3.8.2016 o 23:00 jednotky SB mesto opustili. Naďalej však ostávame ostražití a sledujeme celú situáciu. Ostávame pripravení v prípade akejkoľvek hrozby brániť pocit bezpečia, suverenitu a práva občanov SR.

zdroj: slovenski-branci.sk