Tento významný objav nano-technológie by mohol tiež byť aj prvým praktickým využitím Teslovho transformátora v modernej dobe, ktoré je mimo oblasť vzdelávania.

Samofinancujúci sa výskumný tím na Rice University zistil, že neusporiadané kôpky uhlíkových nano-trubičiek sa po vystavení elektrickému poľu zo silných Teslových transformátorov samočinne zostavujú do vodivých drôtov. K tomu sa vzťahujúci článok od vedúceho autora a skvelého študenta Lindsey R. Bornhoefta tento jav predstavil ako „Teslaforézu“.

„Keď som už ako 14 ročné dieťa tie trafa staval, tak som si nikdy nepomyslel, že sa budú jedného dňa k niečomu hodiť, hovorí chemik z Rice University Paul Cherukuri, ktorý prestaval klasický Teslov transformátor k vyvolávaniu silnejších a viac usmernených silových polí na postavenie výskumného prototypu. Tento tím tiež zistil, že ich nápad spôsobujúci samočinné zmontovanie, by mohol byť rozšírený na maličké LED obvody, ktoré z poľa tohto transformátora zjavne zachytávajú energiu, aby rozsvietili LED.

Znázornění jednostěnné uhlíkové nano-trubičky od– by Arnero

Znázornění jednostěnné uhlíkové nano-trubičky od– by Arnero


[clear]
Uhlíkové nano-trubičky sú mikroskopické trubicovité štruktúry z uhlíkových atómov. Výskumníci pre nich kvôli ich špeciálnym mechanickým a elektrickým vlastnostiam v súčasnosti hľadajú praktické využitie. Uhlíkové nano-trubičky môžu byť podľa svojej štruktúry napríklad polovodičmi, kovmi alebo supravodičmi, ale škálovateľnú metódu ich zostavovania do praktických obvodov bude nutné ešte len objaviť.

Ďalšie štúdie budú musieť dokázať alebo vyvrátiť, ako a do akej miery možno naozaj ten popísaný proces samočinného zostavenia naozaj uriadiť alebo bude použiteľný, ale nedávne predvedenie naozaj poskytuje dojem potenciálneho objavu. Zaujímalo by nás od našich čitateľov, či aj oni niekedy skúsili niečo podobné so svojimi vlastnými transformátormi, dajte nám to vedieť v komentároch!

Video

zdroj: ac24.cz