[clear]Jaroslav Kuracina: Mrzí ma, že sa kauza prezliekania detí dotkla najviac osobnej integrity riaditeľky, ale nemožno zasievať do hláv detí, že je normálne meniť pohlavie.

V posledných dňoch rezonovala na Slovensku kauza s prezliekaním detí na základnej škole v Banskej Bystrici. Písali sme o nej tu.

Mainstreamove médiá ako napr. RTVS sa snažili kauzu bagatelizovať a vyrobiť z nej útok Kotlebovej strany ĽSNS na detský karneval a samotné priznanie riaditeľky na videu ignorovali. Napriek tomu si do reportáže prizvali psychológov, ktorí presviedčali divákov, že prezliekanie detí za opačné pohlavie nemôže mať vplyv na ich duševný vývoj.

Na uzavretie kauzy dávame priestor hlavnému aktérovi, ktorého syn sa mal prezliekacieho dňa zúčastniť, nezávislému poslancovi mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Jaroslavovi Kuracinovi, aby prezentoval svoj postoj, pretože motívy jeho konania boli médiami rôzne interpretované.

Dolupodpísaný Jaroslav Kuracina, rodič troch detí, z ktorých dve navštevujú ZŠ SSV v Banskej Bystrici, by som sa týmto chcel vyjadriť k mediálnej bubline, ktorá vznikla na základe mojej nespokojnej reakcie na myšlienku prezliekania detí za opačné pohlavie, v rámci tematického týždňa na uvedenej škole. Vyjadrenie píšem ako súkromná osoba, rodič , otec, ktorému záleží na zdravom vývoji svojich detí.

Uznávam, že som na myšlienku prezliekania detí za opačné pohlavie reagoval emotívne, avšak ako zodpovedného rodiča ma skutočne pobúrilo, že sa tieto a podobné myšlienky našim deťom podsúvajú takto nenápadne a účelovo. Som zástanca tradičnej rodiny a verím, že postavenie a úloha oboch pohlaví, muža aj ženy, je v spoločnosti jasne a pevne daná, overená nielen spoločenským ale aj evolučným vývojom. Nemyslím si, že zasievať do hláv malých detí myšlienku na zmenu pohlavia je normálne a v súlade so zdravým rozumom. Zároveň tým však nijako neodsudzujem a neznevažujem osoby z komunity LaG, ani iných ľudí s nevyhranenou či nejednoznačnou sexuálnou orientáciou, ktorí svoju nestotožnenosť s prirodzeným pohlavím prejavujú navonok obliekaním sa do šiat opačného pohlavia. Toto len na doplnenie, keďže mi počas tejto kauzy bola niekoľkokrát vytknutá netolerantnosť voči akejkoľvek forme inakosti. Keď sa nad tým všetci hlboko zamyslíme, ak by som aj mal uveriť tomu, že práve táto téma prezliekania za opačné pohlavie bola zamýšľaná nie ako podsúvanie myšlienky, že chodiť v oblečení opačného pohlavia je normálne a akceptovateľné, ale údajne len v rámci zábavy, asi nie je veľmi tolerantné a zábavné robiť si posmešky z ľudí alebo detí, ktoré sa s takýmto stavom mysle práve vyrovnávajú a nevedia sa jednoznačne zaradiť. Skôr by učitelia mali učiť deti neposmievať sa a nepoukazovať na odlišnosti.

To sú dôvody, pre ktoré som navštívil pani riaditeľku s požiadavkou, aby prehodnotila tému daného dňa – štvrtku. V žiadnom prípade som nevykonával žiadnu spravodlivosť ani nikoho nezastrašoval a neohováral. Odmietam preto obvinenia, že som poškodil dobré meno školy, či pani riaditeľky, alebo že som chcel deťom skaziť „karneval“, či nedajbože „fašiangy“ – pripomínam, že išlo o „tematický týždeň prezliekania v škole“. V žiadnom prípade som nemal za cieľ poškodzovať dobré meno školy, ani pani riaditeľky a už vôbec nevidím dôvod na to, aby bola pani riaditeľka odvolaná.

V prvom rade, nebolo vôbec nutné rozmazávať celú túto záležitosť do takýchto rozmerov, všetci by sme si mali uvedomiť, že na samom začiatku stál môj osobný názor súkromnej osoby, rodiča, za ktorý som sa bol prihovoriť v škole u pani riaditeľky. Na základe toho som potom uverejnil na svojom, podotýkam, súkromnom profile na sociálnej sieti, určité vyjadrenia a popis situácie. Áno, uvedený príspevok na webe bol síce verejný, ale bol určený pre ľudí, ktorí ma poznajú a sú so mnou v kontakte, aby si urobili svoj názor, prípadne sa vyjadrili v komentároch. Súdiac podľa počtu komentárov a zdieľaní mám za to, že záležitosť sa nedotkla len mňa osobne, ale k reakcii popudila veľké množstvo ľudí. Je preto úsmevné teraz sledovať, ako si určité účelové skupiny práve zo mňa urobili terč, hoci očividne môj názor zdieľajú a podporujú tisíce ďalších ľudí.

Na stránke školy momentálne svieti výzva rodičov, priateľov, učiteľov a zamestnancov a iných sympatizantov školy, že sa mám verejne ospravedlniť učiteľom, zamestnancom, vedeniu a pani riaditeľke za „nepravdivé ohováranie“ či akési „vykonanie spravodlivosti“, dokonca tak mám urobiť „na všetkých portáloch“, na ktorých som svoje nepravdivé tvrdenia údajne uviedol. Dávam do pozornosti všetkým, ktorí si to doteraz nevšimli a neuvedomili, že som uverejnil len jeden jediný príspevok, na jedinej sociálnej sieti, ako súkromná osoba, nie ako poslanec mestského zastupiteľstva a už vôbec nie ako člen akéhokoľvek zoskupenia – extrémistického ani iného. To, akým spôsobom, akými cestami, kam všade a kto konkrétne môj príspevok ďalej rozšíril, pozmenil, prekrútil a prifarbil, už naozaj nie je v mojej moci ovplyvniť. Každé ďalšie zverejnenie na každom ďalšom portáli / plátku / bulvári má predsa svojho konkrétneho autora, ktorý sa pod to podpísal, či už svojím menom alebo anonymne. Toto sa týka nielen ľudí z oblasti médií, ktoré túto vec kade-tade rozmazali, ale aj každého, kto zdieľal môj prvý príspevok, či sa k nemu vyjadril, kto na základe neho napísal nejaké svoje ďalšie vyjadrenia na svojich weboch – súkromných, verejných i na weboch rozličných skupín a zoskupení… Každý z týchto jednotlivcov nech si teda sám zodpovedá za to, čo presne uviedol a akým dielom práve on či oni prispeli k negatívnemu zviditeľneniu uvedenej školy vo verejnom a mediálnom priestore.

Osobne necítim, že by som sa mal za čo hanbiť, neútočil som nijakým spôsobom na žiadnu konkrétnu osobu z radov učiteľov a zamestnancov, nedovolil by som si „očierňovať v očiach detí a verejnosti….ničiť výchovné úsilie….“ pegadogických zamestnancov školy ani degradovať školu samotnú. Veď moje aj vaše deti naďalej školu navštevujú a navštevovať budú, ak by som ja alebo hocikto iný mal mať pocit, že tátoškola nie je vhodné prostredie pre moje deti, riešil by som to dávno a zodpovedajúcim spôsobom. Každý máme právo voľby.

Jediné, čo ma skutočne mrzí je, že najviac sa táto takzvaná „kauza“ dotkla osobnej integrity pani riaditeľky. Ona sama si určite nepomohla tým, že vo vyjadrení pre Denník N poprela prvotný zámer školy zaradiť ako jeden z dní tematického týždňa prezliekanie detí za opačné pohlavie. Po mojej návšteve v škole a po našom spoločnom rozhovore sa škola rozhodla zmeniť tému na štvrtok z prezliekania detí za opačné pohlavie na tému postavy/hrdinovia z rozprávok, kníh, filmov, pričom takto to už potom uverejnili aj na stránke školy. Avšak vo videu, ktoré bolo následne zverejnené na internete bolo jasne počuť a vidieť pani riaditeľku aj mňa, ako sa o téme prezliekania bavíme, ako jej ja hovorím, že s tým nesúhlasím a ako ona úplne uvoľnene a ústretovo súhlasí so zmenou témy – čím potvrdzuje, že pôvodný zámer prezliekania za opačné pohlavie tam bol.

Ak teda celá táto akcia – téma na štvrtok prezliekanie za opačné pohlavie mala byť v očiach širokej verejnosti naozaj len taká nevinná zábava, prečo pani riaditeľka mala potrebu to poprieť a označiť ma verejne za klamára?

K ostatným uverejneným informáciám či dezinformáciám, či už na stránke školy alebo na iných zainteresovaných weboch sa s vaším dovolením vyjadrovať odmietam, nakoľko si myslím, že záležitosti ako extrémistické skupiny, havarijný stav strechy školy či iných priestorov školy, spôsob vedenia školy či pedagogického procesu nemali a nemajú v tejto vykonštruovanej kauze ani náznak miesta a ani náhodou nemajú nič spoločné s tým, čo som sa ja, ako otec a zodpovedný rodič mojich detí snažil svojim konaním docieliť, bez ohľadu na to, či sa mi to podarilo alebo nie.
Jaroslav Kuracina

zdroj: hlavnespravy.sk