Jeden z najväčších problémov, ktorým Zem čelí, je zamorenie plastami. Tento problém by však mohol čoskoro skončiť – študenti z univerzity v Yale dokázali vo veľkom namnožiť nedávno objavený druh huby, ktorá je schopná konzumovať plasty.

Plastické znečistenie, ktorého veľkým symbolom je gigantický plávajúci ostrov odpadkov veľkosti Texasu v Pacifickom oceáne, je pre životné prostredie veľkou záťažou, pretože ich rozkladá veľmi pomaly. Popravde, podľa National Center for Biotechnology Information, plasty vôbec nepodliehajú biodegradácii:  

„Plasty nepodliehajú biodegradácii, ale pod vplyvom solárneho UV žiarenia plasty degradujú a fragmentujú sa do malých čiastočiek, ktorým hovoríme mikroplasty.“

Týmto výzvam bude musieť ľudstvo už čoskoro čeliť, vzhľadom k tomu, koľko nášho plastového odpadu končí v oceáne, kde sa postupne mení v toxické mikroplasty, ktoré negatívne zasahujú do morského života. To je nebezpečné nielen pre neho, ale aj pre ľudí, pretože tí nakoniec jedia odpadom otrávené ryby.

Veľa skupín a organizácií sa snažia čistiť plasty, ktoré končia na plážach, ale väčšina plastového odpadu končí v oceáne. Množstvo lacného a priemyselného plastu a jeho užívanie exponenciálne rastie každým rokom.

Preto je objav plasty pojedajúcich húb tak vzrušujúci. Inhabitat píše:

Na expedíciu do ekvádorského pralesa študenti z fakulty molekulárnej biofyziky a biochémie objavili predtým neznámy druh húb, ktorý má zdravý apetít pre polyuretán. Podľa Fast Company je táto huba prvou, o ktorej sa vie, že prežije na samotnom polyuretáne, a robí tak v anaeróbnom prostredí (bez kyslíka).

Objav publikoval vedecký denník Applied and Environmental Microbiology. Výskumníci tiež dokázali izolovať enzým zodpovedný za rozklad plastu.