Vízia spoločného hnutia občanov je jednoduchá, pretože využijeme súčasné zákony pre riešenie najväčších problémov, zoradených podľa priority.

Zvolení zástupcovia sa zaväzujú :

1. Okamžite zastaviť korupciu na všetkých úrovniach verejnej správy v štátnych inštitúciach a zariadeniach, zlé hospodárenie s verejnými financiami vládou Slovenskej republiky, ktorá vykonáva štátnu moc občanov v zmysle ústavy Slovenskej republiky. Viac >>

2. Nezávislý, teda občiansky Najvyšší kontrólny úrad patriaci podľa zákona občanom, odovzdať do rúk občanom, ako najmocnejší nástroj na kontrolu hospodárenia s verejnými financiami a majetkom štátu.

3. Na základe odbornej ekonomickej analýzy zvýšiť minimálnu mzdu a dôchodky na úroveň priemeru vyspelých európskych krajín. Zastaviť chudobu novými ekonomickými opatreniami, znižovať priepasť medzi bohatými a chudobnými tj. medzi menšinou bohatých a väčšinou chudobných, odstrániť nezamestnanosť novým ústavným zákonom s povinnosťou pracovať, zavieť podmienený základný príjem, pre zvýšenie sociálneho kapitálu u väčšiny ľudí zákonom SR, podporiť vznik sociálnych komunitárnych mien v SR.

4. Zfunkčniť referendum, nástroj pre výkon štátnej moci občanmi

5. Zaviesť Elektronické voľby a Referendum, aby hlasovanie občanov bolo lacné a efektívne.

6. Zabezpečiť vo verejnoprávnej televízii (RTVS) v relácii O päť minút 12 diskusiu o najvážnejšom probléme Slovenska, ktorým bezpochyby je zlé hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu Slovenskou vládou.

7. Vo funkciách v štátnej správe ponechať odborníkov, nie politicky riadených pracovníkov.

8. Vrátiť späť to, čo bolo pred revolúciou 1989 dobré a odskúšané: Zamestnanosť - Povinnosť pracovať, Zdravotníctvo, Fungujúce poľnohospodárstvo, Potravinárstvo a Priemyselnú výrobu.

Víziu nového Slovenska si páni občania môžu odsúhlasiť priamo vo svojom politickom hnutí.