Rež a rúbaj do krve, nebude to poprve, dokiaľ Slovák na Slovensku PÁNOM nebude!

thumbnail

Ak sa Ti to páči, pridaj sa a urob, čo uznáš za vhodné 🙂

Video:Na to, aby sme pochopili konanie Andreja Hlinku, mali by sme poznať dobu, v ktorej žil a pôsobil. Predovšetkým je neodškriepiteľné, že Hlinka citlivo vnímal krivdy páchané na slovenskom národe. Obdobie do roku 1918 nežičilo Slovákom v ich úsilí o národnú rovnoprávnosť. Po vzniku Česko-Slovenska sa Slováci ocitli v asimilačnej pasci. Hlinka však svoj národ neopustil. Riskoval prenasledovanie, väznenie, ale nevzdal sa myšlienky na samostatnosť.

PRIDAJTE SA >>