Politické hnutie PÁN OBČAN patrí všetkým občanom, bez rozdielu politickej príslušnosti.


Postup založenia politického hnutia PÁN OBČAN:

1Občania zbierajú 10-tisíc podpisov v zmysle zákona o politických stranách a hnutiach. Petičný hárok stiahnete vyplnením formulára vpravo.

2Vyzbierané petičné hárky budú odovzdané so žiadosťou o založenie politického hnutia PÁN OBČAN ministerstvu vnútra.

3Koordinátori procesov založenia hnutia a jeho štruktúr postupujú v zmysle vízie, ktorá vznikla prirodzeným spôsobom v Asociácii občanov.

4Koordinátori hnutia a jednotlivých odborných sekcií budú zvolení hlasovaním občanov. Koordinátori, ktorí nebudú napĺňať víziu občanov, budú vymenení.