Transparentný účet

Sme toho názoru, že Transparentný účet je vtedy Transparentný, ak prispievatelia môžu rozhodnúť, na aký účel budú ich prostriedky použité podľa vopred predložených návrhov. Takúto možnosť pripravujeme.

Zverejňovať iba, kam sa príspevky minuli je podľa nášho názoru nedostatočné.

Dočasný účet do založenia politického hnutia:

Číslo účtu: 15220997 / 5200
IBAN: SK2252000000000015220997
BIC: OTPVSKBX
Názov účtu: PÁN OBČAN