Dve muchy jednou ranou. V relácii o 5 minút 12 v RTVS by sa malo diskutovať na tému NKÚ.

thumbnail

Všetky problémy majú vždy svoju príčinu. Ak sa neodstráni príčina, problémy sa budú stále opakovať. To platí aj v prípade politiky na Slovensku, konkrétnejšie v spravovaní verejných financií. Napríklad problém, že nie sú peniaze na to, aby bežní občania mali vyššiu životnú úroveň má tiež svoju príčinu.

Zlé hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu.

Dlhé roky sa občania bezmocne prizerajú, ako riadia naši zvolení zástupcovia (politici) Slovenské hospodárstvo a ekonomiku. Rozhodovanie parlamentu o nakladaní s verejnými financiami je špatné. Dôkazom je výška platov a životná úroveň väčšiny bežných občanov.

Ako odstrániť príčinu zlého hospodárenia?

Hlavnou príčinou zlého hospodárenia s verejnými financiami je:
1. Nefunkčný najvyšší kontrolný úrad
2. Nefungujúca osobná zodpovednosť každého politika za rozhodnutia, ktoré učinil.

Súčasný spôsob riadenia štátu, kde v parlamente pôsobia dve proti sebe súperiace skupiny (koalícia a opozícia) je nelogický, zlý a je nepochybne v neprospech občanov. Všetci členovia vlády a kompletného parlamentu by mali vzájomne spolupracovať na spoločných odborných riešeniach, ktoré by riešili logicky v prvom rade príčinu, čiže zlé hospodárenie s verejnými financiami.

Dôkazov o zlom hospodárení s verejnými financiami je viac než dosť! VIAC TU >>

O hlavnej príčine, ktorá spôsobuje všetky problémy sa v médiach nediskutuje.

Občania sa čoraz viac dožadujú relácie v RTVS, kde by za okrúhlym stolom mohli kompetentní odborníci diskutovať o najvážnejších problémoch na Slovensku. Takúto reláciu máme, je to relácia, ktorá sa vysiela každú nedeľu o 5 minút 12. V tejto relácii sa však o najvážnejších problémoch nediskutuje.

Informovanosť občanov o zlom hospodárení našich politikov, o nefunkčnom Najvyššom kontrolnom úrade je takmer nulová. Je to dôkaz, že média nemajú záujem a neinformujú v záujme vyriešenia najvážnejšieho problému, akým je zlé hospodárenie našich politikov s verejnými financiami a majetkom štátu.

Aké je teda riešenie?
Chce to jediné .. spojiť sa .. nič iného, vraví Prof. Ing. Peter Staněk, CSc ..
VIAC TU >>