Štokholm – Podľa Medzivládneho panelu ku klimatickým zmenám ( IPCC ) vzrastie hladina svetového oceánu do roku 2100 o 26 až 82 centimetrov. Krajina sa podľa správy IPCC, k rovnakému roku oteplí o 0,3 až 4,8 stupňa Celzia. Klimatológovia tiež dospeli k historicky najvyššej pravdepodobnosti, že za otepľovanie nesie hlavnú zodpovednosť človek.

Pre českých vedcov, ktorí sa dnes dopoludnia zišli v Akadémii vied ČR v Prahe, nie sú závery panelu IPCC prekvapením. Je ale podľa nich dôležité, že sa nemení a stále viac sa spresňujú. Českí vedci apelovali tiež na domácich politikov, ktorí životnému prostrediu nevenujú pozornosť, aby závery panelu vzali na vedomie. Českí klimaskeptici ale s IPCC nesúhlasia.

IPCC vo svojej dlho očakávanej správe zvýšil pravdepodobnosť ľudskej zodpovednosti za zmenu klímy na 95 percent. Posledný odhad z roku 2007 hovoril o 90 percentách. Zásadné je podľa správy predovšetkým používanie fosílnych palív, v dôsledku ktorého sa do atmosféry dostáva veľké množstvo oxidu uhličitého a ďalších plynov spôsobujúcich otepľovanie planéty.

Na konečnom znení správy sa delegáti zhodli dnes ráno po celonočných rozhovoroch. V pondelok bude správa v plnom znení zverejnená na webe IPCC. Panel vydáva správy o stave klímy každých šesť rokov. Dnešná správa je však podľa klimatológov pre ľudstvo dosiaľ najvýraznejším varovaním, keď označuje ľudskú činnosť s „vysokou pravdepodobnosťou“ za hlavnú príčinu klimatických zmien.

Podľa riaditeľa Centra pre otázky životného prostredia Bedřicha Moldana je podstatné, že IPCC je vo svojej práci konzistentné. „Panel IPCC od svojho začiatku v roku 1989 neprišiel s ničím zásadne novým. Stále sa spresňuje a zvierohodňuje to, čo bolo povedané pred mnohými rokmi, “ uviedol dnes Moldan s tým, že podiel človeka na klíme je jasná.

Tiež vzrast hladiny svetového oceánu je podľa vedcov vážny problém, ktorý však Čechov príliš nezaujíma. Pripomenuli tiež, že zvyšovanie oceánu je spojené s väčšou intenzitou mimoriadnych javov – hurikánov, búrok i sucha.

Relatívne vysoké rozpätie odhadovaného oteplenia planéty je dané neistotou v odhade množstva skleníkových plynov, ktoré ľudstvo vo zvyšku tohto storočia vyprodukuje. Od začiatku priemyselnej revolúcie do súčasnosti sa teplota Zeme zdvihla o 0,8 stupňa.

Riaditeľ Centra výskumu globálnej zmeny AV ČR Michal V. Marek zdôraznil, že nárast koncentrácie skleníkových plynov bude mať vplyv napríklad na sucho a biodiverzitu. Skleníkové plyny, ktorých koncentrácia je najvyššia v histórii, podľa Moldana v atmosfére zostanú. Aj keby sa prestali produkovať, ich stopa pretrvá ešte niekoľko tisíc rokov. “ Keby sa emisie obmedzili, prejavilo by sa to viac menej bezprostredne a neprehlbovala by sa zmena klímy, “ mieni Moldan.

Údaje obsiahnuté v dnešnej správe majú byť dôležitým vodítkom pre ďalšie politické rozhodnutia súvisiace so zmenami podnebia. Dnes bola zverejnená iba jej prvá časť obsahujúca vedecké vysvetlenie klimatických zmien. Ďalšie dve časti správy sa sústredia na dôsledky klimatických zmien a na možnosti zmiernenia globálneho otepľovania. Predstavené majú byť na jar budúceho roka v Japonsku a Berlíne.