Český parlament prvýkrát v histórii jedná o referende o vystúpení ČR.

Citujeme Tomia Okamuru:

Dnes (14.1.2016) o 16:30 popoludní bude prvýkrát v histórii SLOVENSKEJ REPUBLIKY Parlament rokovať o referende o vystúpení ČR z Európskej únie – a to na základe petície za referendum o vystúpení z EÚ, ktorú vlani na jeseň zorganizovalo naše hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD). Podarilo sa nám pozbierať papierovou a elektronickou formou dohromady viac ako 100 tisíc podpisov. Moc Vám všetkým ďakujeme za skvelú spoluprácu a sľubujem, že budeme na pôde Parlamentu bojovať za práva občanov na referendum zo všetkých síl, aj keď proti nám stojí vládna väčšina. Sledujte, ako toto verejné prejednávanie dnes dopadne. Budeme radi aj za podporu vonku pred Snemovňou, pretože kapacita pre verejnosť vo vnútri je už naplnená. Napíšte tiež maily alebo volajte čo najviac do Českej televízie a do Českého rozhlasu, aby prerokovanie necenzurovali a nebojkotovali, ale odvysielali, aby sa ľudia dozvedeli pravdu. Ak súhlasíte, prosím zdieľajte tento príspevok, keďže médiá nás cenzurujú.

Dovoľte mi stručne zhrnúť, prečo referendum o vystúpení z Európskej únie.

Európska únia sa od nášho vstupu radikálne zmenila a zároveň nenaplnila naše mnohé očakávania. V čase, keď občania hlasovali o vstupe, drvivá väčšina z nás vnímala Európsku úniu ako spoločný európsky priestor, v ktorom sa po vstupe budeme slobodne a voľne pohybovať, pracovať a obchodovať.

Voľný pohyb po Európe však nerieši Európska únia, ale takzvaná Schengenská zmluva a voľný pohyb tovaru rieši zmluva o Európskom hospodárskom priestore – separátne dohoda o voľnom obchode medzi európskymi krajinami, ktorá zahŕňa okrem štátov EÚ aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Každý z nás si spomenie, že pokiaľ ide o voľný pohyb pracovných síl, tak tam si krajiny ako Nemecko vydobyli výnimku a našich občanov na svoj pracovný trh po niekoľko rokov nepustili.

Od Európskej únie sme si tiež sľubovali, že Česká republika ako jej člen bude môcť ďaleko silnejšie hájiť svoje záujmy v zahraničí. Opak sa stal pravdou. Napríklad v momente, keď Kanada obnovila s Českou republikou víza na základe úplne zcestných dôvodov, sa za nás Únia nepostavila.

Čakali sme silnú ekonomickú podporu. Drvivá väčšina politikov sa tešila na Európske dotácie. Áno, tu Únia splnila, čo sľúbila, a dotácie prišli. Naše očakávania sa ale nielen nenaplnili, ale ešte aj po ďalšie roky sa bude odhaľovať, ako hlboko poškodil únijný a český dotačný systém českú ekonomiku. V prvom rade výmenou za dotácie sme sa museli podvoliť diktátu Bruselu v oblasti zákonných noriem a pravidiel. V prvej vlne to zlikvidovalo napríklad jednu z najviac prosperujúcich produkcií v Českej republike – cukrovarníctvo.

Dotácie naštartovali obrovskú vlnu korupcie, kedy peniaze, z ktorých veľká časť pochádzala z vreciek českých daňových poplatníkov, sa úplne sprosto vyhodili oknom. Pochopiteľne dotácie pokrivili trh – podvodníka, ktorý si vedel dotácie kúpiť, zvýhodnili pred firmou, ktorá to nevedela a nechcela.

Systém dotácií je paradoxne škodlivejší pre krajiny chudobnejšie, ktoré sú na dotáciách závislé, ako pre krajiny bohaté, ktoré na dotácie prispievajú. Chudobnejšie krajiny sú prostredníctvom dotačnej politiky riadené krajinami bohatšími. Jedná sa o skrytú formu ekonomického kolonializmu.

V roku 2004, teda v roku vstupu do EÚ, český HDP na hlavu dosahoval 34,2 percenta nemeckej úrovne. Konvergencia sa však zastavila už v roku 2008 na hranici 49,5 percenta nemeckej úrovne a v roku 2014 to bolo už len 41,8 percenta. Takže od roku 2008 Česko v porovnaní s Nemeckom dlhodobo chudobnie. Ak by sme teda skúmali časový rad údajov z rokov 2008 až 2014, došli by sme k názoru, že dotácie podkopávajú zdravie ekonomiky a že lepšie je byť čistým platcom ako Nemecko.

Na celom svete neexistuje ani jedna ekonomika, ktorá by vďaka dotáciám dosiahla trvalej prosperity. Najdesivejší príklad je Grécko, ktoré od vstupu r. 1981 dodnes patrí k najvyšším príjemcom dotácií a jeho ekonomika je v ruinách.

To, že Európska únia napomohla vygradovať nelegálnu migráciu, je tou poslednou najhrozivejšou kvapkou. To, čo by nezávislý suverénny štát nikdy nedopustil – vpustiť na svoje územie desaťtisíce kultúrno nepriateľských migrantov, sa vďaka členstvu v EÚ môže stať realitou počas veľmi krátkej chvíle a bez toho, aby náš názor vedúce európske krajiny rešpektovali.

Aký má zmysel zostávať v spolku, ktorý nerešpektuje národné záujmy svojich členov a kde neexistuje rovnosť členov? Počínanie predstaviteľov EÚ voči našej republike je ponižujúce a nedôstojné.

Denne vidíme, ako názory niekoľkých prominentných členov sú násilne vnucované všetkým proti ich vôli. V EÚ sa meria dvojakým metrom a existujú rôzne štandardy. EÚ je klub, ktorý kontinuálne nedodržiava svoje vlastné pravidlá a svojvoľne ich porušuje, ako napríklad Pakt stability.

Aký je stručný súhrn z toho, čo som uviedol? Je preukázateľné, že naša váha je v EÚ takmer nulová. Je preukázateľné, že našu ekonomiku európska regulácia a systém dotácií poškodil a poškodzuje. Je preukázateľné, že Únia ako nečinnosťou, tak mnohými podpornými krokmi, vyvolala moslimskú migračnú vlnu a ohrozila existenciu európskej civilizácie, ako ju poznáme. Je viac ako preukázateľné že členstvo v Európskej únii v jej súčasnej podobe nás dnes silne poškodzuje.

Je preto absolútne legitímne opýtať sa tých, komu táto krajina a štát patrí, teda občanov Českej republiky, či si želajú v tomto spolku zotrvať aj naďalej, tak ako sa to chystajú urobiť aj Briti. A bez ohľadu na výsledok referenda je toto referendum potrebné pre Úniu samotnú. Probruselské elity stratili sebareflexiu a je potrebné, aby sa zamysleli nad tým, v akej podobe je spoločenstvo európskych štátov prínosom a od akého momentu je to spolok odsúdený k zániku.

Čo teda po prípadnom vystúpení Českej republiky z EÚ? Ako Švajčiarsko možno regulovať hospodárske vzťahy s Európskou úniou na základe bilaterálnych zmlúv. Tento variant je výhodný v tom, že na SR by sa nevzťahovali pravidlá povinné pre členov Európskeho hospodárskeho priestoru. Súčasne s vystúpením môže ČR pripraviť a podpísať zmluvu s EFTA (Európske združenie voľného obchodu), ktoré zakotvuje platnosť štyroch základných slobôd – voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. V praxi by to znamenalo, že by sme síce platili príspevok EÚ, ale násobne nižší a platili by pre nás naďalej len niektoré únijné pravidlá.

Mali by sme samostatné zastúpenie vo Svetovej obchodnej organizácii a naša obchodná politika by bola úplne suverénna, nijako nezväzovaná rozhodnutiami Bruselu.
Okrem iného by sme prestali byť napríklad naviazaní poľnohospodárskou politikou EÚ, ktorá nás dlhodobo poškodzuje, rovnako tak politikou politických sankcií, ktoré poškodzujú český export. Na druhej strane český export do EÚ by vystúpenie nijako neovplyvnilo. Také postavenie má napríklad Švédsko alebo Nórsko a je úplne zrejmé, že tieto krajiny sú úspešné a prosperujú.

A ako by prebehlo vystúpenie? Procedúra začína oznámením zámeru Európskej rade a celý proces je zakotvený v čl. 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), kde sa píše, že, citujem: Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. S ohľadom na pokyny Európskej rady Európska únia dojedná a uzavrie s týmto štátom dohodu o podmienkach jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Ak sa dohodu nepodarí uzavrieť, ukončuje sa členstvo do dvoch rokov od podania žiadosti. Koniec citátu.

A aká je v súčasnej dobe z nášho pohľadu varianta k vystúpeniu z EÚ? Variant je, ale muselo by dôjsť k hlbokej reforme EÚ, zásadné revízii celého systému komunitárneho práva, odbúranie zbytočnej legislatívy (čo možno urobiť len z úrovne EÚ, nie národných štátov). Muselo by tiež dôjsť ku spružneniu zmluvného systému EÚ smerom k tzv. viacrýchlostnej EÚ (teda možnosť opustiť, či nepodieľať sa na niektoré komunitárnej politike EÚ, podľa vlastnej národnej preferencie), trvať na daňovej autonómii členských krajín. Nepripustiť navyšovanie európskeho rozpočtu či zavádzaní jeho vlastných zdrojov.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že my v hnutí Sloboda a priama demokracia (SPD) sme pre spoluprácu všetkých národných štátov Európy, sme pre voľný pohyb občanov Európy aj pre voľný pohyb tovaru. To je však možné aj bez bruselskej byrokracie – naše vzťahy možno usporiadať bilaterálnymi zmluvami tak ako to majú usporiadané aj iné európske krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

zdroj: facebook