HAARP, česky Vysokofrekvenčný aktívny aurorální výskum, je výskumný projekt správania ionosféry a procesov v nej prebiehajúcich vrátane polárnych žiar.

Stanica HAARP sa nachádza na Aljaške, Servernej od malého mesta Gakona, na mieste bývalého radaru OTH (over the horizon).

Pri konštrukcii projektu HAARP boli použité technológie amerického fyzika Bernarda Eastlund, ktorý je v 80. rokoch vyvinul a nechal si ich patentovať (jedná sa o americké patenty č 4 686 605, 4 712 155, a 5 038 664).

Projekt HAARP ako taký začal už v roku 1990, ale stavba samotného zariadenia bola začatá v roku 1993, s minimálnou plánovanou funkčnosťou 20 rokov. Staval sa v troch fázach, plnej operability a súčasného výkonu dosiahol v lete roku 2007. Pôvodne ho začala stavať firma Advanced Power Technologies a od roku 2003 BAE Advanced Technológia – dcérska spoločnosť zbrojárskeho koncernu a dodávateľa vojenskej techniky BAE Systems.

Zariadenie HAARP

HAARP disponuje radarmi pásma vysokých (HF) a ultravysokých frekvencií (UHF), meračov zmien geomagnetického poľa, digisondu (sondu ionosférického šírenia vysokofrekvenčných rádiových vĺn), magnetometre a ďalšie.

Hlavným nástrojom pre ionosférický výskum je Ionospheric Research Instrument. Ide o vysokofrekvenčný vysielač, ktorý je využívaný na pôsobenie na ionosféru. V súčasnej dobe sa skladá z 48 antén s výškou 22 m, ale je plánované, že na ploche 13 hektárov ich bude vztýčených 180. Vysielač vie vysielať spojitý alebo prerušovaný signál o výkone 3600 kW a frekvenčnom rozsahu 2,8-10 MHz, ktorého elektromagnetický „obraz“ môže byť následne sledovaný pomocou HF / UHF radarov, HF prijímačov a opticky. Podľa tímu ľudí z HAARP je cieľom sledovať procesy v ionosfére ovplyvnenej prirodzeným vplyvom slnečnej interakcie rovnako ako ionosféra ovplyvňuje rádiové signály a vyvinúť technológie lepšie kompenzujúce tieto vplyvy pre lepšie, presnejšie a spoľahlivejšie komunikácie, s lepšími vlastnosťami, silou signálu, rozsahom a pod.

Očakáva sa, že štúdium takto vyvolaných zmien ionosféry povedie k pochopeniu prirodzeného správania ionosféry. Čo do praktických aplikácií, vedci angažovaní v HAARP si od projektu sľubujú okrem iného aj vyvinutie technológie pre schopnejšie skenovanie aj pod hladinou mora či pod zemským povrchom.

Konšpiračné teórie

Existujú rôzne konšpiračné teórie, ktoré HAARPU prisudzujú iné „nekalé praktiky“, medzi inými prostriedok pre spúšťanie prírodných katastrof ako povodne, suchá, devastujúce zemetrasenie.

V septembri 1995 bola vydaná práca Nicka Begich, Jr, nazvanú Angels Don „t Play This HAARP: Advances in Tesla Technology, pojednávajúcej o možnosti, v ktorej by HAARP“ viedol geofyzikálnu vojnu „.

V roku 2002 ruská Štátna duma vydala vyhlásenie, prezentované Vladimirom Putinom, ktorý Spojené štáty americké obvinil z vedenia geofyzikálne vojny.

„Spojené štáty vytvárajú nové integrálne geofyzikálne zbrane, ktoré môžu ovplyvniť médium najbližšieho okolia Zeme prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vĺn. … Dôležitosť tohto kvalitatívneho skoku môže byť porovnávaná s prechodom od chladnej ocele v strelnej zbrani, od konvenčných zbraní k jadrovým. Tento nový typ zbraní sa od tých predchádzajúcich typov líši v tom, že médium blízkeho okolia Zeme sa zrazu stáva predmetom priameho vplyvu a jeho súčasťou. „- News Bulletin

18. januára 2010 venezuelská vládna televízna stanica Vive vydala vyhlásenie, v ktorom obvinila Spojené štáty americké z vyvolania série pokusných zemetrasení, v ktorej spojila zemetrasenie v meste Heuréka v Kalifornii, zemetrasenie v provincii S „-čchuan z roku 2008 a v tej dobe práve prehnutému zemetraseniu na Haiti s technológiou vyvíjanou v projekte HAARP, s perspektívou zaútočiť v budúcnosti touto technológiou na Irán. O tomto vyhlásení informovala aj americká stanica ABC.

HAARP (a oblasť, ktorú výskum tohto projektu pokrýva) tiež dáva do súvislosti s prácou Nikola Teslu.