Akustická zbraň TTA zabíja hromadne morské živočíchy a ohrieva atmosféru, ionosféru a krajinu s cieľom topenia ľadu kvôli tomu, aby bolo možné vŕtať ropu v Arktíde aj v Antarktíde. Vydáva sa to za globálne otepľovanie, kvôli ktorému nás núti platiť uhlíkovú daň.

Americká základňa na ostrove Ascension v južnom Atlantiku má mnoho anténových (haarpových) systémov TTA (Tesla Tech Array) pre neznámy účel. Michelle Hopkins sa dozvedela z insiderských zdrojov, že sa jedná o zariadenie ovládajúce pdomorskú akustickú zbraň, ovplyvňujúcu vodu, zem i atmosféru, pôsobiace úhyny morských živočíchov, rozpúšťajúcu arktický ľad za účelom sprístupnenia oblasti pre ťažbu ropy.
[clear]

[clear]
Kanál Michelle Hopkins obsahuje nesmierne zaujímavé informácie pochádzajúce údajne od insiderov (NASA, NOAA, vláda…) Všetky tie šokujúce údaje dávajú naprostý zmysel.


Spomínate si na sonickú anomáliu v južnom Atlantiku, na ktorej začiatku bol tvar kosoštvorca, ktorý je podľa môjho skromného názoru zdrojom tejto imisie ? Imisia sa tiahla až ďaleko za Európu, a bola podľa môjho názoru podporená aj zariadením na Ascension Island. Dostala sa mi informácia, že všetko, čo som povedala, je pravda, a okrem toho sú tu ďalšie informácie.

Bolo mi oznámené, že táto imisia neprebehla v atmosfére, ale v oceáne, pod vodou. Ja už som predtým spomenula, že to asi nemá nič spoločné s počasím, že to nemalo vplyv na tvorbu mrakov, a mala som dojem, že to bolo podmorskej povahy.

Ďalšie informácie :

Spomínate si na to množstvo najrôznejších Teslových vysielačov na ostrove Ascension s hlavným mestom Georgtown ?
Detailne o tamojších vysielačoch pozri video:

[clear]
Je to základňa americkej armády. Sú tam aj iní, ale patrí to americkej armáde a námorníctvu. Názov tohto projektu je hydroakustický dátový systém na ostrove Ascension.

Tu je obrázok podmorských konárov – káblov. Majú severný a južný smer. Toto sú len dva z nich. Prvý severný kábel vedie cez hydroakustický kosoštvorec v južnom Atlantiku. Je tam primárna severná vetva, a potom sekundárna. Aj južných vetiev je viac.


Tu vidíte kábel (ten istý kábel bol použitý aj pre “ vesmírne vetráky “ na Teslových vysielačoch).

[clear]
Krycou historkou pre hydroakustický systém na ostrove Ascencion je toto :

“ Centrum amerického letectva pre technické aplikácie AFTAC má za úlohu monitorovať dodržiavanie zákazu jadrových testov. K tomu používa systém detekcie atómovej energie ( AEDS ), obsahujúci podzemný systém, čiže máme tieto TTA vysielače v podzemí. Potom vesmírny systém – tam patria ony „vesmírne vetráky“. Máme aj vlastné na satelitoch umiestnené vesmírne platformy a tiež zariadenie v oceánoch, aj ďalšie zariadenia. Celkovo tento monitorovací systém, zariadenie a metódy tvoria Americký detekčný systém atómovej energie. “


[clear]
Využitie systému

Systém dosahuje oveľa viac, než vidíme na prvom vyobrazení. Vo zobrazenej oblasti zisťuje ponorky, naše aj iných štátov, najmä jadrové ponorky, používa sa tiež pre komunikácie, pre komunikácie medzi ponorkami, a tiež pre zisťovanie, či neumiestnili atómovú bombu do oblasti, kam nepatrí. To je ale len jedno z mnohých využití tohto systému. Je celkom možné, že zobrazené použitie slúžilo práve na to. Možných použití je však oveľa viac.
[clear]
Vyvolávanie seizmickej aktivity, zemetrasení a cunami.

Už sme predtým videli tu ten kosoštvorec pri ostrove Ascension. Tiež sme už predtým videli zemetrasenie, ktoré prebehlo v mieste emisie.


Tu na severnej vetve je kruhové zariadenie, ktoré je na mape zaretušované. Je to pravdepodobne ten prvý kábel, ktorý sme spomenuli. Ale chcela by som upozorniť na jeho umiestnenie. Je to na zóne tektonického zlomu. To znamená, že je to veľmi delikátna oblasť v oceáne, významná pre schopnosť vytvárania seizmickej aktivity, najmä zemetrasenia. Vidíte, že sa tu stretávajú 4 tektonické dosky.

A tento tlak posunul horné tektonické dosky doľava. Zvislý zlom býval v jednej línii.
Prečo práve tadiaľ prechádza táto vetva z ostrova Ascension ? Prečo umiestnili anténu na túto citlivú zónu, kde je ľahké vyvolať zemetrasenie ? Keď som hovorila s insider, povedali mi, že jedením z dôvodov umiestnenia Teslovej antény je vyvolávanie zemetrasení. Môže ho vyvolávať inde, ale často je to tak, že ho vyvolá tam, kde je.

Ďalšia vec, o ktorej pravdepodobne neviete, je, že americká armáda pracuje na zdokonalení technológie cunami. Rusko už v tom urobilo veľké pokroky. Ich predstavitelia ( Žirinovský ). ako som na vlastné uši počula, sa chváli, že cunami a zemetrasenie 2011 v Japonsku bolo ich dielom. Ich Teslove vysielače bombardovali veľmi citlivú oblasť južne od Japonska, uprostred oceánu, a spôsobili to masívne zemetrasenia.To vyvolalo prílivovú vlnu. Zdá sa mi, že toto je rovnaká technológia. Niečo, čo je schopné vyvolať cunami pomocou hydroakustických prostriedkov.

Ešte by som vám chcela ukázať jednu vec. Toto je prvá zostava antén, prvá vetva. Ide veľmi ďaleko na sever. Tu je arktická anténa na ďalekom severe. Tu môžete vidieť mriežku, keď sledujete čiary. Tu pod vodou je vrtné zariadenie, vidíte tú línie, a v podstate je to zase tvar kosoštvorca. To je arktická zostava Teslových vysielačov.


Devastácia vodného života