Plasty sú dnes už všade okolo nás. Kto nevidel obrovský plastový umelý ostrov v oceáne alebo nikdy nebol na skládke odpadu si nevie dobre predstaviť, koľko plastu sa vlastne na Zemi nachádza. Krok vpred urobilo Francúzsko, keď zaviedlo nový zákon, pričom zakázalo výrobu a používanie plastových riadov.

Francúzsko sa snaží zabezpečiť dostatočné ekologické vedomie a stalo sa vôbec prvou ekologickou krajinou s novým zákonom, ktorý zakazuje používanie plastových príborov, pohárov, tanierov a takisto aj plastových sáčkov. Zákon, ktorý nedávno nadobudol platnosť bol navrhnutý stranou “Europe Ecologie-Greens” a bol prijatý v roku 2015 ako súčasť plánu Energetický prechod k zelenému rastu.

Zákon je zameraný na zvyšovanie energetických úspor, ktoré by inak boli použité na výrobu umelých hmôt. Tento “luxus” stojí štáty doslova miliardy. Na druhej strane, plastové nádoby sú veľkým problémom, hlavne po veľkých akciách v mestách, alebo aj po festivaloch, ako som mala možnosť tento rok na vlastné oči vidieť. Plasty však nie sú problémom len veľkých más. Sú aj problémom jednotlivcov. Po rodinkách s deťmi, ktoré sa vyberú na piknik do mestského parku ostáva toľko plastového bordelu, že sa na to niekedy nemôžem pozerať. Nehovorím, že je taký každý, no či už si to priznáte alebo nie, aj vy sa možno v tejto skupine nachádzate.

Podľa zákona majú producenti a spoločnosti, ktoré plasty využívajú čas do roku 2020, kedy budú musieť preukázať, že plast pri výrobe nevyužívajú. To znamená, že ani pri balení potravín. Budú musieť dokázať, že ich výrobky sú vyrábané ekologicky a s pomocou biologických materiálov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a najmä také, ktoré sa budú dať recyklovať či hodiť do kompostu.

Samozrejme, niektoré spoločnosti sa začali proti zákonu búriť s tým, že také produkty vyrábať nedokážu, a že kvôli zákonu skrachujú ich spoločnosti. Predstavitelia spoločností vyzvali Európsku komisiu, aby urobila “správnu” vec a začala realizovať proti Francúzsku potrebné opatrenia. Kritici zákona tvrdia, že nový zákon porušuje pravidlá Európskej únie a voľnom pohybe tovaru. A čo teda tvrdia veľké firmy? Že spotrebitelia, budú obaly vyhadzovať vo veľkom v prírode, pretože budú predsa biologicky rozložiteľné. To je jeden z ich popredných argumentov. Výhod tohto zákona je však oveľa viac a tento argument bude zrejme trošku chabý.

Plast je naozaj škodlivý, aj keď to v tom krátkom časovom úseku, kedy sa s ním stretneme, nevidíme. Obsahuje nebezpečné chemické látky, ktoré sa koniec koncov dostávajú len spätne k nám a to práve potravinovým reťazcom. Tieto škodlivé látky sú absorbované pôdou, na ktorej pestujeme, dostávajú sa do tiel živočíchov, rýb, ktoré konzumujeme. Vedeli ste, že viac ako 50% výrobkov z plastu použijeme len jeden jediný raz a potom tieto výrobky vyhadzujeme? Viete o tom, že sú ešte stále ľudia, ktorí nevedia recyklovať správne a teda kontaminujú všetky ostatné plasty v kontajnery? Vo Francúzsku sa ročne vyhodí až 4,73 miliárd plastových pohárov, pričom len jedno jediné percento skončí v recyklačnej linke.

Samozrejme, pre Francúzsko je to výzva, no aj samotný občania sa k nej stavajú čelom. Ono recyklácia je jedna vec. Druhá vec sú aspoň aké také základné poznatky o plastoch a ostatných materiáloch. Väčšina plastových fliaš a tašiek je vyrobených z nerecyklovateľných druhov plastu, čo spôsobuje pri triedení len ďalšie a ďalšie problémy. Keď sú neskôr spaľované, zvyšujú sa emisie uhlíka a v prípade, že sú umiestnené na skládke, je táto skládka úložiskom uhlíka. Niektoré plasty sú dokonca zdrojom metánu. Svet si teda ešte bude musieť chvíľku počkať na výsledky a prvé pokroky ovplyvnené týmto zákonom. Snáď je to správny krok a správne riešenie pre túto krajinu.

zdroj: interez.sk