Washington si myslí, že v jadrovej vojne môže zvíťaziť, a preto plánuje zasadiť prvý jadrový úder Rusku, a možno aj Číne, aby vylúčil akúkoľvek prekážku pre svoju svetovú hegemóniu.

Plán je už dlho rozpracúvaný a teraz je na rade jeho naplnenie. Ako som už skôr oznámil, strategická doktrína USA sa zmenila. Jadrové rakety, ktorým sa predtým prisudzovala rola odvety, teraz sú určené k prvému útočnému úderu. Základne antibalistických rakiet USA boli rozmiestnené v Poľsku, na hranici s Ruskom. Plán výstavby nových základní pokračuje. Až dôjde k jeho dokončeniu, bude Rusko nimi obkľúčené.

Antibalistické rakety, známe ako „hviezdne vojny“ – sú zbrane určené na zachytenie a zničenie mezikontinetálnych balistických rakiet. V súlade s vojenskou doktrínou Washingtonu, USA ako prvý zasadí úder Rusku. Prostriedky odvetného úderu, ktoré Rusku zostanú, nebudú môcť dosiahnuť USA vďaka štítu z antibalistických rakiet.

Ako príčinu, ktorou Washington osvetľuje zmenu svojej vojenskej doktríny, označuje možnosti teroristov získať jadrové zbrane, ktorými môžu zničiť americké mestá. Toto vysvetlenie je nezmyselné. Teroristi – sú jednotlivci alebo skupina ľudí, nie krajiny s ozbrojenými silami, ktorá predstavuje hrozbu. Použitie jadrovej zbrane proti teroristom povedie nielen k ich zničeniu, ale aj ku škodám oveľa väčšieho rozsahu. A preto je samo o sebe nezmyselné. S úlohou zničiť teroristu alebo ich skupinu sa dobre vysporiada aj bezpilotník s raketou.

Dôvodom, ktorým Washington objasnil vytvorenie základne anitibalistických rakiet v Poľsku, je obrana Európy pred iránskymi balistickými raketami. Washington i každá európska vláda dobre vie, že Irán nemá mezikontinetálne balistické rakety a ani nijako nenaznačil, že je pripravený zaútočiť na Európu. Akákoľvek vláda chápe, že uvedené dôvody Washingtonu sú len slabé pokusy o zakrytie jeho možnosti zvíťaziť v jadrovej vojne.

Ruská vláda chápe, že zmeny vo vojenskej doktríne USA a základne anitibalistických rakiet na hraniciach sú namierené proti Rusku a sú príznakom toho, že Washington plánuje ako prvý zasadiť jadrový útok Rusku.

Čína tiež pochopila, že Washington má podobné úmysly aj vo vzťahu k nej. Ako som písal už niekoľko mesiacov predtým, ako odpoveď na hrozbu Washingtonu Čína uviedla, že má možnosť zničiť Washington, ak bude iniciovať takýto konflikt.

Napriek tomu Washington verí, že môže zvíťaziť v jadrovej vojne a vyjsť z nej len s malou škodou alebo dokonca bez akejkoľvek ujmy. A práve taká viera robí jadrovú vojnu možnú. Táto predstava je však založená na neznalosti. Jadrová vojna nebude mať víťazov. Ak mesta USA sa skutočne môžu vyhnúť odvetným úderom vďaka balistickým raketám, potom radiácia a jadrová zima, vzniknutá použitím zbraní proti Rusku a Číne, zničí tiež aj Spojené štáty.

Vlády vazalských krajín Washingtonu v západnej a východnej Európe, Kanade, Austrálii a Japonsku – sú tiež spolupáchateľmi nakoľko prijímajú plán Washingtonu a povoľujú budovať základne a uvádzať ich do prevádzky. Poľská vláda, ktorá stratila rozum, podpísala možno pre ľudstvo smrteľný rozsudok. Kongres USA – je tiež spolupáchateľom, pokiaľ v ňom neprebiehajú žiadne vypočutia, týkajúce sa plánov výkonnej moci na rozpútanie jadrovej vojny,

Washington vytvoril nebezpečnú situáciu. Rusko a Čína, keď pre ne bude úplne zrejmé, že im hrozí prvý úder, môžu sa rozhodnúť udrieť ako prvý. Prečo by Rusko a Čína mali sedieť a čakať na nevyhnutné, kým ich protivník si nezaistí ochranu pomocou štítu z antibalistických rakiet? Až Washington dokončí výstavbu štítu, Rusko a Čína budú zrejme napadnuté, ak sa okamžite nevzdajú.

Z desať minútovej prednášky televízneho kanálu „Russia Today“ vyplýva, že tajný plán Washingtonu zasadiť Rusku prvý úder – nie je tajomstvom. Z prednášky vyplýva, že Washington je tiež pripravený odstrániť akékoľvek európskeho vodcu, ktorí s ním nesúhlasí.

Čitatelia sa ma pýtajú: „A čo môžeme robiť?“ A urobiť môžete mnoho. Môžete zavrieť ústa ministerstvu propagandy, vypnúť televízne kanály „Fox News“, „CNN“, „BBC“ „ABC“, „NBC“, „CBS“, „New York Times“, „Los Angeles Times“. Neverte ani jednému slovu vlády. Nevoľte. Uvedomte si, že zlo je sústredené vo Washingtone.

V XXI. storočí Washington plne alebo čiastočne zničil niekoľko krajín. Milióny ľudí boli zabitých, vyhnaných zo svojich sídiel, ale Washington sa ani raz nešpinil. Nešpinia sa ani ďalšie „kresťanské“ krajiny. Spustošenia, ktorá spôsobil Washington, sa vydávajú za ohromný úspech. Washington oslavuje. Ale zlo, ktoré tento predstavuje, vedie svet k záhube.

Autor: Paul Craig Roberts

zdroj: euportal.parlamentnilisty.cz