Ste maród ? A nechcete prehĺtať chémiu ? Smola. Odteraz sa totiž len veľmi ťažko dostanete k relevantným informáciám o alternatívnej prírodnej liečbe. Európski byrokrati zakázali v Čechách podobné informácie šíriť. Išli tak na ruku lobbystom. Už tak dosť bohaté farmaceutické firmy chcú väčšie a väčšie zisky a zdražovanie liekov im nestačí. Potrebujú proste všetkých maródov pre seba.

„České internetové stránky práve prechádzajú drastickými zmenami, vynútenými nariadením Európskeho parlamentu a rady Európskeho spoločenstva ( ES ) č.1924/2006, ktoré nadobudlo účinnosť 14. decembra. Na jeho základe už nesmú zákazníkom poskytovať informácie o účinkoch peruánskych bylín a o ich blahodárnom vplyve na organizmus. Všetky tieto informácie musia zo stránok odstrániť, čo tiež postupne robia, pretože už chodia prvé kontroly… “ uvádza na svojom webe zavedený jablonecký výrobca prírodných liečiv Uncaria ČR.

EÚ legislatíva zaviedla pre liečivé rastliny neprimeranú reguláciu. Došlo k ich vybratiu z režimu potravín a odsunutí do vysoko reštriktívneho režimu, ktorý bol šitý na mieru pre priemyselné lieky. Zakazuje používať u potravín tvrdenia, ktoré by naznačovali ich vplyv na zdravie, s výnimkou tvrdenia, ktoré schvália Európskou komisiou. “ Všetko smeruje k tomu, že plánujú možnosť použitia iba chemických liekov a úplný zákaz použitia bylín. Kto za tým nariadením stojí je viac než jasné… Ak sa teraz neprebudíme a nezačneme s tým niečo robiť, ktosi nám odoberie ďalšie z práv slobodného človeka, možnosť výberu voľby starostlivosti o svoje zdravie, „komentujú novinku EÚ na svojich stránkach dovozcovia obľúbených peruánskych bylín.

Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa berie ľuďom bezpečnú a dostupnú alternatívu a nahrádza ju inštitucionalizovaným prístupom. Európske úrady sa stavajú medzi človeka a prírodu a rozhodujú o tom, čo sa o liečivých rastlinách smieme a nesmieme dozvedieť, “ komentuje nariadenie EÚ prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. “ V praxi sa tým napĺňa arogancia a diktát moci. Obyvatelia EÚ sú ukrátení na svojich právach, lebo je im odopierajú základnú možnosť slobodne si zvoliť spôsob starostlivosti o svoje zdravie, ako je ostatne zakotvené v Základnej listine ľudských práv a slobôd. “ Európska únia, respektíve jej rozvinutá administratíva, sa stavia do úlohy arbitra, ktorý bude rozhodovať, čo je a nie je pre zdravie občana vhodné, hovorí. Podstatou tohto problému však podľa prof. Valíčka nie je v skutočnosti nič iné, než vplyv mocnej farmaceutickej lobby a jej snaha po ich ešte väčších ziskoch, o ktoré prichádzajú alternatívnou liečbou. Majú totiž dosť finančných prostriedkov na požadované testy i registráciu liečiv, čo je väčšinou nedostupné drobným firmám zaoberajúcim sa výrobou prípravkov pre bylinnú liečbu. Majú tiež financie na presvedčenie (podplácanie) „profesionálnych politikov“.

V USA, kde prípravky z liečivých rastlín užívajú desiatky miliónov ľudí, zaviní bylinná liečba štatisticky smrť dvoch ľudí ročne, upozorňuje svetoznámy odborník na liečivé rastliny Dr James A. Duke. Ak by sme pre USA predpokladali iba dva milióny ľudí liečených bylinami, znamená to, že úmrtnosť v dôsledku bylín je najviac 1 : 1 000 000.

Naproti tomu lieky na predpis spôsobili podľa správy American Medical Association len v roku 2005 smrť 15 107 ľudí, teda 1:14 000 vzhľadom k počtu tých, ktorí v USA užívajú lieky na predpis. Pobyt v nemocnici je ešte nebezpečnejší – treba podľa American Association of Retired Persons zomiera v USA v dôsledku lekárskeho omylu 1 z 250 pacientov ročne.

Nezmyselným nariadením EÚ sa snaží v Česku brániť napríklad iniciatíva nedejmesiprirodu.cz. Podľa nej tí, ktorí žiarlia na voľnú dostupnosť bylín, si v rôznych odborných lekárskych časopisoch v snahe presadiť svoje záujmy dlhodobo sťažovali, že byliny nepodliehajú rovnakému režimu klinického testovania ako priemyselné lieky a že niektorí ľudia byliny obhajujú magickou rovnicou prírodné = neškodné. Bezpečnosť bylinných prípravkov je však realitou, za ktorou stoja evolučné dôvody. Vďaka evolúcii totiž majú liečivé rastliny u ľudského druhu svoje klinické testovanie už dávno za sebou.

Podľa iniciatívy „Nedajme našu prírodu“ je pod zámienkou „ochrany spotrebiteľa“ odoberaná ľuďom možnosť voľby a navyše to zásadne obmedzuje ponuku a zvyšuje ceny na trhu liečivých rastlín. Dopyt po liečivých rastlinách totiž u väčšiny ich druhov dávno nestačí prírodnej ponuke a preto sa liečivé rastliny pestujú. Väčšina ľudí v priemyselnej spoločnosti nemá čas ani príležitosť zbierať či pestovať vlastné liečivé rastliny a ak bude ľuďom zakázané liečivé rastliny a prípravky z nich predávať a kupovať, znamená to de facto ich odrezanie od liečivej sily prírody.