„Svet sa momentálne nachádza vo veľmi zložitej a turbulentnej fáze formovania nového globálneho systému. Dochádza k čím ďalej závažnejšiemu názorovému štiepeniu v otázke, aké presné kontúry by mal nabrať nový medzinárodný systém, „uviedol v rozhovore pre maďarský denník Magyar Nemzet minister zahraničia Ruskej federácie Sergej Lavrov. Nech sa však stane čokoľvek, Rusko je vraj pripravené odraziť akúkoľvek hrozbu.

„Ruská strana je pripravená podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby odrazila všetky hrozby a riziká pre svoju vlastnú národnú bezpečnosť,“ vyhlásil Sergej Lavrov v rozhovore pre maďarský denník, ktorému poskytol rozhovor v súvislosti so svojou plánovanou návštevou Budapešti.

Na jednej strane Lavrov zmienil, že by sa nechcel znížiť na rovnakú úroveň tých „nezodpovedných politikov, ktorí sú kvôli svojim vlastným ambíciám ochotní obetovať záujmy celého sveta a predovšetkým európsku stabilitu“. Z druhej strany však spomenul, že Rusko jednoducho nemôže „ignorovať narastajúce negatívne tendencie, ktoré sú výsledkom počínania NATO a jeho narušenia strategickej rovnováhy síl v Európe, vrátane posilňovania vojenského potenciálu aliancie v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc“, uviedol ruský minister. „Inak než destabilizáciou sa tieto kroky nazvať nedajú,“ dodal.

Práve v tomto kontexte ruský minister zahraničia hovoril, keď hovoril o tom, že je Rusko pripravené podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie obrany krajiny.

V tejto súvislosti však tiež uviedol, že „Rusko je v bezpečnostnej oblasti aj naďalej odhodlané spolupracovať na vybudovaní architektúry vzájomne výhodného a širokého celoeurópskeho systému spolupráce, ktorý by bol postavený na princípoch nedeliteľnosti obrany a medzinárodného práva“.

„Stále ešte teda spoliehame na to, že v NATO nakoniec prevládne zdravý rozum a že naši západní partneri nájdu silu na to, aby ukončili súčasný proces vytvárania všemožných konfrontačných schém, ktoré sú založené na princípe zaistenia bezpečnosti na úkor druhých strán,“ doplnil minister.

Lavrov prehovoril aj na tému vlastnej ruskej zahraničnej politiky, ktorá sa podľa jeho slov riadi primárne zásadou samostatnosti. Tiež doplnil, že sa v súčasnej dobe ruskí experti zaoberajú vytváraním novej koncepcie zahraničnej politiky Ruskej federácie.

Nová Koncepcia zahraničnej politiky Ruskej federácie

„V novej koncepcii sa objaví naša zhodnotenie premien vo sfére medzinárodných vzťahov, ktoré sa udiali za posledné tri roky, a to vrátane zhoršenia vzťahov so západnými krajinami, narastajúce integračné tendencie na eurázijskom priestranstve, zhoršenie situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a nárast terorizmu a extrémizmu, „zmienil minister.

O novej zahraničnopolitickej „doktríne“ Ruskej federácie sa vraj však hovoriť nedá. „V dokumente budú zachytené kľúčové princípy zahraničnej politiky Ruska, tiež ako samostatnosť, orientácia na viac strán alebo otvorenosť voči spolupráci so všetkými partnermi. Všetky tieto zásady sú už dlhé roky preverované a ukázali sa byti veľmi efektívnymi, „zdôraznil Lavrov.

Za hlavnú výzvu, ktorej dnes svetové spoločenstvo čelí, označil medzinárodný terorizmus. Uviedol tiež, že Rusko sa veľmi aktívne podieľa na riešení tohto problému. Hovoril najmä o jeho angažovanosti v multilaterálnych formátoch, ako je Organizácia Spojených národov, G20, BRICS alebo SOS, kde je Rusko podľa jeho slov veľmi aktívnym členom.

„Chcel by som tu pripomenúť, že najmä vďaka snahám Ruskej federácie sa podarilo nájsť kompromis s iránskou stranou ohľadom ich jadrového programu, začať viedenský proces o urovnanie situácie v Sýrii a nájsť odpovede na celý rad ďalších pálčivých problémov medzinárodného charakteru,“ uviedol Lavrov.

Neochota EÚ viesť spoločný dialóg

Problémy vo vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou vznikli podľa Lavrova z dôvodu nezáujmu zo strany EÚ o vedenie partnerského dialógu s Ruskom.

„V prvom rade by som chcel spomenúť, že súčasná kríza v našich vzájomných vzťahoch je výsledkom absolútneho nezáujmu našich partnerov viesť spoločný dialóg. Rusko dávalo neustále najavo svoj záujem na vzájomnej spolupráci s EÚ, či už v otázke zrušenia krátkodobých víz, alebo v oblasti energetiky, „zmienil.

Európska únia sa podľa jeho slov skôr však zaujímala o rozšírenie svojho „geopolitického priestoru“, čo kulminovalo jej podporou „politického prevratu na Ukrajine“. Ukrajinská kríza podľa Lavrova vraj tiež jasne dokázala, ako veľmi je Európska únia závislá na politickom a ekonomickom vplyve Washingtonu.

„My by sme skutočne radi videli silnú Európsku úniu, ktorá by svoje medzinárodné vzťahy formovala na základe vlastných záujmov, namiesto toho, aby neustále brala ohľady na neregionálnych hráčov,“ zakončil Lavrov.

zdroj: parlamentnilisty.cz