Vedci, ktorí budú budúci týždeň vykonávať experiment s Hadronovým urýchľovačom častíc, dúfajú, že sa im podarí prepojiť s paralelným vesmírom.

Dr Stephen Hawking sa však k tomu vyjadril, že reaktivácia tohto urýchľovača v CERN by mohla znamenať nebezpečenstvo pre našu planétu, čo sa vnímania reality týka.

Urýchľovač v CERN, Ženeva, Švajčiarsko, bude nažhavený na svoj najvyšší možný výkon, čo by malo spôsobiť detekciu alebo dokonca vytvorenie čiernych dier. Ak experiment dopadne úspešne, bude objavený úplne nový vesmír a môžeme začať prepisovať učebnice fyziky i filozofie.

„Môže sa aj stať, že do paralelného vesmíru ‚pretečie‘ naša gravitácia,“ povedal jeden z vedcov.

Experiment má veľa kritikov, ktorí špekulujú nad tým, že takto vysoká energia častíc môže spôsobiť vytvorenie čiernej diery z nášho vesmíru samotného, ​​čo by spôsobilo jeho zánik.

Pravdou je, že zatiaľ bol urýchľovač len úspešný a potvrdil niekoľko teórii (vrátane Higgsovho „Božie častice“), to sa však v budúcom týždňi môže zmeniť.

Cieľom experimentu je objaviť paralelný vesmír vo vyššej dimenzii.

Mir Faizal, jeden z hlavných fyzikov, ktorí sa na výskume podieľajú, povedal: „Ľudia si pod paralelným vesmírom predstavujú alternatívnu realitu, ale to je otázka filozofie, nie fyziky. My paralelným vesmírom myslíme vesmír, ktorý existuje v inej dimenzii.“

zdroj: ac24.cz