Exkluzívne: Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislatívnou prípravou k núteným prácam žien a inváziou NATO na východ Európy. Pravý cieľ Dragunskej jazdy odhalený! S obranou našej krajiny už nová doktrína vôbec nepočíta!

Redakcia AE News získala utajované informácie od nášho zdroja v Bruseli, detailné podrobnosti zo zákulisia severoatlantickej aliancie vo veci schváleného návrhu novely branného zákona SR, ktorý tento týždeň schválila vláda ČR. A informácie to sú naozaj naozaj alarmujúce, ktoré sa musia občania ČR dozvedieť. Nejde totiž o novelu, ako sa ju médiá snažia interpretovať. Nie je určená na posilnenie obranyschopnosti Českej republiky, ale ide o novelu, ku ktorej bola vláda ČR dotlačená vojenským telesom pri centrále NATO v Bruseli. Teraz budem citovať náš zdroj: Konkrétne malo ísť o nespokojnosť Severoatlantickej aliancie s právnym nastavením branného zákona v ČR , ktorý neumožňuje povolávať brancov a aktívne zálohy k „obrane vlasti“ mimo rámec súčasnej obrannej doktríny vymedzenej vnútri štátnych hraníc Českej republiky. Nie je teda možné doteraz povolať ročník, či už brancov alebo aktívne zálohy a poslať ich na vojnovú alebo cvičnú misiu do zahraničia. To je doteraz možné len u vojakov z povolania. A tí sú za to platení a idú tam dobrovoľne na základe výberu z uchádzačov.

Pravý účel Dragounskej jazdy odhalený!

Podľa nášho informačného zdroja si novelu vyžiadalo vrchné velenie ozbrojených síl USA v Európe a jazda dragúnov mala podporiť pro-americký postoj českej verejnosti k chystanej novele a ľahší priechod schvaľovacieho procesu, ktorý teraz novelu čaká v Poslaneckej snemovni. Novely branných zákonov majú totiž prejsť v tichosti postupne vo všetkých krajinách NATO a pokiaľ možno bez záujmu verejnosti a médií. No to je ale prekvapenie! Kto by to povedal, že? Prijatie tejto českej brannej novely je totiž nevyhnutné na to, aby bolo možné vystavať v blízkej dobe mohutnú expedičnú armádu Severoatlantickej aliancie v plánovanom vojnovom ťažení na východ Európy, ktoré má riadiť vrchné velenie amerických ozbrojených síl v Európe.

nato-chce-zmenit-brannu-povinnost
[clear]
Ako uviedol včera v telefonickom rozhovore náš bruselský zdroj, novela branného zákona v SR ide ruka v ruke so zmenou zatiaľ utajovanej koncepcie americkej doktríny v Európe s krycím názvom „Steel Rose“ (oceľová ruža), ktorej cieľom je o i. aj transformácia armád európskych spojencov NATO z profesionálnych obranných armád na kombinované profesionálne a invázne draftované vojská (vojská s povinnými odvodmi) s vysokou mierou flexibility a mobility. AE News je zrejme vôbec prvý server v Českej republike, ktorý sa dostal k tejto utajovanej informácii, aj keď poľský prezident v polovici minulého mesiaca vyzval k zmene doktríny NATO oficiálne, ale to mohol byť len politický skúšobný balónik určený pre verejnosť, najmä tú poľskú, aby sa zistila podpora pre takýto návrh. Súčasná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ prijatá začiatkom roka 2012, je tak zrejme mŕtva alebo prinajmenšom odsunutá do pozadia záujmu amerických ozbrojených síl.

Steel Rose (zatiaľ len v podobe konceptu) podľa nášho bruselského zdroja možno porovnať snáď len s doktrínou „Totaler Krieg“, s ktorou prišiel v nacistickom Nemecku Joseph Goebbels a ktorá vošla neskôr do histórie v dvoch podobách, vojenská „Totaler Krieg“ ku koncu vojny , kedy Wehrmacht odvádzal aj maloleté ročníky a dôchodcov a v civilnej podobe „Totaleinsatz“, nasadenie civilistov a predovšetkým žien, jednak do zbrojného priemyslu, ale predovšetkým k domobrane ako náhrada za regulárnu mužskú armádu, ktorá v tom čase bola v cudzine na frontových líniách. A presne tento model de facto teraz oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.

Doktrína „Steel Rose“, z ktorej ide strach …

Česká republika by mala byť podľa našich informácií na základe doktríny Steel Rose schopná povolať do zbrane 250,000 mužov do 10 kalendárnych dní od vyhlásenia signálu „Echo 1“ (signál NATO k povolaniu rezerv). Z toho 35,000 mužov by malo byť schopné presunu na vzdialenosť 10,000 km do 72 až 96 hodín. Ak uvážime, že dnes sa presuny na dlhé vzdialenosti počítajú maximálne v stovkách vojakov, je číslo 35,000 mužov absolútne veľavravné, že doktrína Steel Rose nepočíta s ničím iným, než s regulárnym mohutným vojnovým presunom všetkými prostriedkami, po zemi, po cestách, po železniciach , vzduchom aj po mori. A predovšetkým je zarážajúce to, že s návratom a podporou kontingentu nepočíta! Toto zistenie vyplýva z dokumentov doktríny, ktorá nijako neošetruje logistiku druhého sledu, teda potravín, zásob a palív frontových útvarov, komunikačného zázemia a zdravotného ošetrenia. V porovnaní s doktrínou „Pobeda“, čo bola dávna doktrína sovietskeho modelu prevzatá armádami ČSSR, NDR a Poľska v 70. rokoch v rámci Varšavského paktu, kedy sa počítalo so zázemím v tyle, ktorý sa bude pohybovať tesne za prvou líniou s odstupom 45 minút , je Steel Rose naproti tomu doktrínou, ktorá nemá vo vojenskej histórii novodobej Európy obdoby. V prípade Steel Rose sa totiž s tylovým zázemím nepočíta vôbec. Čo to znamená?

Dva scenáre pre vojnu, ani jeden pre mier

V rozhovore s našim zdrojom sme sa dozvedeli, že môže ísť o dva taktické scenáre. Podľa toho prvého nastala v Pentagone a vo velení NATO v Bruseli situácia, kedy generalita dospela k záveru, že vojnu na východe možno vyhrať modelom „Blitzkrieg“ a poraziť Rusko bez vyvolania jadrovej výmeny, kedy čelo invázneho frontu, z dosiaľ nejasného dôvodu, nenarazí na odpor a nepotrebuje teda tylovú podporu, alebo ide o horší variant podľa druhého scenára, doktrínu postavenú na modeli „obetovaných strát“. Ak si zvážime obe eventuality, vyjde nám ako reálnejšia tá druhá varianta, pretože predstava, že by NATO prešlo ruským frontom bez odporu, tú nemožno považovať za reálnu.

V Pobaltí prebieha jedno cvičenie za druhým, americké zbrane sa do Pobaltia presúvajú zo všetkých kútov sveta. V Pobaltí sa zrejme chystá otvorenie 1. vojnového frontu s Ruskou federáciou. Rusko je vo výraznej defenzíve a bude musieť presunúť na svoju západnú hranicu mohutný kontingent, aby vyrovnalo sily USA v oblasti.

Aj keď aj tá prvá varianta môže byť v hre, podľa informácií sú niektorí predstavitelia NATO už presvedčení, že v prípade pozemného útoku NATO na Ruskú federáciu a útoku zo vzduchu by došlo v Kremli k zvrhnutiu prezidenta Putina a liberálne mocenské krídlo v Rusku, podporené skorumpovanými generálmi ruskej armády, by zmenilo politický kurz krajiny do západného smeru a nedalo by rozkaz k jadrovej odvete. Potom naozaj by doktrína Steel Rose dávala zmysel. O tejto variante zhodou okolností hovoril pred pár dňami dokonca aj politológ Valerij Pjakin ako o reálnej eventualite. Je to len zhoda náhod? Nebolo by to prvýkrát v Ruskej histórii. Počas I. sv. vojny došlo v Rusku k zvrhnutiu cára boľševickými brigádami, ktoré paradoxne sponzoroval vtedy západ a západní bankári. Tento variant je ale hra s ohňom, pretože miesto puču liberálov by moc v Kremli mohla naopak prevziať ruská generalita, a to by bola katastrofa, nukleárna výmena by bola nevyhnutná.

Nová úloha pre ČR v NATO nebude veselá, nútené práce žien rozkazom!

Čo nám teda z toho vyplýva? Niekto v NATO, resp. vo vrchnom velení US vojsk v Európe, potrebuje do prednej frontovej línie pri vojnovom ťažení na východ skrátka „kanónfutr“ do čela fronty, teda vojska, ktoré utrpia ťažké straty prvotného úderu nepriateľa, v americkom vojenskom žargóne nazývanom „ram fight“. A to pochopiteľne Američania nebudú, pretože frontové straty amerických chlapcov by verejnosť v USA nerozdýchala. Preto je tu Poľsko, preto sú tu Pobaltské štáty, a preto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po zmene branného zákona, ktorý umožňuje odvádzať aj dievčatá, sa doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operácií na východe uplatňovať tak, že Poľsko a Česká republika poskytnú brancov a rezervistov v počte 2 milióny mužov, ktoré pošle NATO na frontovú líniu dotyku v Pobaltí a na Ukrajine.

Obranu domovských krajín zverí doktrína Steel Rose na bedrá žien odvedených podľa branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovore toto vysvetlil, čo sa tým v rámci brannej novely sleduje. Novela vôbec neuvažuje o tom, že by slovenské ženy išli prvoplánovo do vojny na frontovú líniu, toho sa ženy báť nemusia, ale ide o právny rámec, ako ženy vojenským zákonným rozkazom preveliť v rámci vlasti k prácam zadarmo na miesta uvoľnené po mužoch odvlečených na front (slovo „odvelených“ som zámerne nepoužil, pretože na východný front, s výnimkou bláznov, nikto dobrovoľne nepôjde), a to len za stravu a ubytovanie, pretože na týchto miestach bude krajina v čase vojny potrebovať kohokoľvek, kto má ruky a nohy.

Pôjde hlavne o prevelenie žien do priemyslu, k prevzatiu pozícií vo verejnej doprave, v službách, v polícii, v protipožiarnej ochrane, v energetike, v poľnohospodárstve. Ženy budú pod vojenskou jurisdikciou, budú musieť teda pracovať rozkazom a teda zadarmo, novela sa tak vyhne problematickým otázkam nútených prác (Totaleinsatz) v civilnom poňatí, za ktoré by štát musel povolancom zaplatiť v nejakom okamihu (počas vojny alebo po jej skončení). Pokiaľ ale pošle armáda ženu do zlievarne rozkazom, je to iná situácia, než keby ju tam poslal úrad práce proti jej vôli, to by ani nešlo v demokratickej spoločnosti.

Novela zákona nie je o obrane, ale o vojne. To je realita!

Novela branného zákona je podľa nášho zdroja evidentné prípravou na totálnu vojnu na východe Európy. Je jasné, že s ničím iným ako s inváziou na východ sa v novele nepočíta. Nijako sa vo vláde nerieši koncepcia obrany v nadväznosti na politiku a diplomaciu. Neriešia sa bunkre civilnej obrany. Nerieši sa obrana obyvateľstva a najmä detí. Neriešia sa vyzbrojení a vycvičení domobrancovia k obrane územia, majetkov a životov. Jediné, čo politici ČR riešia, je zákonný rámec, ako v súlade so zákonom o povinných odvodoch najprv odviesť a potom povolať do zbrane dostatočné množstvo mužov a žien, aby muža bolo možné vyslať „v rámci obrany krajiny“ mimo hranice SR do vojny s Ruskom v rámci mamutích expedičných vojsk a ženy do zbrojného priemyslu a na pracovné pozície potrebné k zachovaniu chodu štátu, kde rozkazom budú musieť pracovať zadarmo a proti svojej vôli.

Situácia eskaluje v Pobaltí každým okamihom. Reportérka RT pokladá hovorcovi amerického ministerstva zahraničia provokatívnu otázku, prečo americké úrady označujú americké vojenské cvičenia na druhej strane sveta pri hraniciach s Ruskom za mierové, zatiaľ čo ruské cvičenie na vlastnom území označujú tie isté americké úrady za prejav agresie … hovorca je evidentne otázkou zdesený a zaskočený …

Koncept utajovanej doktríny Steel Rose si v ničom nezhoduje s doktrínou „Totálnej vojny“ J. Goebbelsa, ani s konceptom „totálneho nasadenia“. Redakcia AE News sa rozhodla informácie zverejniť, lebo zamlčaním znalosťou skutočností by hrozilo občanom ČR zatiahnutie do vojny, v tichosti, bez ich vedomia. Pán Babiš ide na týždenné školenie do USA. Vláda ČR sa div nerozkrájala, aby ospravedlnila propagačný prejazd amerických vojsk našim územím. Dnes už teda vieme, kvôli čomu tá všetky maškaráda bola. Divadlo pre občanov, aby mali menej námietok proti novému brannému zákonu podľa konceptu americkej útočnej doktríny Steel Rose. My sme pritom o tom písali a už vtedy sme mali podozrenie, že ľudia mávajú americkým vojakom a pritom už čoskoro takto môžu mávať svojim deťom, až im ich budú odvádzať do vojny. To sme ešte netušili, ako ďaleko táto situácia zašla a nakoľko práve teraz eskaluje.

Apel k národu

Nenechajte parlament ČR prijať túto novelu! Dôrazne prosíme, obráťte sa na svojich poslancov a jasne im povedzte, že novela NESMIE umožniť odvod a následné odvelenie brancov a aktívnych rezerv do misií mimo územia Českej republiky bez vyhlásenia vojny! Armáda nesmie dostať bianco šek na to, aby používala draftované vojská na presadzovanie cudzích záujmov v cudzích krajinách v čase mieru! Pokiaľ toto novela umožní, je koniec! Nič už potom nezabráni inscenácii nejakého incidentu a následnému rozpútaniu najväčšej vojny na európskom kontinente v jej celej histórii a odvodom na východný front!

Nechceme byť súčasťou americkej tajnej doktríny Steel Rose, ani žiadnej inej! Usporiadajte protesty proti novele branného zákona, demonštrácie, nedovoľte prijatie novely v tejto podobe v parlamente ČR. Obranná doktrína ČR musí zostať obranná, nesmie byť umožnená odvádzať muža a ženy v draftoch do zahraničných misií v čase mieru. Od toho je tu profesionálna armáda. Žiadne misie v cudzine pre draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nič spoločné. To je doktrína agresie a invázne poňatie celého modelu našich ozbrojených síl. Až vypukne vojna a českí vojaci zahynú na fronte, Českú republiku obsadí Nemecko. Ženy a starci ťažko krajinu ubránia. Je snáď toto plánom Bruselu? Čaká snáď to isté aj Poliakov a ich krajinu? Nenechajme to dôjsť tak ďaleko!

Chcite po svojich politikoch, aby odvody dali občanom do ruky zbrane! Podľa švajčiarskeho modelu! Ozbrojená domácnosť je zárukou najlepšej obrany rodiny a krajiny pred nepriateľom! Ak našu krajinu niekto napadne, uvíta ho v uliciach a z okien 10 miliónov samopalov a po zuby ozbrojený národ. Premýšľajte nad tým, či touto cestou by sme sa v rámci regiónu i celého NATO nestali najlepšie zabezpečenou krajínou Európy, ktorá by sa nezľakla pred nikým. A dobre si všimnite, akú hysterickú reakciu takýto návrh vyvolá u politikov, ktorí presadzujú užšie previazanie s NATO a s USA. Ich inštrukcie sú jasné, presadzovať záujem americkej doktríny v Európe a poraziť Rusko aj za cenu vojny a privlastniť si jeho nerastné bohatstvo v rámci privatizácie globálnej ekonomiky. Nejde im ani na minútu o bezpečnosť našej krajiny, našich miest, našich rodín, detí alebo našej štátnosti. O tom totiž novela branného zákona vôbec nie je. Nemlčte pred politikmi, pretože v tejto chvíli už ide o vaše deti a o ich budúcnosť, o celý národ, mier a slobodu našej krajiny.

zdroj: aeronet.cz,  -VK- Šéfredaktor AE News