Častý prispievateľ servera Neviditeľný pes Tomáš Guttmann zverejnil svoj komentár na tému morálky Václava Havla a jeho rodiny. Poznamenáva v ňom, že doložené fakty o živote Havlových rodinných príslušníkov sú málo lichotivé. Článok sa teraz, v dňoch pripomínanie nedožitých 80. Havlovci narodenín, masívne šíri českým internetom.

„Havel je často považovaný za morálnu autoritu, ale to je v príkrom rozpore so všetkým, čo si možno o jeho živote prečítať,“ spomína Guttmann vo svojom texte, v ktorom sa odkazuje na mnohé publikácie. „Ide o typickú Kafkovsko-Haškovsko-Cimrmanovskú situáciu: Človek, ktorý písal o živote v pravde, žil v polopravde. Doložené fakty demonštrujú Havlovu nemorálnosť, ktorá má pôvod v jeho rodine a sprevádza ho od skorej mladosti,“ podotýka následne autor, ktorý pravidelne publikuje na serveri NeviditelnýPes.cz, okrem iného aj o celospoločensky diskutovaných témach.

Ten popisuje, ako rodičia Havla boli vždy v kontakte so slávnymi a dôležitými ľuďmi. Za prvej republiky získala napríklad Havlova rodina pomocou politického oportunizmu a aj vyloženej korupcie významné postavenie vo výrobe filmov a faktický monopol na premietanie cudzích filmov, píše.

„Členovia Havlovej rodiny sa za druhej svetovej vojny priatelili s najvyššími nacistami, členmi tajnej služby, gestapa a protektorátnej vlády. Strýko Miloš Havel nielen pasívne kolaboroval, ale dokonca žiadal svojich nacistických priateľov, aby použili násilie proti jemu nepohodlným ľuďom. Firma Lucernafilm natočila v čase okupácie a holokaustu mnoho idylických a veselých filmov. Malý Václav za vojny obdivoval nemecké uniformy a behal na ulici za vojakmi, ako láskyplne poznamenala vo svojom denníku Václavova mamička, „uvádza nelichotivé fakty Guttmann. Po vojne podľa jeho zistení bola rodina získaná pre spoluprácu s novým režimom.

Archív Ministerstva vnútra podľa jeho slov jasne dosvedčuje, že Havlov strýko Miloš podpísal spoluprácu s ŠtB a všetci členovia rodiny vrátane synovca Václava si toho iste boli vedomí. „Rodinné konexie pomáhali aj Václavovi Havlovi, napríklad keď bol prijatý za kulisára v divadle ABC na príhovor otca pri riaditeľa divadla, čo znamenalo začiatok jeho divadelnej dráhy,“ zmienil Guttmann s tým, že Havlov otec sa vyznačoval sympatiami k socializmu, ktoré prešli aj na syna Václava.

„V čase stalinských procesov v roku 1952 bol vášnivým stúpencom socializmu a odporcom kapitalizmu. Tieto názory si Havel udržal až do najzrelšieho veku, a seba označoval nielen za púheho socialistu, ale za ‚socialistu mravného‘, pretože slovo mravný bolo jeho najobľúbenejším prívlastkom. ŠtB kontaktovala Havla už okolo roku 1954 a udržiavala s ním kontakt po celé trvanie socializmu v Čechách, „poznamenáva.

Všíma si však aj Havlových životopisov, v ktorých Václav tvrdil, že kvôli svojmu buržoáznemu pôvodu nemohol študovať. „Faktom je, že bol Havel, na rozdiel od mnohých nadaných ľudí, prijatý na ČVUT, a školu pre nezáujem opustil,“ hovorí.

Stranou nenecháva ani Havlov pobyt vo väzení, keď bol uvoľňovaný a boli mu napríklad umožňované schôdzky s manželkou. Zúčastnil sa vraj aj súťaži o titul Vzorný pracovník. „Po prepustení z väzenia mal Havel pokoj, a bolo mu postupne umožnené stať sa neoficiálne hlavou opozície, za ktorou sa stále viac cítil oprávnený monopolne konať. Ako prebiehala v Rusku perestrojka, komunisti sa už niekoľko rokov chystali na nenásilné odovzdanie moci, aj keď nekompromisného opozičníka držali stále v šachu. Havel neskôr priznal, že už niekoľko rokov pred nežnou revolúciou ho komunisti kontaktovali, „opisuje Guttmann. A opisuje aj situáciu po 17. 11. 1989, kedy ŠtB vraj mala situáciu pod kontrolou a Havlovi zabezpečila vstup na tribúnu.

Všetky svedectvá podľa Guttmann tiež potvrdzujú, že Havel nepremeškal jedinú príležitosť na seba upozorniť alebo presadiť sa. Aj keď písal rád o morálke, sám trpel rozvoľnenými mravmi. „Bez hanby chodil s manželkou svojho neprítomného kamaráta a neloajalitu svojej manželke žartovne nazýval citovou odstredivosťou,“ opisuje.

„Havlov život v pravde sa zdá absurdnejší než všetky jeho absurdné hry dohromady. Úplne absurdným bol obdivovateľ hippies, ktorý viedol vojnu proti civilným obyvateľom spriateleného štátu. Najabsurdnejšie však je, že sa tomuto filozofovi podarilo častým opakovaním slov ‚mravnosť‘ a ‚pravda‘ stať sa hrdinom a morálnym vzorom nielen pre Rudé Právo, ale aj pre mnoho dôverčivých ľudí. Morálnym vzorom sa stal človek, ktorý ignoroval kolaboráciu svojej rodiny s nacistami i komunistami a ktorý sa handrkoval o peniaze, „uzavrel nelichotivo Guttmann sa slovami, že hrdinom sa stal človek s temnou minulosťou.

zdroj: parlamentnilisty.cz