Záhadou, ktorá neprestáva udivovať vedcov z mnohých odborov, sú jaskyne Longyou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti dediny Š‘-len Pej-čchun v čínskej provincii Zhejiang. Toto mysteriózne podzemné mesto s 36 jaskynnými sálami, kamennými mostami i bazénmi sú právom považované za ôsmy div sveta. Napriek tomu upadlo na mnoho storočí do zabudnutia a až v roku 1992 ich náhodou objavil jeden zvedavý miestny dedinčan. Od tej doby jaskyne vzbudzujú viac otázok než uspokojivých odpovedí.

1. Ako to mohli starodávni stavitelia dokázať?

Vytesané do pomerne tvrdého prachovca siahajú jaskyne do hĺbky okolo 30 metrov a majú rovné steny a stropy, ktoré sú podopreté vysokými kamennými piliermi. Predpokladá sa, že aby niečo také mohlo vzniknúť, muselo byť vyťažených takmer milión kubických metrov kameňa! Vedci vypočítali, že tu prinajmenšom vo dne v noci po dobu najmenej šiestich rokov muselo pracovať okolo tisícky ľudí. Lenže do úvahy brali len tvrdú manuálnu prácu a nezahrnuli do nich tiež jemnú, precízne a symetrickú výzdobu jaskynných priestorov. Objem vynaloženej práce tak bol v skutočnosti ešte väčší.

2. Prečo nie sú žiadne písomné správy?

Nikto z vedcov netuší, aké technické prostriedky a metódy vtedajší stavitelia používali, lebo v jaskyniach nebol nájdený ani jeden zabudnutý pracovný nástroj. Takisto nikde nenájdete ani stopu po nejakej stavebnej činnosti, aj keď sa tu manipulovalo s miliónom kubíkov kameňa. Je tiež zvláštne, že o tak obrovskom komplexe, ktorého výstavba stála ohromné ​​množstvo práce a musela trvať niekoľko rokov, nepadla v žiadnom z historických prameňov nikde ani zmienka!

3. Prečo sú všetky jaskyne tak starostlivo vyzdobené rovnakými vzormi?

Každá jaskyňa je od stropu až dole pokrytá paralelne usporiadanými líniami, vytesanými v pravidelných a presných odstupoch do každej steny aj kamenného stĺpa. S niečím takým si vyhrať muselo obnášať veľa práce, mužskej sily aj nekonečne veľa hodín. Lenže prečo? Mal tento jednotný dekor nejakú symboliku? Jediné, čo vieme, je, že podobnými vzormi bola vyzdobená aj keramika nájdená v okolitej lokalite, ktorá pochádza z doby 500 až 800 rokov pred Kristom.

4. Načo tie jazera?

Keď boli jaskyne prvýkrát objavené, boli niektoré jej priestory zaplavené vodou, ktorá tu stála zrejme po veľmi dlhé časové obdobie. Až potom, čo sa vodu z jaskynných priestorov podarilo odčerpať, sa zistilo, že nejde o prírodné jazerá podobné tým, ktoré sa nachádzajú v priľahlej oblasti a ktoré miestni nazývajú „bezodnými rybníkmi“. Tie sú totiž veľmi hlboké a rybami sa to v nich doslova hemží. Lenže v nemenej hlbokých jaskynných jazerách nebola objavená ryba ani jedna a rovnako tak ani žiadna iná známka vodného života. Pritom voda v jazere bola tak priezračná, že bolo jasne vidieť až na samé jeho dno!

5. Ako to, že sú jaskyne tak perfektne zachovalé?

Kým okolitú krajinu poznamenali v posledných storočiach početné povodne, kalamity a vojny, podzemné jaskynné štruktúry zostali po dve tisícročia úplne nedotknuté! Nenájdete tu žiadne známky kolapsu, žiadne hromady sutín ani žiadne iné poškodenia, čo je vzhľadom k tomu, že sú steny jaskynných sál tenké len 50 centimetrov, niečo neuveriteľného. Výzdoba stien je tak zreteľná a čistá, ako keby jaskyne niekto včera postavil!

6. Čím si robotníci pri práci svietili, keď nepoužili oheň?

Vzhľadom k tomu, v akej hĺbke sa jaskyne nachádzajú, museli si pradávni stavitelia na svoju náročnú a precíznu prácu niečím posvietiť. „Museli tam mať lampy, pretože vchod do jaskyne je veľmi malý, takže slnečné lúče mohli do jaskyne prenikať len v určitom uhle a v určitej dobe. Keď sa potom zišlo hlbšie do jaskyne, svetlo zoslablo a na dne jaskyne ťažko mohli niečo vidieť, „poznamenal profesor z univerzity v Tongji, Jia Gang. Lenže v čase pred dvetisíc rokmi ľudia vedeli svietiť jedine fakľami. V jaskyniach však neboli nájdené žiadne stopy po ohni ani dyme.

7. Prečo nie sú jaskyne prepojené?

Zvláštne je, že všetkých 36 jaskýň sa rozprestiera na ploche len jedného kilometra štvorcového. Vzhľadom k tak vysokej hustote, tenkosti múrov aj tomu, ako sú si jaskyne nápadne podobné, je zvláštne, že neboli nijako prepojené. Naopak sa zdá sa, že pôvodným zámerom ich staviteľov bolo postaviť ich oddelené. Netušíme však, z akého dôvodu.

8. Kto ich postavil?

Niektorí vedci vyhlásili, že je nemožné a nelogické, aby si tak obriu úlohu na seba dobrovoľne naložili jednoduchí vidiečania. Iba nejaký mocný vládca alebo mocenská skupina mohla zorganizovať tento mamutí projekt, ktorý si v ničom nezadá s Veľkým čínskym múrom, ktorý nechal postaviť čínsky cisár na obranu svojej krajiny. Má to však jeden háčik. Ak túto stavbu cisár nariadil, prečo o nej nikde neexistuje žiadna písomná zmienka?

9. Ako mohli dosiahnuť takej presnosti?

Jaskyne sú si svojím usporiadaním, štýlom i dekorom neskutočne podobné. Majú podobu veľkých sál s menšími miestnosťami okolo, ktoré sa vyznačujú rovnými a rovnako silnými stenami so zreteľnými hranami a rohmi. Pritom jaskyne sú od seba oddelené, takže stavitelia nemohli vidieť, na čom pracujú tí druhí vedľa. Napriek tomu keby sa steny prebúrali, línie vytesané do stien by na seba paralelne nadväzovali, až tak sú presné. K tomu murári potrebovali pokročilé meracie nástroje. „Museli mať k dispozícii nejaké nákresy vyznačujúce veľkosť a priestorové umiestnenie aj vzdialenosť medzi jaskyňami,“ tvrdí Yang Hongxun z Archeologického inštitútu Čínskej akadémie sociálnych vied.

10. Na čo jaskynný komplex vlastne slúžil?

Doteraz žiadny z expertov, ktorý sa touto zásadnou otázkou zaoberal, nepriniesol presvedčivú odpoveď. Podľa jedných mohlo ísť o hroby starých cisárov alebo o tajné vládne priestory, prípadne obrovské skladisko. Lenže nikde nenašli ani telesné pozostatky a pohrebné výbavy, ani žiadne stopy po obývaní týchto priestorov. Ďalšia z hypotéz je, že sa tu ťažili vzácne druhy minerálnych nerastov, ale potom je divné, že všetky jaskyne sú tak precízne vyzdobené. V neposlednom rade sa tvrdilo, že cisár dal do podzemných priestorov ukryť svoje vojenské jednotky napríklad pred hnevom vzbúrených roľníkov, alebo aby zatajil, že sa armáda pripravuje na vojnu. Lenže tejto teórii odporuje fakt, že komplex sa nepostavil hneď, ale jeho výstavba si vyžiadala niekoľko rokov. Okrem toho, a to je na celej veci to najpodivuhodnejšie, sa nikde v jaskyni nenašli žiadne stopy po ľudskej činnosti!

Mystická línia

Aby toho nebolo málo, prišli so svojou troškou do mlyna aj záhadológovia, ktorí si všimli, že jaskyne ležia tesne pri 30. stupni severnej šírky, kde sa nachádzajú všetky centrá starých civilizácií, egyptské pyramídy, Noemova archa, Himaláje alebo tiež nemenej záhadný Bermudský trojuholník !

Longyou v Číne

zdroj: extrastory.cz