Rudolf Vaský má pravdu. Možnosť zavedenia priamej demokracie nám Slovákom umožňuje článok 2 ústavy Slovenskej republiky. Priamu demokraciu, ktorú umožnuje Slovenská ústava treba iba zaviesť. Nastal čas a bude možnosť v médiách o tom povedať všetkým Slovákom.

Čl. 2 ústavy SR
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

[clear]

Chcete, aby podľa článku 2 ústavy SR mali moc v rukách občania a nie politici?

Loading ... Loading ...

[clear]