Chcem podať podnet/sťažnosť

thumbnail

Odporúčame občanom naplno využívať elektronické podávanie sťažností a podnetov vo veciach:

 • Podnet – všeobecne súdy
 • Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (civilné konanie – občianske, obchodné, správne ...)
 • Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (trestné konanie)
 • Sťažnosť – znalec, tlmočník, prekladateľ
 • Sťažnosť – exekútor
 • Sťažnosť – notár
 • Sťažnosť – správca
 • Sťažnosť – zamestnanec ministerstva

PODANIE PODNETU/SŤAŽNOSTI TU >>

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je sťažnosťou podanie fyzickej alebo právnickej osoby ( ďalej len „sťažovateľ“ ), ktorým sa sťažovateľ domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Vašu sťažnosť môžete podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. V prípade, ak Vaša elektronicky podaná sťažnosť nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, respektíve nebude do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdená podpisom, bude v zmysle zákona odložená, čiže na ňu nebude odpovedané (ibaže by v nej obsiahnutý podnet bol vyhodnotený ako mimoriadne závažný). Sťažnosť obsahujúca všetky zákonné náležitosti vrátane podpisu bude pridelená na vybavenie príslušnému útvaru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Župné námestie č. 13,
813 11 Bratislava

Zdieľaj tento článok

Páči sa Vám Pán Občan?


Chceme MIER, pridaj sa >

Čo si o tom myslíte? komentujte :)

Komentáre

 1. Lubomir píše:

  Veru riadne nas odbrbavaju politici, podla mna by sme sa uz mali fakt zjednotit ... Keby sa aspon spamatali radovi slusni policajti a cestny sudcovia a bojovat proti tym spinavostiam politikov aj ked pochybujem, ze este nejaki su v tejto skorumpovanej statnej sprave.

  1. Peter píše:

   Áno Ľubomír, zjednocovanie úspešne beží:
   http://asociaciaobcanov.sk/

 2. Ladislav píše:

  Dobrý deň

  Ja sa chcem spýtať, či sa nedá podať trestné oznámenie, alebo aspoň šťažnosť na našu vládu? Veď pre nás ešte nikdy nič dobré neurobili, stále len sľuby a činy nikde, len samé kauzy, kde príchádza štát stále o peniaze, vlastne my občania prichádzame o peniaze. Ako je možné, že toto stále trpíme a stále sa to deje.

  Naozaj by som rád vedel, či sa dajú v tomto smere robiť právne úkony.

  A určite by mala byť zavedená právna zodpovednosť za skutky politikov. Nie to, že majú ešte aj imunitu. V žiadnom prípade, oni by mali ísť vzorom a nerobiť také veci aby imunitu vôbec potrebovali.

  ďakujem

  1. Peter píše:

   Trestné oznámenie môžete podať na osobu za konkrétny trestný čin, ktorý osoba spáchala. O inej možnosti neviem. Pokiaľ majú zákony a moc v rukách politici, trestné oznámenia na vládnych činiteľov nebudú úspešné.
   http://panobcan.sk/preco-nie-je-dodrzany-clanok-2-ustavy-sr/