Prof. Ing. Peter Staněk, CSc – „TEKTONICKÉ ZLOMY SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI“ – Vratimovský seminář 2014

V závere profesor Staněk hovorí: Chce to jediné .. Spojiť sa .. nič iného.

[clear]