Prejav českého prezidenta republiky Miloša Zemana pri príležitosti Dňa víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne na veľvyslanectve Ruskej federácie.

Vážený pán veľvyslanec, vážené dámy a páni!

Ďakujem vám za pozvanie. Prišiel som sem, aby som sa spolu s vami zamyslel nad skúsenosťami druhej svetovej vojny. Existujú dva prístupy k tejto otázke. Prvý, veľmi jednoduchý. Bolo víťazstvo a teraz je už všetko v poriadku. Prístup prostý, ale chybný. Druhý prístup vychádza z otázky, či sa môže táto história druhej svetovej vojny v tej či onej podobe opakovať, alebo nie. Bohužiaľ, môžem odpovedať, že môže. A to nie opakovaním tragédie v podobe komédie. Je to jednoducho nová potenciálna tragédia. A aká? Keď sa zaoberáme podstatou druhej svetovej vojny, vieme, že to bola prvá ničivá vojna v súčasnej epoche, teda dvadsiatom storočí. Ničivá pretože cieľom vojny nebolo akési získanie nového teritória alebo ekonomického víťazstva, ale zničenie svojich nepriateľov.

Na akom základe? Bolo rozdelenie ľudí na dve skupiny na princípe nenávisti, na princípe rasovej či národnostnej nenávisti. Jedna skupina tzv. nadľudia – übermenschen, a druhá, či použijeme dialektiku Hegela, to sú otroci. Otroci, to sú ľudia, ktorých treba buď priamo usmrtiť alebo zničiť prácou v koncentračnom tábore. Arbeit macht frei. To boli v prvom rade Židia, v druhom slede sa plánovalo zničenie všetkých Slovanov a predpokladám, že ďalšími obeťami by boli tie národy, ktoré nezodpovedali chápaniu, názorom tých nadľudí.

A táto nenávisť sa opakuje. Existuje hnutie, ktoré sa zakladá na princípe nenávisti, v danom prípade na princípe náboženskej nenávisti. Podľa môjho je nutné zjednotiť všetko úsilie, aby sme boli schopní bojovať s medzinárodným terorizmom. Generálny tajomník OSN Pan Kimun povedal, že teraz už je 35 organizácií, ktoré sú viac menej spojené s islamskou republikou. To pripomína rakovinu a jej metastázy. Ony existujú hlavne v Afrike a na Blízkom východe, ale nielen tam. Existujú aj v Európe. Je potrebné spomenúť na Paríž, Brusel a ďalšie mestá. A táto vojna s nenávisťou musí byť, ako už pán veľvyslanec spomenul, byť postavená na spoločnom úsilí všetkých stálych členov bezpečnostnej rady, na vytvorenie novej koalície na nových princípoch, ako nedávno na návšteve v Moskve vyhlásil francúzsky prezident Francois Hollande.

Chcel by som len spomínať a nič viac, ale to varovanie pred druhou vojnou ničiace nepriateľov sa zdá oprávneným. Chcem teda vyzvať, aby sme prekonali všetky konflikty, všetky problémy, ktoré vždy rozdeľujú veľmoci, ale nielen veľké štáty. Nič rozdrobené toľko ako spoločný nepriateľ. A my máme takého spoločného nepriateľa v medzinárodnom terorizme. Dúfam, že tu aj na iných veľvyslanectvách sa stretneme pri príležitosti sviatku víťazstva, víťazstva nad medzinárodným terorizmom.

Ďakujem za pozornosť.
Miloš Zeman, prezident republiky
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Českej republike, 9. mája 2016

zdroj: parlamentnilisty.cz