V Česku začalo pôsobiť prvých päť špeciálne vyškolených sexuálnych asistentiek pre ľudí s postihnutím. Na prácu s hendikepovanými ich pripravila organizácia Rozkoš bez rizika. Za intímne služby klienti zaplatí. Podľa posudku ministerstva vnútra je možné sexuálne asistenciu poskytovať, ale len za určitých podmienok. Prostitúcia v SR nie je trestná.

„Sexuálne asistentky boli dobre vyberané. Samy sa pre prácu rozhodli. Majú dlhoročné skúsenosti s mužmi a s prácou s telom. V praxi sa už s ľuďmi s postihnutím stretávali,“ uviedla na medzinárodnej konferencii o sexuálnej asistencii výkonná riaditeľka organizácie Rozkoš bez rizika (RR) lucie Šídová.

Organizácie Rozkoš bez rizika sa zameriava na pomoc sexuálnym pracovníkom a pracovníčkam a na prevenciu sexuálne prenosných chorôb. O možnosť sexuálnej asistencie pre invalidov sa začala zaujímať pred dvoma rokmi. So zahraničnými organizáciami začala spolupracovať na projekte Právo na sex, ktorý podporilo ministerstvo financií z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Sexuálne asistencie fungujú vo Švajčiarsku, Nemecku, Dánsku, Belgicku, Francúzsku, Rakúsku či Holandsku. Záujemcovia a záujemkyne o profesiu tam musia absolvovať špeciálne kurzy či štúdium.

České sexuálne asistentky museli po vyškolení podpísať etický kódex. Volajú ich klienti či tí, ktorí postihnutým pomáhajú. Ženy sa môžu handicapovaných dotýkať a mať s nimi sex. Učia ich ale tiež uvedomiť si rozdiely medzi mužmi a ženami, hovoriť nie, hovoriť o svojich potrebách a pohlavnom styku, používať sexuálne pomôcky či nadväzovať partnerské vzťahy. Pomáhajú párom so začiatkom intímneho života. Informujú o antikoncepcii. Poskytujú tiež poradenstvo príbuzným. Hodina vyjde na 1200 česých korún.

Podľa lektora Petra Eisnera, ktorý sa špecializuje na poradenstvo pre postihnuté k sexuálnym témam, ľudia vnímajú sexualitu postihnutých stále ako niečo „škandalózne a úchylné“. „Človek je vnímaný stále ako vec, ako zvieratko, ako večné dieťa,“ podotkol odborník. Podľa neho sa situácia postupne zlepšuje. Odhaduje, že zhruba polovica organizácií a zariadení pre postihnutých „prácu so sexualitou klientov“ zvládla a berie ich ako muža a ženy, niekde sú ale naopak „na nule“.

Informácie o sexuálnych asistentkách si klienti musia dohľadať sami. Organizácie či experti im službu nemôžu sprostredkovať. Podľa posudku odboru bezpečnostnej politiky a prevencia kriminality ministerstva vnútra ale môžu zverejniť zoznam či prípadný odkaz.

Podľa právnika odboru Michala Šmída prostitúcia síce nie je trestná, ale nie je ani legálnym zdrojom príjmov. Štát postihuje kupliarstvo. „Sexuálnu asistenciu možné realizovať, ale za určitých podmienok,“ uviedol Šmíd. Podľa stanoviska vnútra RR nemôže asistenciu sprostredkovávať, obmedzí sa len na osvetu, môže poskytnúť len celý zoznam asistentiek, a nie meno jediné, nebude z toho mať žiadny „hmotný prospech“ a nemôže mať ani spätnú väzbu, ako služba funguje.

Rozkoš bez rizika teraz počká, ako sa asistencia v praxi osvedčí. Za rok či rok a pol by potom prípadne usporiadala ďalšie školenia pre záujemkyne i záujemcov o profesiu.

zdroj: tyden.cz