Utečenci sa budú učiť po česky a zoznamovať sa s demokraciou, schválila vláda. Ministri v piatok podporili integračný plán, ktorý má pomôcť so začleňovaním utečencov. Program zahŕňa výučbu češtiny, zoznamovanie s kultúrou a demokraciou alebo pomoc s bývaním.

Integrácia má mať podľa vnútra dve základné fázy. Prvý je pobyt v integračných azylových strediskách po dobu väčšinou 12 a maximálne 18 mesiacov s intenzívnou výučbou slovenského jazyka a s prípravou na budúci život v Česku.

Druhou fázou je samotná integrácia počítajúca s ubytovaním a zaistením práce. Na nej by sa podieľali aj neziskové subjekty a cirkvi.

Materiál navrhuje, aby sa na rok 2016 generálnym poskytovateľom integračných služieb stala Charita ČR. Zmluva s ňou by aj z časových dôvodov mala byť uzatvorená bez výberového konania. Na novú viacročnú zmluvu na obdobie od začiatku roka 2017 chce ministerstvo vypísať riadne výberové konanie.

Budúci rok na programe pôjde zhruba 200 miliónov korún. Zo štátneho rozpočtu má ísť 73 miliónov, 127 miliónov potom z únijných zdrojov ako príspevok za presídlené a relokované osoby.

Čeština nebude úradným jazykom

Návrh zákona, ktorý by výslovne stanovil, že Čeština je úradným jazykom Českej republiky, naopak vláda v piatok odmietla. Norma predložená poslancami KSČM je podľa názoru kabinetu nadbytočná.

Poslanci navrhli, aby bola uzákonená povinnosť vyhlasovať a zverejňovať medzinárodné zmluvy, zákony aj ďalšie úradné záznamy v češtine. Inštitúcie by museli chrániť češtinu ako cennú súčasť kultúrneho dedičstva.

Čeština by bola tiež uzákonená vyučovacím jazykom a v češtine by sa museli vysielať rozhlasové a televízne programy. Výnimku by tvorili relácie k výučbe cudzích jazykov a vysielanie prevzatých zahraničných relácií, ktoré by ale museli byť opatrené hovoreným alebo písaným prekladom.

Podnikatelia by museli dokázať, že sa dohovoria

Znalosť češtiny by museli preukazovať vedľa žiadateľov o azyl aj podnikatelia. Museli by dokázať svoju schopnosť dorozumieť sa „v rozsahu bežnej dennej komunikácie v oblasti predpokladanej činnosti“.

V češtine by museli byť aj vonkajšie reklamy. Zastupiteľstva by mohli vydávať vyhlášky s podmienkami, za ktorých by bolo možné na verejne prístupných miestach využiť na propagáciu a informovanie vedľa češtiny tiež cudzí jazyk. Národnostné a etnické menšiny by mali naďalej jazykové práva dané ústavou a medzinárodnými zmluvami.

Ak by niekto zákon porušil, kontrolné úrady by na prehrešok najprv upozornili a poskytli by najviac trojmesačnú lehotu na nápravu. Ak by nenastala, mohli by začať správne konanie a uložiť, aj opakovane, až 50tisícovú pokutu.

Pamiatkový zákon vláda schválila

Kabinet naopak schválil nový pamiatkový zákon. Norma okrem iného dáva úradom možnosť zakročiť v prípade, keď sa vlastník o pamiatku nestará. Umožňuje tiež kompenzovať náklady majiteľom nehnuteľností, ktoré nie sú kultúrnymi pamiatkami, ale nachádzajú sa v pamiatkových rezerváciách a pamiatkových zónach.

S účinnosťou zákona, ktorý má rad kritikov z radov pamiatkárov i rôznych odborových združení, sa počíta od 1. januára 2018.

Vláda naopak odmietla poslanecký návrh zákona, ktorý má upravovať pravidlá pre činnosť policajnej databázy DNA a pre spracovanie genetických vzoriek a profilov aj ich likvidáciu. Autori tvrdia, že bez zákonnej úpravy sa budú citlivé osobné údaje ďalej spracovávať bez dostatočného právneho titulu, čo odporuje štandardom pre obmedzenie ľudských práv.

Všetky návrhy teraz posúdia poslanci.

zdroj: novinky.cz