ZAVIESŤ ELEKTRONICKÉ VOĽBY, elektronické referendum a elektronické petície

ZAVIESŤ ELEKTRONICKÉ VOĽBY, elektronické referendum a elektronické petície

V dnešnom modernom elektronickom svete nie je žiadny problém poskytnúť občanom možnosť elektronicky voliť, elektronicky riešiť petície a referendum. Argumenty, typu: „Pre občanov by musel byť elektronický podpis platený a bolo by to pre nich drahé“, ktorými kedysi niektorí politici argumentovali netreba brať vážne. Bolo to iba zákerné zavádzanie. Generovanie elektronických podpisov nie je vôbec zložitá záležitosť. Štát (čiže občania) môže spokojne darovať elektronické podpisy občanom zadarmo. Štátna pokladnica pri kontrole a transparentnom výberovom konaní na dodávateľa softvéru neutrpí žiadne bolestivé mínusy.
[clear]

ČIPOVÝ OBČIANSKY PREUKAZ:

Nástroj pre OBČANOV, nástroj pre PRIAMU DEMOKRACIU. Argumenty na drahé referendá sú už minulosťou. Každý občan by mohol voliť a byť súčasťou rozhodovania v Priamej demokracii prostredníctvom ČIPOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU alebo INTERNETU. Pre občanov, ktorí internet nemajú existuje jednoduché riešenie: KAMENNÉ MIESTO ako doteraz. Na každom mestskom a obecnom úrade stačí pripojiť k počítačom čítačky spojené s centrálnym hlasovacím systémom. REFERENDÁ budú naopak takmer beznákladové.

Občania si tak konečne odbrzdia „Ručnú brzdu“ a budú môcť pružne reagovať napríklad na prácu poslancov, prácu primátorov, starostov a ďaľších zamestnancov štátnej správy. Samozrejme, že je potrebné prehodnotiť kvóty počtu hlasov a súvisiace zákony.

Je to síce bič, respektíve „KLADIVO“ na politikov a zamestnancov štátnej správy (tento výraz radi používajú politici na občanov), veď nie je sa čoho báť, ak sa pracuje poctivo. Sme veľmi radi, že bol zavedený systém kontroly práce poslancov, o ktorom sme písali ešte pred voľbami: Tu ho môžete vidieť >>
Bolo tým však povedané iba A. Je treba povadať aj B. a síce ak napríklad poslanec nepracuje podľa vízie, ktorú predložil občanom, tak musí existovať možnosť jeho odvolania z funkcie.[br]
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]

ZMENA VOLEBNÉHO ZÁKONA – Koniec klamania voličov predvolebnými sľubmi

ZMENA VOLEBNÉHO ZÁKONA – Koniec klamania voličov predvolebnými sľubmi

Mechanizmus Predvolebné sľubyVoľbyProgramové vyhlásenie vlády nefunguje !
Je potrebné ho zmeniť tak, aby občania už neboli podvádzaní. Súčasný stav zákonov totiž dovoľuje situácie, že predvolebné sľuby sa nedostanú do programového vyhlásenia vlády, ktoré si politické strany po voľbách sami zostavujú.

Navrhujeme, aby všetky politické strany predkladali k voľbám odborne spracované návrhy riešení kľúčových problémov štátu. (analýza jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod.)
Tieto návrhy riešení by mali byť spracované v takej podobe a rozsahu, aby už nemuseli byt pozmeňované po voľbách.
Politické strany sa zaviažu pred voľbami v prípade ich víťazstva prijať navrhnuté riešenia bez zmeny.

Navrhujeme zrušiť reklamné kampane politických strán.  Neinvestovať milióny EUR daňovníkov do reklám, ale do odborných prác, ktoré budú predkladať politické strany občanom k  volebným programom.
Občania si vyberú najlepšie volebné programy – riešenia.

Tento návrh nie je nič zložité, iba optimalizujeme proces prebiehajúcich činností tak, aby nebol občan oklamaný a aby došlo k výraznému šetreniu financií.

VÝHODY:

[list icon=“check“ icon_color=“#981B83″]

  • Obrovská úspora peňazí občanov, ktoré sa cez politické strany neinvestujú do nepotrebných reklám, ale sa efektívne investujú do vypracovania kvalitných a odborných prác, ktoré budú použité a pripravené pre programové vyhlásenie vlády.
  • Koniec klamania voličov predvolebnými sľubmi

[/list][divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]

ZMENA ZÁKONA O ŠTÁTNOM ROZPOČTE – Koniec rozkrádania štátnych peňazí

ŠTÁTNA POKLADNICA (aj  s účtami štátnej správy) je od nežnej revolúcie jeden veľký deravý mešec !

Tento mešec treba konečne zašiť poriadne hrubou niťou !

ŠTÁTNA POKLADNICA JE ÚČET, KTORÍ PATRÍ OBČANOM. Páni Občania chcú vidieť, ako sa rozpočet tvorí a zostavuje. Občania chcú prostredníctvom zvoleného výboru kontrolovať čerpanie štátneho rozpočtu !
Kontrola štátnej pokladnice a účtov štátnej správy je najvážnejší problém, ktorý treba ako prvé riešiť.

NAVRHUJEME RIEŠIŤ :

[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
1. Zadefinujme najskôr presne v štátnom rozpočte, kde chceme peniaze míňať. (Položkovité rozpočty). Štátny rozpočet musí byť spracovaný a zviditeľnený v inej forme, musí byť špecifikovaný podrobne až na jednotlivé položky. Inak nie je čo kontrolovať !
Dnes v modernom svete elektroniky a softvérov existuje možnosť rýchleho vypracovania predpokladaných podrobných rozpočtov na základe rozpočtových ukazovateľov už realizovaných objektov, resp. predmetov obstarávania.
Vytvorí sa tak základný nástroj pre presnú kontrolu čerpania financií. Kontrolujme tak peniaze ešte pred ich rozkadnutím.

Zákon o štátnom rozpočte je v súčasnosti neprehľadný vo forme hrubých čísel, v ktorom je možné manipulovať a zákonne rozkrádať. Obrovský objem rozpočtu je tak pripravený už vopred k zákonnému rozkradnutiu.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
2. Príjmime prísne opatrenia pre osobnú a trestnoprávnu zodpovednosť všetkých štátnych úradníkov, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.
Za čerpanie štátneho rozpočtu musia osobne zodpovedať riaditeľ štátnej pokladnice, jednotliví ministri, štátni pracovníci, primátori miest a starostovia obcí, jednoducho všetci, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
3. Čerpajme peniaze podľa štátneho rozpočtu, ktorý je prehľadný (položkovité rozpočty).
Čerpanie štátneho rozpočtu musí byť pod prísnou kontrolou (napríklad občiansky výbor pre kontrolu štátnej pokladnice), zverejnené občanom, s prísnymi trestnoprávnymi dôsledkami v prípade rozkrádania.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]

Zákony týkajúce sa štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, jej čerpania a kontroly je samozrejme potrebné jasne a prehľadne upraviť v zmysle vyššie uvedených bodov.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]

ZMENIŤ POLITICKÝ BOJ NA POLITICKÚ SPOLUPRÁCU

ZMENIŤ POLITICKÝ BOJ NA POLITICKÚ SPOLUPRÁCU

Tak, ako funguje vo firmách zdravé súťaženie, tak isto navrhujeme v našom štáte systematické fungovanie politických strán, postavené tiež na zdravom súťažení.
Ako sme sa presvedčili počas obdobia od nežnej revolúcie v roku 1989, politický boj koalícia – opozícia jednoducho nefunguje !

Navrhujeme, aby koalícia aj opozícia spolupracovali v prospech Pánov Občanov a neviedli už zákerný politický boj, ktorý platia Páni Občania. S tým súvisí samozrejme zmena volebného zákona, ku ktorému vznikne samostatná diskusia.

Navrhujeme, aby všetky politické strany predkladali k voľbám odborne spracované návrhy riešení kľúčových problémov štátu. Návrhy riešení by mali obsahovať podrobne spracovanú analýzu jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod. Tieto návrhy riešení by mali byť spracované v takej podobe a rozsahu, aby už nemuseli byt pozmeňované po voľbách. Politické strany sa zaviažu pred voľbami v prípade ich víťazstva prijať navrhnuté riešenia bez zmeny.

Všetky návrhy riešení môžu byť zaradené do súťaže o ceny. Občania vo voľbách určia, ktoré riešenia sú najlepšie (najpotrebnejšie) v záujme občanov a nie v záujme finančných skupín.

VÝHODY:

[list icon=“check“ icon_color=“#981B83″]

  • Politické strany nebudú míňať peniaze, ktoré dostanú za voličov na nezmyselné drahé marketingové kampane pred voľbami, ale na „Vypracovanie odborných prác v podobe Návrhov riešenia danej problematiky“
  • Programové vyhlásenie vlády sa už nebude odlišovať od volebných sľubov. Za volebnými sľubmi budú totiž konkrétne odborné práce v podobe „Návrhov konkrétnych riešení“. (analýza jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod.) Skončí sa tak kapitola „Predvolebných sľubov“
  • Na odborných prácach môžu politické strany spolupracovať dohodnutým dielom.

[/list][divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]