Socializmus vystriedalo zbedačovanie. Miloš Jakeš: Havel je americký výtvor, a preto má v Kongrese bronzový portrét.

Miloš Jakeš: Mýtus Václava Havla je dielom propagandy.

Posledný generálny tajomník KSČ má 93 rokov, ale vyzerá na 70. Do Bratislavy prišiel vlakom sám, bez sprievodu, lebo ako hovorí, stále mu slúžia nohy a pamäť. Novembrovú revolúciu aj nasledujúce roky divokého kapitalizmu prežil bez ujmy, aj keď v Prahe mnohí na neho a jeho rodinu dodnes ukazujú prstom. Miloš Jakeš nezmenil vo svojich názoroch ani čiarku a má na čo spomínať.

Pripomíname si 26. výročie Novembra ‘89. Čo podľa vás za prevratom stálo – ŠtB, KGB, disidenti, alebo to bol spontánny prejav nespokojnej verejnosti?

Nikde okrem Prahy sa nič zásadné nedialo. V Prahe sa aktivizovali ľudia predovšetkým z kultúrno-politickej oblasti, a títo udávali celej akcii tón. Chceli zmenu, ale tú by sami nedosiahli, a preto museli využiť komunistickú stranu, v ktorej prišlo k zosadeniu vedenia. Následne v spolupráci so Sovietskym zväzom vykonali prevrat.

Neraz ste sa vyjadrili, že pamätné udalosti 17. novembra 1989 zinscenovali v spolupráci s KGB funkcionári ŠtB, ktorí sa chceli zbaviť vedenia ÚV KSČ na čele s vami. Pritom sa spomína úloha istého funkcionára strany Rudolfa Hegenbarta a generála Alojza Lorenca. Vieme, akú funkciu zastával Lorenc, ale kto bol Hegenbart?

Hegenbart bol v ÚV KSČ vedúci oddelenia obrany a bezpečnosti. Mal plán, ako s pomocou viacerých ľudí zvrhnúť vedenie ÚV KSČ na pripravovanom plenárnom zasadaní v decembri 1989. Malo sa to stať za masovej podpory občanov, ktorí by sa zhromaždili okolo Hradu a žiadali odstúpenie vedenia.

Tento plán sa však v decembri 1989 neuskutočnil, lebo prišlo k udalostiam 17. novembra. Nastala zmena v plánovaní prevratu?

Bolo rozhodnuté, že spustiť protestnú akciu bude lepšie 17. novembra na Medzinárodný deň študentstva, keď sa chystal v Prahe veľký študentský sprievod. Išlo o to, aby boli čo najväčšie masy ľudí v uliciach. V tento deň potom zorganizovali na Národnej triede zrážku študentov s políciou, a tým vlastne vytvorili vhodné podmienky na zvrhnutie vedenia ÚV KSČ.

Podmienky pre novembrovú revolúciu ne-vytvoril teda Václav Havel ani disidenti. Prečo je potom Havel v Česku strojcom Novembra ‘89 a takmer uctievanou modlou?

Kým bude vládnuť nenažratosť a sebecká túžba po zisku, trpieť budú tí, ktorí zisk vytvárajú.

Mýtus Václava Havla je dielom propagandy, nie dielom reality. Vyrobili ho tí, čo na prevrate poriadne zbohatli – majú na to dosť peňazí, veď nie náhodou financuje Havlovu knižnicu istý miliardár. Pozrite sa na premenovanie pražského letiska na Letisko Václava Havla! Aké spojenie mal s ním Havel, ako sa oň zaslúžil, vari ho vybudoval? Dokonca vraj za každý vzlet a pristátie, keď sa oznamuje, že lietadlo opúšťa alebo pristáva na Letisku Václava Havla, chcela pani Havlová vyberať peniaze, tak ako chcela 15-tisíc za každú lavičku s jeho menom.

Havel je po Churchillovi, Wallenbergovi a Kossuthovi štvrtým Európanom, ktorý má bustu v americkom Kongrese. Nechcela náhodou pani Havlová peniaze aj za prezentáciu tohto sochárskeho diela?

To naozaj neviem. Viem len to, že Havel je americký výtvor, a preto má v Kongrese bronzový portrét.

Akú úlohu podľa vás zohrala pri presadzovaní Václava Havla za prezidenta jeho pravá ruka Pavel Tigrid, dôstojník CIA?

Sú to známe veci: Tigrid s Havlom vystrnadili Alexandra Dubčeka ako prípadného kandidáta na prezidenta. Podviedli ho. Prezidentom sa musel stať Václav Havel.

Ako hodnotíte fakt, že Havla zvolili za prvého ponovembrového prezidenta komunisti, ktorí mali vo Federálnom zhromaždení väčšinu?

Michail Gorbačov telefonoval Ladislavovi Adamcovi, vtedajšiemu predsedovi strany, aby komunisti jeho voľbu podporili. A tak ho zvolili.

Prečo to vlastne Gorbačov robil? Bolo to pokračovanie jeho perestrojky?

Súčasťou Gorbačovovej prestavby, demokratizácie a glasnosti bolo úsilie o vytvorenie tzv. európskeho domu, čo znamenalo, že Európa sa má spojiť, aby sa skončil rozkol medzi Východom a Západom. Rusko sa ocitlo v problémoch – bol tam hospodársky chaos a pád životnej úrovne a pre to, aby sa skončila izolácia krajiny, bol Gorbačov ochotný robiť veľké ústupky Západu. Dokonca jeden z jeho poradcov Šachnazarov vyhlásil, že za európsky dom sú ochotní zrieknuť sa socializmu.

Ak by neprišlo k prevratu, čo by nastalo? Vykonávali by sa nejaké vylepšenia sociálneho či ekonomického systému?

Už pred vojnou bola ČSR priemyselne vyspelá krajina s rozvinutou kultúrou, vzdelaním a priemyslom. Keby nebolo Novembra ‘89, bol by zvolaný zjazd strany, na ktorom mali byť prijaté tri dokumenty: návrh novej ústavy, kde už nebola zakotvená vedúca úloha komunistickej strany a marxizmus a leninizmus ako prioritná ideológia. Druhým dokumentom mal byť program päťročnice s výhľadom na ďalších dvadsať rokov a napokon mali byť prerokované stanovy strany, ktoré by zaviedli pravidlo maximálne dvoch volebných období v jednej funkcii.

Podporovali ste tieto návrhy?

Áno, boli to naše návrhy.

Prišla však zmena, nastúpil nový trhový systém. Čo tento systém po vyše štvrťstoročí priniesol?

Ožobráčil krajinu a predal ju Západu. Zisky podnikov, ktoré vytvárajú naši ľudia, idú na Západ, bojujeme s obrovskými problémami v zdravotníctve a školstve, dnes máme státisíce nezamestnaných.

Ľudia si však môžu slobodne voliť strany.

Ale čo tieto strany zmenili? Nič, všetko je zničené, nič nie je naše. Ešte stále žijeme z toho, čo vytvoril socializmus, a nedá sa to ani porovnať s tým, čo bolo vytvorené od prevratu po súčasnosť.

Nielen Karl Marx, ale aj súčasní špičkoví ekonómovia hovoria, že globálny kapitalizmus je v kŕči. Zvíťazil podľa vás kapitalizmus definitívne alebo nastane zmena?

Kapitalizmu predĺžil život pád socializmu. Dôsledkom sú vojny, revolúcie, nepokoje a státisíce mŕtvych. Zmena režimu znamenala pre Západ obrovskú stimuláciu. Otvoril sa im priestor, kde žilo 500 miliónov ľudí, priestor surovinovo i energeticky veľmi bohatý. USA využili tento moment a urobili ďalšie kroky k ovládnutiu sveta. To, čo riešime dnes, napríklad migráciu, je dôsledkom porážky socializmu.

Myslíte si, že sa niekedy skončí prehlbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými?

Určite. Základom je, aby sa výrobné prostriedky vrátili opäť do rúk ľuďom. Zdroje za socializmu boli koncentrované a rozdeľované tak, aby neprichádzalo k zbedačovaniu, čo v súčasnosti pre trhový mechanizmus nejde. Kým bude vládnuť nenažratosť a sebecká túžba po zisku, trpieť budú tí, ktorí zisk vytvárajú.

Pred pár týždňami prechádzali konvoje NATO cez územie ČR a SR. Čo si myslíte o týchto akciách?

NATO slúži USA, oni v ňom rozhodujú a my beháme po svete bojujúc za ich záujmy.

Som zásadne proti. NATO slúži USA, oni v ňom rozhodujú a my beháme po svete bojujúc za ich záujmy.

Oficiálne vraj pomáhame budovať demokraciu.

Ale čo je to za demokraciu, keď má stámilióny mŕtvych? Je to obyčajný boj za to, aby pri vesle ostali tí bohatí.

Čo si myslíte o aktivitách NATO na Ukrajine a o snahe USA priblížiť sa k Rusku?

To je túžba USA zlikvidovať Rusko ako mocnosť.

Podarí sa im to?

Nepodarí. Sú tu aj iné sily, Čína, India, štáty na iných kontinentoch, ktoré sú v pohybe, a do pohybu treba dostať aj Európu. Jedným zo zásadných krokov, ktorý by sa mal presadzovať, je zrušenie NATO, pretože USA prostredníctvom NATO ovládajú Európu.

SR a ČR sú už niekoľko rokov v EÚ. Považujete toto zoskupenie za správne?

Myslím, že takéto zoskupenie by malo existovať, ale obsah spolupráce by mal byť úplne iný. Problém vidím v tom, že EÚ je pod vplyvom USA.

Dá sa zmeniť vzťah EÚ k USA?

Určite áno. Ak Európa vezme rozum do hrsti a povie, že viac nebude slúžiť USA a bojovať za ich záujmy, ale chce žiť v mieri, chce sa rozvíjať, riešiť ekologické problémy a ďalšie veci týkajúce sa ľudí.

Veríte že kapitalizmus padne a nahradí ho iné zriadenie, povedzme socializmus?

Kapitalizmus pretrvá dovtedy, kým sa nezlomí monopol USA, kým sa naplno neobnoví činnosť OSN a nezmenia sa pomery v Rade bezpečnosti OSN, ktorá bola zriadená preto, aby zabránila vojne. Ako vidíme, nefunguje to správne, pretože právo veta využívajú predovšetkým USA. O dôsledkoch, ktoré sú spojené s pádom socializmu a zasahovaním USA do európskych záležitostí, by som chcel napísať knihu.

zdroj: extraplus.sk

Od novembra štátu vzniká povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky

Od 1. novembra 2016 začína pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Štátne orgány a inštitúcie (orgány verejnej moci) tak budú musieť prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok.

Povinnosť orgánov verejnej moci komunikovať elektronicky je v platnosti už od 1. novembra 2013, no výnimkou v zákone o e-Governmente bola odložená pre tie orgány verejnej moci, ktoré pre technické prekážky elektronicky komunikovať nemohli. Od 1. novembra 2016 výnimka končí a viac sa na ňu nebude možné odvolať. V platnosti ale ostáva, že štátne orgány budú môcť komunikovať aj inak ako prostredníctvom elektronickej schránky, ak ich k tomu viaže osobitný predpis.

Základné princípy elektronickej komunikácie

Štátny orgán musí od nového mesiaca identifikovať konanie, na ktoré sa vzťahuje zákon o e-Governmente. Ak pôjde o konanie, ktorého výsledkom bude rozhodnutie určené konkrétnej osobe alebo firme, štát ho bude posielať do elektronickej schránky tejto osoby alebo firmy. Bežne pôjde o súdne a správne konania.

Štát uprednostní listinnú formu komunikácie, ak zákony výslovne ustanovujú, že sa konania a úkony vykonávajú listinne.

Ak štátny orgán bude komunikovať s občanom alebo podnikateľom použije na doručovanie správ elektronické schránky. Ak orgán verejnej moci bude komunikovať s iným orgánom verejnej moci, ktorý v danom prípade nebude účastníkom konania, môže komunikovať aj mimo schránok.

Elektronické podanie podľa zákona o e-Governmente je rovnocenné podaniam, ktoré sa doteraz robili či už písomne alebo ústne, osobne, poštou, telefonicky, a pod. Konkrétnu podobu formulára, jeho štruktúru a náležitosti určuje vždy orgán verejnej moci, ktorý má danú agendu vo svojej pôsobnosti. Formuláre sa nachádzajú na portáli www.slovensko.sk.

Náležitosti každého elektronického podania upravuje osobitný zákon, ktorý zároveň určuje, či a ako treba podanie podpísať. Takto podpísané podanie bude doručené príslušnému orgánu verejnej moci do jeho elektronickej schránky na vybavenie.

Orgán verejnej moci po vybavení agendy doručí rozhodnutie (úradný dokument) do elektronickej schránky občana alebo podnikateľa, ak je jeho elektronická schránka aktivovaná na doručovanie (resp. bude schopný na základe dostupných údajov identifikovať elektronickú schránku adresáta). V prípade, že adresát rozhodnutia nemá aktivovanú schránku na doručovanie (nie je možné ho identifikovať na základe dostupných údajov), vykoná sa doručenie úradného dokumentu listinne.

Portál slovensko.sk

V súčasnosti portál www.slovensko.sk poskytuje prístup k viac ako 1 400 službám štátu a občania i podnikatelia môžu zasielať podania elektronicky na viac ako 6 200 orgánov verejnej moci. Od januára do augusta 2016 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zaznamenala viac ako 4 milióny unikátnych prístupov na portál. NASES zriaďuje elektronické schránky pre fyzické i právnické osoby priebežne na základe údajov zasielaných z registra fyzických a právnických osôb. Koncom septembra 2016 ich evidovala viac ako 5,8 milióna.

Ďalšie dôležité dátumy

Od prvého januára 2017 budú automaticky aktivované schránky na doručovanie rozhodnutí od orgánov verejnej moci právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej  republiky. Pre právnické osoby nezapísané v obchodnom registri (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, a pod.) sa  termín povinnej aktivácie elektronických schránok posúva na máj 2018. Pre občanov a fyzické osoby – podnikateľov ostáva elektronická komunikácia so štátom i naďalej na dobrovoľnej úrovni.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uverejnila k tejto téme i metodické usmernenie k základným povinnostiam orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governemente. 

zdroj: slovensko.sk

Expert radí, ako prežiť útok psa: Ubránite sa jednoduchým trikom

Expert radí, ako prežiť útok psa: Ubránite sa jednoduchým trikom

Asi každý pozná človeka, ktorého pohrýzol pes. Miláčikovia zvierat si niekedy nepripúšťajú, že sa to môže stať, deje sa to ale pomerne často. Bezpečnostný expert teraz prezradil dva základné triky, ako sa rozzurenému psovi ubrániť.

Psy sú pre väčšinu ľudí maznáčikovia, s ktorými môžu spať aj v posteli. A potom ľahko zabudnú, že ich miláčikovia dokážu bleskovo zaútočiť. Nikto na to nechce myslieť, ale je dobré vedieť, ako sa v prípade napadnutia psom správať.

Americký expert na bezpečnosť Bill Stanton teraz predstavil dva základné triky, ako útok rozzúreného zvieraťa prežiť bez väčšej ujmy, prípadne psa zahnať. Môžete použiť buď fyzickú, alebo psychickú formu obrany.

Zároveň ale upozornil, že neexistuje žiadny univerzálny návod. „Každá situácia je iná. Poznajte svoje telo a schopnosti,“ vyhlásil Stanton pre portál DailyMail. Je dôležité posúdiť situáciu a konať až podľa toho. Ak sú s vami deti, zachováte sa určite inak, ako keď budete sám.

Čo nerobiť

Keď k vám beží divoký pes, mali by ste hlavne zachovať pokoj. Rýchlo sa rozhodnite a konajte. Ak budete panikáriť a začnete sebou hádzať, psa to ešte viac rozzúri a zaútočí o to silnejšie. Bude pre neho tiež ľahšie zvaliť vás na zem.

Fyzický trik

Inštinkt ľuďom hovorí, že je lepšie útoku čeliť a držať z dosahu svoje končatiny. Lenže by ste to mali urobiť presne naopak. „Potrebujete pribiehajúceho psa zablokovať, aby vám ublížil čo najmenej. Preto sa k nemu otočíte bokom a nastavíte ruku,“ popisuje Stanton.

Aj keď to znie hrozne, môže vám to zachrániť život. „Inak by sa vám mohol zahryznúť do nohy, brucha, tváre alebo vám pokojne prehryznúť hrdlo. Nech sa radšej zahryzne do ruky, ktorá má menej mäsa a dve kosti. Navyše tak máte situáciu stále pod kontrolou,“ vysvetlil expert.

Aj keby vás zviera zvalilo na zem, zostane zakusnuté do predlaktia, čím si ho stále držíte od tela. Pozerajte sa skôr na zem ako na šelmu a stále buďte v pokoji. „Až sa pes zahryzne, skloňte ruku a trochu s ňou trhnite. To je pre neho povel, aby sa stiahol a pustil,“ dodal Stanton.

Psychický trik

Druhú metódu musíte použiť čo najrýchlejšie. Pokiaľ ale vyjde, neutrpíte žiadne zranenia. „Zastrašíte ho, dôjde mu, že by to bol prehratý boj,“ povedal odborník.

Ešte než k vám pes dobehne, zdvihnite ruky a čo najviac sa vzpriamte. Kričte čo najsilnejším a najhlbším hlasom, ale nejačte strachom. Podobná reakcia sa radí aj v prípade, že na vás zaútočí medveď.

zdroj: tn.nova.cz

Video – Tvrdohlavý český policajt? .. Pozrite, čo zažil český vodič

Video – Tvrdohlavý český policajt? .. Pozrite, čo zažil český vodič

[clear]

Vyberať pokuty za každú cenu na cestách je hitom aj v Českej republike.

Vodič: Takže prosím Vás ešte raz: Môžete mi ukázať ten záznam o priestupku? Záznam z kontrolného, meracieho zariadenia?

Policajt: Pán vodič, s priestupkom nesúhlasite, budete oznámený do ..

Vodič: Môžete mi odpovedať na jasnú otázku, prečo mi nemôžete ukázať záznam z meracieho zariadenia? Ktoré údajne deklarovalo priestupok, ktorý so mnou riešite?

Policajt: Pán vodič, ak neveríte polícii, od toho je spravné konanie, kde to bude oznámené a bude to s Vami prejednané.

Video

Čo myslíte občania?

Mal policajt záznam o priestupku?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...
Kotleba: Začíname so zberom podpisov pod petície za referendum o vystúpení z EÚ a o vystúpení z NATO

Kotleba: Začíname so zberom podpisov pod petície za referendum o vystúpení z EÚ a o vystúpení z NATO

Vo všetkých krajských mestách Slovenska začali Kotlebovci so zberom podpisov pod dve petície – pod petíciu za referendum o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie a pod petíciu za referendum o vystúpení Slovenskej republiky zo zločineckej organizácie NATO, uvádzajú na svojej webstránke.

Petičné hárky sme predstavili na tlačovej konferencii pred Národnou radou Slovenskej republiky v deň, keď sa Slovensko ujalo formálneho predsedníctva v Európskej únii. V rámci slovenského predsedníctva v EÚ zaplatíme za organizáciu konferencií, banketov a diskusných krúžkov pre papalášov z Bruselu viac ako 70 miliónov eur! Dúfajme, že nebudú chcieť byť zbytočne iniciatívni a nezačnú vymýšľať ďalšie nezmyselné regulácie a smernice len preto, aby ukázali, že niečo robia.

Na vyhlásenie každého referenda je potrebné vyzbierať najmenej 350 tisíc podpisov. Takéto množstvo podpisov nie je možné získať ani za týždeň, ani za mesiac. Vyhlásenie referenda a výstupové procesy trvajú tiež dosť dlho. Práve preto je nevyhnutné začať so zberom podpisov už dnes, aby sme stihli opustiť potápajúcu sa EÚ a čoraz agresívnejšie NATO skôr, než nás so sebou stiahnu do záhuby!

Vyzývame preto všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska – pomôžte nám so zberom podpisov! Každý z vás môže zachrániť Slovensko kúskom svojej snahy. Stačí, ak si vytlačíte petičné hárky, oslovíte s petíciou svojich známych a podpísané nám ich pošlete na adresy uvedené v hárkoch.

Stiahnuť petičný hárok na vyhlásenie referenda za vystúpenie z EÚ

Stiahnuť petičný hárok na vyhlásenie referenda za vystúpenie z organizácie NATO

zdroj: naseslovensko.net

Zaujímavý názor na vystúpenie z EÚ má aj Paul Craig Roberts, americký novinár a politológ.

Paul Craig Roberts: Odchod Británie z EÚ zabráni 3.svetovej vojne!

Dúfajme, že výsledok Brexitu bude znamenať rozpad EÚ a NATO, hovorí Paul Craig Roberts, americký novinár a politológ.

„Vystúpením Veľkej Británie z EÚ sa zabráni začiatku 3.svetovej vojny, do značnej miery iniciovanej Amerikou, ktorej cieľom je zaviesť kontrolu nad svetom,“ hovorí Roberts.

VIAC TU >>

Politici a média naučili občanov nariekať nad dôsledkami, príčinu však neriešia. Dokedy to potrvá?

Politici a média naučili občanov nariekať nad dôsledkami, príčinu však neriešia. Dokedy to potrvá?

[clear]

Blamáž alebo neschopnosť?

Odhaľujeme najväčšiu blamáž občanov? Alebo si myslíte, že je to predsa len neschopnosť? Roky občania počúvajú médiách o štátnych kauzách, megakauzách, trasení sa stoličiek ministrov a politikov, problémoch v zdravotníctve, školstve iných odvetviach. Občania sa naučili vnímať životné situácie tak, ako im ich predostierajú politici a zverejňujú média. Z vážnych problémov sa vyrábajú bulvárne články, nad ktorými občania nariekajú a naučili sa dokonca na nich aj dobre zabávať. Pritom si ani neuvedomujú, že túto zábavu si občania platia zo svojho vrecka. Ak nie priamo, tak určite tým, že súhlasia s nízkou životnou úrovňou, pretože financovanie takéhoto politického divadla nie je práve najlacnejšia záležitosť.

Odborníci, analytici, vedci, špecialisti, ekonómovia, právnici, inžinieri, docenti, profesori, špičkoví manažéri.

Máme predsa to najlepšie čo môžeme mať, či nie? Množstvo vysokokvalifikovaných odborníkov riadi Slovensko. Prečo je teda Slovensko už roky zadĺžené, keď z nezadlženého Slovenska sa mal po nežnej revolúcii stať špičkový európsky štát s vysokou životnou úrovňou? Logicky z toho vyplýva: Buď sú neschopní, alebo je to zámer, čiže blamáž občanov? 
[clear]
Vláda Slovenska

Príčiny problémov politici neriešia, riešia iba ich dôsledky. Pritom je to také jednoduché!

Každý problém má svoju príčinu. Aby sa problém neopakoval, nestačí riešiť iba dôsledky, ale aj príčinu. A to v politike neplatí. Zadlžovanie štátu, kauzy a megakauzy sa opakujú. Víťazoslávne sa riešia iba iba dôsledky a občania tlieskajú hrdinom, ktorý tieto dôsledky za peniaze občanov dávajú do poriadku. Príčiny však zostávajú nevyriešené a drahé politické divadlo môže pokračovať. Občania štátnu pokladnicu usilovne napĺňajú, aby si takéto drahé politické divadlo mohli naďalej dovoliť. Pozerajú si ho v médiách a dobre sa na ňom dokonca zabávajú. Veď čo je pre občanov zábavnejšie, napínavý seriál káuz s kriminálnou zápletkou alebo nejaké nudné ekonomické vyriešenie príčiny problému v parlamente?

Príčiny problémov dokáže riešiť aj priemerný manažér, nie je sa na čo vyhovárať.

Prokuratúra aj súdy riešia iba dôsledky ekonomických aj finančných problémov. Samozrejme, že aj to je potrebné riešiť.  Trestajú za trestné činy finančného aj ekonomického charakteru, nie však na najvyšších miestach. Nie sú však hlavným nástrojom na vyriešenie príčiny, aby sa problém zlého hospodárenia neopakoval.

Príčinou všetkých káuz a megakáuz ekonomického a finančného charakteru je nekontrolované a neefektívne hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu. Ako sa už za roky ukázalo, nestačí kontrolovať už vyčerpané prostriedky, ale pre vyriešenie príčiny by sa mala kontrolovať a posudzovať ich efektívnosť ešte pred ich vyčerpaním a použitím. A to sa nerobí, hoci „podržte sa teraz“ Najvyšší Kontrólny Úrad (NKÚ) má v povinnostiach v zmysle zákona kontrolovať efektívnosť hospodárenia. Robia to naši politici prefíkane, alebo neodborne?

Efektívnosť hospodárenia sa neposudzuje pred, ale až po vyčerpaní prostriedkov. A to je príčina zlého hospodárenia!

Štátny rozpočet je zostavovaný v hrubých číslach a v hrubých kapitolách. Tieto hrubé čísla nedefinujú presne, kam a v akej výške verejné prostriedky poputujú. Po schválení štátneho rozpočtu sa systém neefektívneho čerpania verejných financií môže pomocou nedostatočne kontrolovaného mechanizmu naplno spustiť. Samozrejme všetko v rámci zákona. Nikto neporuší zákkon, aj keď napríklad minie vyše milióna EUR na zbytočnú reklamu, v ktorej nám občanom 2 mesiace média hlásia, že vďaka eurofondom sme vyspelá krajina! Je takáto položka v rozpočte vyčerpaná efektívne? Samozrejme, že nie. Toto je len malý príklad zlého a neefektívneho hospodárenia.

Viete si predstaviť, že NKÚ by si plnilo svoju povinnosť a kontrolovalo by položkovite, nie v hrubých číslach efektívnosť verejných financií pred ich vyčerpaním? Zostalo by dosť peňazí na školstvo, zdravotníctvo, rozbité cesty, chátrajúce štátne objekty a dokonca aj na vyššiu životnú úroveň občanov. Je to jednoduché, zvládne to aj priemerný manažér. Iba si pripomeňme, že občanov stojí parlament a vláda mesačne vyše milióna EUR .. a to vôbec zatiaľ neriešia základnú príčinu zlého hospodárenia. Nerieši to ani vláda, ani parlament.

Poslanci v Slovenskom parlamente

Ako to vidia občania? pýtame sa v ankete:

Prečo poslanci a vláda neriešia príčinu zlého hospodárenia?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

VIAC O VÍZIÁCH PÁNOV OBČANOV >>