[socialring][clear]
Codex Alimentarius – Potravinový kódex – kódex GLOBÁLNEJ genocídy.

Dnešný príspevok bude zo súdka ilúzií ktorými žijú mnohé moje blízke i vzdialenejšie duše, ale aj väčšina spoločnosti na tému kvalita potravín – forma & obsah. Vďaka skúsenosti z poľnohospodárstva a následnej konfrontácie v praxi priebežne sledujem umieranie českej kvality potravín vo všetkých rovinách od “ semienka po rezeň na tanieri “ vo veľkom ale aj znova sa rodiacom myslení zakotveného v súlade s prírodou.

Následné informácie dávajú nahliadnuť na podstatu, obsah a význam piliera našej existencie – na POTRAVINY.

Bohužiaľ od roku 2010 začali platiť skôr prijaté znenie zákona v „prechodnom “ 8 -ročnom období V PLNOM ROZSAHU Aj V ČR !!!

Kódex je primárnym a bezpodmienečným nástrojom na výrobu chorôb a ziskov pre BIGPHARMU a ďalšie oblasti, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života.

Je na nás ak chceme za týchto znalostí a skúseností ďalej podporovať a alebo ísť ku skutočnému zdroju.

Codex Alimentarius – Potravinový kódex

Čo všetko elity nechcú, aby ste vedeli o dobe, ktorá prichádza ?
Codex Alimentarius ( Svetový potravinový kódex ) v 5 bodoch

HealthFreedomUSA.org, internetové stránky nadácie Natural Solutions nie sú nikomu zaviazané, ich jediným záujmom je sloboda zdravotníctva. Rima E. Laibow, MD, úspešná lekárka prírodnej medicíny od 70 – tych rokov preštudovala 16000 strán dokmentácie Kódexu. Jej záver je, že ľudia, ktorí hovoria, že Kódex je “ ochrana spotrebiteľa „, “ dobrovoľný „, alebo “ neškodný „, sú pri najlepšom vo vážnom omyle.

1 ) Vytvorený OSN v roku 1962, uložený sankciami Svetovej obchodnej organizácie

Codex Alimentarius bol vytvorený v roku 1962 ako obchodné oprávnenie OSN pre kontrolu medzinárodného obchodu s potravinami. Jeho pôvodné zámery môžu byť nesebecké, ale to bolo prevzaté záujmami korporácií, predovšetkým farmaceutických, pesticídov, biotechnológie a chemického priemyslu.

Codex Alimentarius je zálohovaný ochromujúcímy obchodnými sankciami Svetovej obchodnej organizácie ( WTO ). Akýkoľvek Kódexu neposlušný národ bude čeliť obrovskému ekonomickému trestu, pretože automaticky prehrá akýkoľvek spor so zemou povoľnou Kódexu.

2 ) “ Živiny sú jedy “ hovorí Paved

Komisia Kódexu Alimentarius má dva výbory, ktoré narážajú na výživu.

Jedným z nich je “ Výbor Kódexu pre výživu a potraviny na osobitné Diétne Používanie“ ( CCNFSDU ), ktorému predsedá Dr Rolf Grossklaus, lekár, ktorý sa domnieva, že výživa nehrá v oblasti zdravia žiadnu úlohu. Jedná sa o “ najvyššieho “ ohľadom nutrčinej politiky Kódexu a on vyhlási, že “ výživa nie významná pre zdravie „.

Aj keď to môže znieť neuveriteľne Dr Grossklaus v skutočnosti deklaroval v roku 1994 živiny ako jedy a zaviedol používanie toxikológie ( hodnotenie rizika ), aby sa zabránilo akémukoľvek dopadu na ľudí pri užívaní živín v doplnkoch. Za zmienku tiež stojí, že doktor Grossklaus vlastní spoločnosť na hodnotenie rizika, ktorá radí CCNFSDU a Kódexu na túto tému. Táto spoločnosť zarába peniaze, keď sú jej toxikologické služby používané pre “ posudzovanie “ živín. Tu v USA tomu hovoríme “ konflikt záujmov „.

Kódex sa skladá z tisíc noriem a pokynov. Jednou z nich je Smernica o vitamínoch a minerálnách látkach ( VMG ), v ktorej sú povolené len veľmi nízke dávky vitamínov a minerálnych látok ( a klinicky účinné živiny označuje za ilegálne ). Ako môže VMG obmedziť dávky vitamínov a minerálnych látok ? Pomocou hodnotenia rizík ( toxikológia ) posúdením živín.

Kým hodnotenie rizík je legitímna veda ( je to odbor toxikológia ), je to zlá veda pre hodnotenie živín. V skutočnosti, v tomto kontexte, to je vlastne “ paveda „. Biochémia, veda o životných procesoch, je správna veda pre posúdenie živín. Kódex Alimentarius zaobchádza so živinami ako s jedmi, čo je doslova šialené.

Živiny nie sú jedy – sú nevyhnutné pre život.

Bez ohľadu na to, čo hovoria úradníci Kódexu Alimentarius, aby vás presvedčili, že Hodnotenie rizík je “ vedecky – založený “ prístup k živinám, tak to tak nie je.

A je vhodné zdôrazniť, že doktor Grossklaus, vedúci Kódexu Alimentarius, vlastní spoločnosť na hodnotenie rizika radiacej CCNFSDU a Kódexu ohľadom výhod pri využívaní Hodnotenia rizík pre posudzovanie živín.

3 ) Nie ochranu spotrebiteľov – To je Propaganda

V rozpore s propagandou, Kódex Alimentarius, nemá nič spoločné s ochranou spotrebiteľa. Nič. Kódex je o ekonomických ambíciách multi – národných korporácií, najmä vo farmaceutickom priemysle.

Použitím ich multi – miliardových rozpočtov začali tieto priemysly masívnu mediálnu propagandistickú kampaň na propagáciu Kódexu Alimentarius ako dobročinného nástroja “ ochrany spotrebiteľa „, ako aj negatívne poškvrňujú obraz prírodných zdravotných možností a klamú ľudí strašením, že je to “ nebezpečné „, takže oni budú radšej brať lieky ( čo je naozaj nebezpečné ). Prírodné zdravotné produkty a ich možnosti majú úžasnú úroveň bezpečnosti a sú mimoriadne účinné, obzvlášť v porovnaní s farmaceutickými liekmi.

Bohužiaľ bývalí ochrancovia slobody zdravotníctva, ako je Národná výživová potravinová asociácia ( NNFA ) a Rada pre zodpovednú výživu ( CRN ), sa pridali k módnej vlne propagandy a šíria nepravdivé informácie, povediac, že Kódex Alimentarius je buď “ neškodný “ alebo dobročinný v oblasti “ ochrany spotrebiteľa „. A to nie je pravda.

Členská základňa v týchto bývalých ochrancoch slobody zdravotníctva je zastúpená ľuďmi z farmaceutického priemyslu ( napríklad CRN počíta ako svojich členov spoločnosti ako Monsanto ® a Bayer ® ).

4 ) Kódex : vážne ohrozenie zdravia a ochrany slobody zdravotníctva

Pokiaľ bude Kódex zavedený v Spojených štátoch ( alebo v EÚ – od r.2010 platný aj v čr ! ! ! ! ! ! Pozn.Albert ), liečebné dávky vitamínov a minerálnych látok ( a neskôr všetkých živín ) sa stanú nedostupnými, pretože sa stanú doslova ilegálne.

Takto to v kocke bude fungovať :

Vzhľadom k tomu, že Paved použije hodnotenie rizík ( toxikológiu ) na posúdenie údajne toxických živín, je konštruovaná falošná viera hovoriaca že “ výživové doplnky sú nebezpečné pre ľudské zdravie „.

Pomocou tejto falošnej viery vytvára volanie po “ ochrane “ ľudí pred týmito “ jedovatými “ živinami. Po volaní príde návrh nastaviť extrémne nízke prípustné dávky ( pamätajte, že podľa tejto falošnej viery sú živiny považované za “ nebezpečné jedy “ ). Ak väčšina z nás a z našich delegátovi v Kongrese kúpi tento nezmysel, my a Kongres sa slepo podrobíme Kódexu Alimentarius. A slepé podrobenie je to čo má priemysel za Potravinovým kódexom v úmysle.

Slepé dodržiavanie ide ruka v ruke s nedostatkom aktivizmu. Tento nedostatok aktivizmu umožňuje to, že naše ochranné zákony, klasifikujúcej živiny ako potraviny bez horných limitov ( napr. DSHEA ), môžu byť ľahko zrušené a nahradené drakonickými zákonmi označujúce živiny ako jedy. Pre “ harmonizáciu “ s pre – nemocovým, pre – farmaceutickým priemyslom je tu Smernica o vitamínoch a minerálnách látkach ( VMG ), ktorá zaplní prázdne miesto.

Iba úmyselne neefektívne, veľmi nízke dávky budú legálne, bez alebo s predpisom, na zozname VMG. Ak nezačne dosť ľudí niečo robiť, tak môžeme očakávať a sledovať výrobcu potravinových doplnkov a obchody so zdravou výživou odídu z biznisu, v domino efekte. Jediný hráč ktorý zostáva je Big Pharma ( Veľká farmácia ).

Vitamíny s terapeutickou funkciou, minerálne látky a aminokyseliny budú vyradené z trhu ( hoci niekoľko doplnkov s nízkou dávkou bude Kódexom povolené, ako symbolické opatrenie, aby sa zabránilo podozreniu o ich postranných motívoch ).

Odborníci na prírodné zdravie stratia nástroje pre ich remeslo ( doplnky výživy ) a uvedomelí zdraví ľudia si nebudú môcť vybrať prírodne zdravú možnosť pre zlepšenie zdravia a liečbu ochorení.

A to je v skratke, ako je Kódex Alimentarius pripravený na to aby nechal zmiznúť prírodnú a výživnú medicínu z legálneho sveta zdravotníctva a zmizne do utajenia. Kto má z toho výhody ? Big Pharma

Bude to trvať niekoľko rokov ( článok je asi starší ) než budú vyššie uvedené scenáre uskutočniteľné ( Kódex Alimentarius bude globálne platiť od roku 2010. ) Čím pomalší bude ten proces, tým menej ľudí bude vyplašených. To je pravdepodobne logika tvorcov Kódexu Alimentarius.

5 ) Slúži ekonomickým záujmom priemyslu choroby prostredníctvom WTO a Napoleónskeho zákonu

Stále viac a viac ľudí po celom svete sa obracia k prírodným zdravým produktom. “ Wellness “ trend je hlavný trend v dnešnej spoločnosti. Čím viac prírodných zdravotných produktov ľudia používajú, tým menej liekov ( drog ) si kupujú. Farmaceutický priemysel, ktorý je súčasťou “ priemyslu choroby “ sa obáva nevyhnutného posunu smerom k prírodnej zdravotnej starostlivosti. Namiesto prijatia vôle ľudu a prehodnotenie budúcnosti farmaceutického priemyslu, priemysel sa rozhodol k neetickému postupu : použitím klamu a ľsti úplne eliminuje prírodné zdravotné produkty.

Kódex Alimentarius je šikovný nástroj pre ochranu farmaceutického priemyslu pred stratou príjmov, ktorou trpí vďaka nevyhnutnému rastu prírodnej zdravotnej starostlivosti.

Kódex Alimentarius je vzdorom dinosaurov k nevyhnutnosti : rastúcej túžbe ľudstva po zdravšiemu, racionálnejšiemu a udržateľnejšiemu spôsobu života.

Svetová obchodná organizácia ( WTO ) má v úmysle vnútiť Kódex Alimentarius ľuďom po svete, vrátane USA, pričom bude hroziť masívnymi ekonomickými sankciami, ak sa krajina WTO nepodrobí Kódexu Alimentarius.

Okrem toho je Kódex založený na napoleonskom zákonníku, nie všeobecnom zákone. To znamená, že čo nie je v rámci Kódexu Alimentarius, výslovne povolené, je zakázané. V rámci všeobecného zákona platí, že čo nie je výslovne zakázané je povolené. Tento rozdiel je rozdiel medzi slobodou zdravotníctva, a tyraniou zdravotníctva. Kódex Alimentarius bude môcť štandardne zakazovať doplnky.

zdroj : http://www.healthfreedomusa.org

Video s českými titulkami:

Rima E. Laibow, MD, úspešná lekárka prírodnej medicíny od 70 – tych rokov preštudovala 16000 strán dokmentace Kódexu. Jej záver je, že ľudia, ktorí hovoria, že Kódex je “ ochrana spotrebiteľa „, “ dobrovoľný „, alebo “ neškodný „, sú pri najlepšom vo vážnom omyle.
Ak sa mocným globálnym korporáciám v pozadí nových štandardov Kódexu umožní svet “ harmonizovať „, kvôli nedostatočnej výžive a obmedzenej dostupnosti zdravotných doplnkov degeneratívnymi chorobami budú trpieť miliardy ľudí.

KONTROLA OBYVATEĽSTVA pod rúškom ochrany spotrebiteľa

Codex Alimentarius Commission ( Komisia pre Potravinový Kódex ) je veľmi nedocenenou organizáciou. Väčšina ľudí o nej nepočula, a tí, ktorí o nej počuli, nemusia chápať pravú realitu tejto extrémne vplyvnej obchodnej organizácie. Podľa oficiálnej webstránky Kódexu ( http://www.codexalimentarius.net ) altruistický cieľ tejto komisie spočíva v “ ochrane zdravia spotrebiteľov a zabezpečenie spravodlivého počínania v obchode s potravinami, a v propagáciou koordinácie všetkých prác na potravinových štandardoch zo strany medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií. “ Codex Alimentarius ( latinsky pre “ Potravinový kódex / Zákonník “ ) je regulovaný spoluprácou Food and Agriculture Organization ( FAO ) a World Health Organization ( WHO ).

Stručná história Kódexu

História Kódexu sa začala písať v roku 1893, kedy sa Rakúsko -Uhorská monarchia rozhodla, že potrebuje špecifický súbor smerníc, ktorými by sa mohli riadiť súdy v prípadoch týkajúcich sa potravín. Tento súbor regulačných príkazov sa stal známym ako Codex Alimentarius. Bol implementovaný až do konca ríše v roku 1918.

Na stretnutí v roku 1962 OSN rozhodla o celosvetovej reimplementácii Kódexu na “ zabezpečenie “ zdravia spotrebiteľov. Dve tretiny financovania Kódexu pochádza od FAO, tretinu zabezpečuje WHO.

V roku 2002 FAO a WHO vyjadrili vážne obavy o smerovaní Kódexu, najali externého konzultanta na určenie jeho realizácie od roku 1962 a návrh smeru, ktorým by sa mala obchodná organizácia uberať. Tento konzultant došiel k záveru, že Kódex by sa mal okamžite zrušiť. V tomto momente zakročil veľký priemysel a použil svoj ??významný vplyv. Upravený výstup predstavoval zjemnenú správu požadujúcu od Kódexu zodpovedanie 20 problémových okruhov v organizácii.

Od roku 2002 sa Codex Alimentarius Commission potajomky vzdala svojej úlohy organizácie na ochranu medzinárodného verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa. Pod prilbou veľkého priemyslu je utajeným cieľom Kódexu zvýšiť zisky globálnych korporačných kolosov ovládaním sveta prostredníctvom potravín.

Nezrovnalosti Kódexu

Najdominantnejšou krajinou v agende Kódexu sú USA, ktorých primárnym záujmom je prospech veľkých nadnárodných záujmov veľkých spoločností v oblasti farmaceutík, poľnohospodárstva, chémie a podobne. Na poslednom stretnutí vo švajčiarskej Ženeve ( 30. jún – 4. júl. 2008 ) sa USA stali predsedníckou krajinou Kódexu a naďalej sa bude zhoršovať sloboda zdravia a pokračovať v šírení dezinformácií a klamstiev o živinách a geneticky modifikovaných organizmoch ( GMO ), napĺňa zároveň svojou tichú agendu kontroly populácie. Dôvodom, prečo USA naďalej dominujú Kódexu je falošná viera ostatných krajín v ich vlastníctvo najnovšej technológie potravinovej bezpečnosti, preto, o čokoľvek USA požiadajú, ich spojenci (Austrália, Argentína, Brazília, Kanada, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Singapur a Európska Únia ) takmer vždy ich kroky nasledujú.
Náhodný nie je ani fakt, že stretnutia Kódexu prebiehajú po celom svete, čo umožňuje USA udržiavať svoj ??pevný stisk agendy Kódexu, pretože ekonomicky menej vyspelé krajiny sa týchto stretnutí nemôžu zúčastniť. Vlády mnohých týchto krajín ( ako je Kamerun, Egypt, Ghana, Keňa, Nigéria, Južná Afrika, Sudán a Svazijsko ) si uvedomujú, že Kódex sa z benevolentnej potravinovej organizácie zmenil na organizáciu falošnú, smrtiacu a nelegitímnu.

Hrozby pre slobodu zdravia

Kým média sú zaneprázdnené svojou esoterickou agendou vháňanie strachu do sŕdc svetovej populácie sústreďovaním sa na terorizmus, globálne otepľovanie, epidémie salmonelózy a nedostatok potravín, realitou sa potajomky stávajú skutočné hrozby. Onedlho všetko, čo do svojich úst dáte, vrátane vody ( s výnimkou farmaceutík, samozrejme ), bude zo strany Codex Alimentarius Commission do značnej miery regulované.

Štandardy Kódexu sú úplnou potupou slobody ľudí k prístupu k čistej, zdravej potrave a prospešným živinám, hoci tieto obmedzenia nemajú žiadne legálne medzinárodné postavenie. Prečo by sme si mali robiť starosti ? Tie onedlho povinné štandardy budú platiť pre každú členskú krajinu World Trade Organization ( WTO, v súčasnosti so 153 členmi ). Ak krajiny nebudú tieto štandardy dodržiavať, môžu na nich byť uvalené zničujúce ekonomické a obchodné sankcie, aj keď tieto krajiny môžu obísť štandardy Kódexu implementáciou vlastných medzinárodných štandardov.

Niektoré vládne agentúry, ako je Therapeutic Goods Administration ( TGA ) v Austrálii, verejnosť informujú, že smernice Kódexu, týkajúce sa vitamínov a minerálnych látok, ich krajinu neovplyvnia. TGA napríklad uvádza nasledovné : Navrhované smernice Kódexu pre vitamínové a minerálne doplnky potravy nebudú v Austrálii v platnosti a nebudú mať žiadny dôraz na spôsob regulácie týchto produktov v Austrálii. “

Rozhodujúcim faktorom je to, že nikto nevie, aké druhy zákonov budú prijaté pred harmonizáciou Kódexu, a žiadna krajina nie je pred týmito medzinárodnými smernicami chránená, bez ohľadu na to, čo vládne agentúry hovoria, aby preventívne umlčali akékoľvek znepokojenie zo strany verejnosti. Mnoho aktivistov v oblasti alternatívnej medicíny verí, že môže ísť o metódu zahmlievania a zatemňovania otázky Kódexu do doby, kedy už bude príliš neskoro niečo podniknúť.

Niektoré zo štandardov Kódexu, účinnosť ktorých v blízkej budúcnosti je navrhovaná, a ktorých účinnosť sa nebude dať zvrátiť, zahŕňajú :

Všetky živiny ( tj vitamíny a minerálne látky ) majú byť považované za toxíny / jedy a majú byť z potravín odstraňované, pretože Kódex zakazuje použitie živín k “ prevencii, ošetrovaniu a liečbe akéhokoľvek stavu choroby „.
Všetky potraviny ( vrátane organických ) majú byť ožiarené odstraňujúce tak všetky “ toxické “ živiny z potravín ( pokiaľ nepochádzajú potraviny od spotrebiteľov z miestnych zdrojov ). Predzvesť harmonizácie Kódexu v tejto oblasti sa v USA objavila v auguste 2008 s tajným rozhodnutím nariadiť menom verejného zdravia a bezpečnosti masové ožarovanie šalátu a špenátu. Ak je bezpečnosť verejnosti hlavným záujmom americkej Food and Drug Administration ( FDA ), prečo neboli ľudia na túto novú prax upozornení ?

Povolené živiny budú obmedzené Pozitívnym zoznamom vyvinutým Kódexom, ktorý bude zahŕňať také “ prospešné “ živiny, ako je Florid ( s 3,8 mg denne ) získaný z priemyselného odpadu ! ! !.

Všetky živiny ( napr. vitamíny A, B, C, D, zinok a magnézium ) s pozitívnym zdravotným dopadom na telo budú v platnom Kódexe v účinných dávkach zakázané a zredukované na objem zdraviu zanedbateľnom, s maximálnou hranicou na úrovni 15 percent súčasnej odporúčanej dennej dávky.  Tieto výživné látky v terapeutických dávkach nebudete schopní získať nikde na svete ani na predpis.

Potenciálne povolené bezpečné hladiny výživných látok podľa Kódexu nie sú zatiaľ pevne určené. Pár možných príkladov založených na systéme EÚ zahrňuje :

Niacín : horná hranica 34 mikrogramov ( mikrogramov ) denne ( účinná denná dávka sa pohybuje od 2000 do 3000 mikrogramov ).
Vitamín C : horné hranice od 65 po 225 mikrogramov denne ( účinná denná dávka od 6000 po 10000 mikrogramov ).
Vitamín D : horná hranica 5 mikrogramov denne ( účinná denná dávka od 6000 do 10000 mikrogramov ).
Vitamín E : horná hranica 15 IU ( international units, Medzinarodne jednotiek ) alfa tokoferolu denne, hoci samotný alfa tokoferol spůsoboval ničenie buniek a je pre telo toxický ( účinné denné dávky zmesi tokoferolov sa pohybujú od 10000 po 12000 IU ).

Bude pravdepodobne trestné podávať akékoľvek odborné rady týkajúce sa výživy ( vrátane článkov on – line, v odborných publikáciách, ako aj ústne rady priateľom, členom rodiny a podobne ). Táto direktíva platí pre všetky informácie o vitamínoch a minerálnych látkach a všetky konzultácie odborníkov na výživu. Tento druh informácií môže byť považovaný za skrytú bariéru obchodu a môže vyústiť v ekonomické obchodné sankcie voči príslušnej krajine.

Všetky dojnice na planéte musia byť ošetrené geneticky upraveným rekombinančným hovädzím rastovým hormónom ( rBGH ) z produkcie firmy Monsanto. (Andrej Babiš s nimi spolupracuje.)

Všetky zvieratá určené k potrave musia byť ošetrené účinnými antibiotikami a exogénnymi rastovými hormónmi.

Vo zvýšenom množstve budú do potravín vrátené smrteľné a karcinogénne organické pesticídy, vrátane siedmich z 12 najhorších ( napr. hexachlórbenzén, toxafén a aldrin ), ktoré boli 176 krajinami ( vrátane USA ) štokholmským Dohovorom o trvalých organických znečisťujúcich látkach v roku 1991 zakázané.

Kódex povolí nebezpečné a toxické hladiny aflatoxínu ( 0,5 ppb ) v mlieku., Produkovaný plesnivejúce živočíšnou stravou, je druhou najúčinnejšou známou karcenogenní látkou ( netýkajúce sa radiácie ).

Použitie rastových hormónov a antibiotík bude povinné u živého dobytka, vtákov a vodných živočíchov určených ku konzumácii človekom.

Povinným bude celosvetové zavedenie neoznačených a smrteľných GMO ( geneticky modifikovaných organizmov ) v semenách, zvieratách, vtákoch a rastlinách.

Povolené budú zvýšené hodnoty zostatku pesticídov a insekticídov toxických voči ľuďom a zvieratám.

Agenda populačnej kontroly

V roku 1995 DA prijala ilegálny postup, uvádzajúci, že medzinárodné štandardy ( napr. Kódex ) nahradia americké zákony týkajúce sa všetkých potravín, aj keď tieto štandardy neboli úplné. Okrem toho, v roku 2004, USA prijali Dohodu o stredoamerickom voľnom obchode ( CAFTA, nezákonnú podľa amerického práva, no povolenú právom medzinárodným ), ktorá od USA vyžaduje prispôsobenie Kódexu.

Akonáhle sú tieto štandardy prijaté, neexistuje spôsob návratu k starým štandardom, no krajiny môžu prijať také, ktoré idú nad rámec Kódexu. Príkladom tohto je European Supplements Directive. Akonáhle sa vyhovie Kódexu v jednej oblasti, počas zotrvania niektorej krajiny vo WTO je toto nariadenie neodvolateľné, tieto štandardy nemožno odvolať či zmeniť. Populačná kontrola za peniaze, takto najjednoduchšie možno opísať Codex Alimentarius, vedený USA a primárne kontrolovaný veľkými farmaceutickými spoločnosťami s cieľom redukcie svetovej populácie zo súčasného odhadu 6.692 miliardy na udržateľných 500 miliónov – čo je redukcia o cca 93 percent. Je dosť zaujímavé, že pred príchodom Európanov bola pôvodná americká populácia v USA na úrovni 60 miliónov, dnes sa pohybuje okolo 500 -tisíc, čo je približne 92 – percentný pokles ako výsledok vládnej politiky genocídy, vyhladovania a otravy.

Kódex je podobný iným opatreniam populačnej kontroly tajne používaný vládami západného sveta, napríklad zavedenie DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach ( napr. vtáčia chrípka a AIDS ), aspartámu, chemtrails ( rozprašovanie chemických látok v ovzduší ), chemoterapie pre liečbu rakoviny a RU486 ( potrat vyvolávajúci tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou ).

FAO a WHO odhadovali, že zavedenie čo i len jednej smernice týkajúcej sa vitamínov a minerálnych látok, behom 10 rokov vyústi v minimum 3 miliardy úmrtí. Jedna miliarda týchto úmrtí pôjde na vrub vyhladovania, dve miliardy ako výsledok zbytočných a degeneratívnych chorôb z podvýživy, napr rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes.

Uvádzaním znehodnotených, demineralizovaných, pesticídmi naplnených a ožiarených potravín zákazníkom je najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom, ako spôsobiť prudký nárast v podvýžive a v zbytočných a degeneratívnych chorobách, pri ktorých je najvhodnejšou činnosťou liečenie toxickými liekmi. Novým názvom hry je smrť pre zisk.

Veľké farmaceutické spoločnosti na Kódex čakali roky. Konečným cieľom nenápadných a opovrhnutia hodných kontrolórov tejto skorumpovanej obchodnej organizácie údajne sa zaoberajúcej zdravím spotrebiteľov, je zúbožená svetová populácia fyzicky degenerujúce zvýšeným tempom, poskytujúca možnosť zisku.

Vzdorovanie privátnym štandartom

Rima Laibow, MD, riaditeľka pre medicínu pre Natural Solutions Foundation ( Nadácia prírodných riešení ) vzniesla žalobu proti americkej vláde a ako verejný pozorovateľ sa zúčastňuje každého zasadania Kódexu, bojujúc naďalej za našu slobodu zdravia. Stretla sa tiež s delegátmi z rôznych krajín, aby ich informovala o Privátnych štandardoch ( Private Standards ), ktoré krajinám umožňujú navrhovať potravinové štandardy, ktoré sú bezpečnejšie a vyššie než tie, ktoré požaduje Kódex. Návrh bezpečnejších štandardov zjavne nie je zložitá úloha, a mnohé krajiny obchádzajú nekvalitné a nezvratné smernice, ktoré sa Kódex snaží implementovať.

Zápas o označovanie genetických modifikácií

Posledné stretnutie Kódexu v Ženeve prinieslo zopár zaujímavých výstupov. Na povrch začala vychádzať dlho tlejúca úštipačnosť voči pokračujúcej snahe USA presadzovať zaujatú agendu farmaceutických, chemických, poľnohospodárskych a podobných gigantov bez posudzovania názorov mnohých ďalších krajín. V typickej reakcii, ak je pre USA príspevok tej ktorej krajiny nežiadúci, hosťujúca krajina stretnutia jednoducho odmietne vydať oficiálnym delegátom víza. Niekoľko krajín proti takejto praxi protestuje a uviedli, že z tohto a iných dôvodov nebudú mať rozhodnutia Kódexu prijaté v ich neprítomnosti medzinárodnú legitimitu. Jedným z hlavných sporných bodov je pevné odmietanie USA a Codex Alimentarius Commission značenia geneticky modifikovaných organizmov ( GMO ). Japonsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, prakticky všetky africké krajiny a 26 krajín EÚ takmer 18 rokov bojujú s USA o zavedenie povinného značenia GMO. USA mylne považujú GMO za ekvivalent voči non – GMO, výlučne na základe vykonávacieho príkazu vtedajšieho prezidenta HW Busha. Následkom toho sa nevykonáva žiadne bezpečnostné testovanie GMO pred ich uvedením do potravinových reťazcov v USA. FDA odmieta skúmanie údajov o bezpečnosti okrem vykonania predbežného vyšetrovania v rannej fáze vývoja organizmu.

Oponenti americkej politiky zakazujúci označovanie geneticky modifikovaných potravín dochádzajú k záveru, že USA nechcú označenie GMO kvôli potenciálnym právnym následkom a zodpovednosti výrobcov a vlády USA, ak by sa tieto potraviny dali sledovať. Ak by kvôli nestabilite zavedenej DNA promotérských vírusov a baktérií pri interakcii s dynamickou a premenlivou štruktúrou ľudského tela došlo k miliónom úmrtí, výsledkom by boli milióny súdnych žalôb. Ak sa však GMO nedali vystopovať, zodpovednosť korporácií či vlády sa nedá posúdiť a trpí zdravie celej populácie. Niekoľko vedcov z FDA opakovane varovalo pred nebezpečenstvom vypustenia GMO do dodávok bežných potravín, ale títo boli ignorovaní a zvyčajne prehlasovaní.

Pred stretnutím v Ženeve sa výbor Kódexu pre označovanie potravín stretol v kanadskej Ottawe ( 28. apríl – 2. máj 2008 ). Míting skončil hnevom niekoľkých zástancov povinného označovania GMO voči neobjektívny analýze empirického výskumu, pripraveného delegáciou Južnej Afriky, podrobne rozoberajúcich nebezpečenstvo GMO, zo strany výboru. Tento dokument popisoval potrebu povinného označenia GMO, no bol ignorovaný a kvôli nátlaku USA následne stiahnutý. Ako výsledok niektoré krajiny plánovali odmietnutie požiadaviek Kódexu a adoptovanie vlastného označovacieho systému pre GMO v snahe obmedziť šírenie “ smrtiacich “ potravín. To pre FAO a WHO predstavuje skutočné dilemu.

Podľa Dr.Laibow, na poslednom stretnutí v Ženeve FAO a WHO konečne zasiahli a rozhodli sa uskutočniť program identifikácie nízkoúrovňovej kontaminácie GMO v potravinách.

Definícia nízkoúrovňové kontaminácie bude stále spočívať na štandardoch každej krajiny.

napríklad USA v súčasnosti umožňujú až 10 – percentný ( najvyššiu z krajín Kódexu ) úroveň kontaminácie GMO organických potravín, a na prekvapenie ich stále umožňuje označovať ako “ USDA Certfied Organic “ ( úradne overená organická potrava ). Niektoré vlády, ako napr EÚ, umožňujú iba 0,9 – percentný kontamináciu, kým iné iba 0,1 percenta.

Použitie výrazu “ kontaminácia “ zo strany FAO a WHO však jednoducho nepopisuje GMO zmiešané s normálnymi potravinami. Tento výraz je taktiež veľmi pozoruhodný, pretože sa väčšina výskumu o nebezpečenstvách GMO nedá viac ignorovať.

Hoci FAO a WHO nedošli až k požiadavke povinného označovania GMO, ich uznanie, že GMO môžu potraviny kontaminovať, je pre slobodu zdravia obrovským víťazstvom.

Ďalším logickým krokom je rozšírenie tejto požiadavky k povinnému označovaniu, no táto snaha stále prebieha.

Potravinový kódex : To, čo nechcú, aby vedeli – KLAMSTVÁ o jedle:

STOP Kódexu !

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť agende smrti pre zisk, je vzdorovanie rozširovaním informácií každému, koho poznáte.

Nezáleží na tom, či títo ľudia stále spia alebo sú hypnotizovaní otroctvom každodenného života, či príliš zaneprázdnení, aby vám venovali pozornosť : čas prebudenia je teraz !

Vláda USA a kolaborujú médiá sa snažia pozornosť sveta odvracať, zatiaľ čo sa tieto nevídané a povinné štandardy potajomky prijímajú.
Je veľmi dôležité konať rýchlo a čo najhlasnejšie. Doba sa veľmi rýchlo mení a pokiaľ sa v tejto otázke nezjednotíme, môžeme v snahe vyhnúť sa kalkulovanému vyhladzovaniu začať premýšľať nad pestovaním vlastných potravín v blízkej budúcnosti.

Gregory Damato, Ph.D., žije vegánskymi životným štýlom a vedie kliniku Quantum. Biofeedback, venujúci sa klientom trpiacim rôznymi chorobami, od depresií po rakovinu.
V súčasnosti pracuje na knihe pre rodičov, vzdelávajú o skrytých nebezpečenstvách vakcín, chemickej toxicity v hračkách, GMO, EMF a EMR, ao spôsoboch, ako bojovať s rastúcou úrovňou detskej chorobnosti a neurologických porúch prirodzeným budovaním imunity, prostredníctvom detoxifikácie a zdravej výživy.

Jeho cieľom je zvýšenie globálneho povedomia o myriádách zdravotných problémov, ktorým denne čelíme a faktu, že 100 percent z nich sa dá zabrániť a ich priebeh zvrátiť.
Dr Damato je štátom uznaným psychológom v Západoaustrálska Perthe, a môžete ho kontaktovať emailom na adrese : info@quantumenergywellness.com. Jeho stránka sa nachádza na adrese : http://www.quantumenergywellness.com.

Zdroj : Nexus Magazine, ročník 15, číslo 6, s 15-18, 72-74. www.nexusmagazine.com