Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom „Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus – Praha 2016“, ktorá sa uskutoční dňa 22. – 24. septembra 2016 v Prahe, Česká republika.

Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu >>

Cieľ konferencie

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu.
Tématické zameranie tohtoročnej konferencie:

1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Transatlantický bezpečnostný priestor
3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
4. Ľudské práva a boj proti terorizmu
5. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
6. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
7. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
8. Reforma bezpečnostného sektora
9. Súčasné bezpečnostné výzvy
10. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
11. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
12. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti
13. Ekologická bezpečnosť
14. Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii
15. Nelegálna migrácia do Európskej únie v spojení s organizovaným zločinom a terorizmom
16. Bezpečnostné riziká modernej medzinárodnej migrácie do Európskej únie v spojení s azylovou politikou a problémy, ktoré sú s tým spojené
17. Ukrajina a riešenie jej bezpečnostných problémov v oblasti reformy a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie, vzájomné vzťahy medzi Ukrajinou a štátmi euroatlantického priestoru

zdroj: eeda.sk