Advokátka Klára Samková dnes hovorila na seminári v poslaneckej snemovni o islame. Jej slová spôsobili veľký rozruch, turecký veľvyslanec opustil sálu a niektoré médiá píšu o škandále. ParlamentníListy.cz teraz prinášajú celý prejav advokátky, ktorá moslimov skutočne nešetrila.

„Islamu sa rozhodne báť nemáme. Máme s ním naložiť rovnakým spôsobom, ako európska civilizácia doteraz úspešne naložila so všetkými totalitnými a neľudskými režimamy, s ktorými bola nútená sa za svoju viac ako dvetisícročnú históriu potýkať, „vychrlila Samková na účastníkov seminára hneď po úvodnom oslovení.

„Rovnakým spôsobom“ vraj znamená proti islamu bojovať, zvíťaziť nad ním a následne ho vyhlásiť za zločinný a odporujúci ľudskej prirodzenosti, slobode a dôstojnosti. „Je rovnaký, ako boli nacizmus, fašizmus, komunizmus. Je takým napriek tomu, že sa skrýva za náboženstvo, hoci v skutočnosti je predovšetkým štátnou zločinnou a zločineckou ideológiou a nereformovatelným systémom vládnutia, „pokračovala advokátka ďalej. Za náboženstvo sa vraj táto zločinná ideológie iba skrýva, jednak z historických dôvodov a tiež preto, že tým vedome zneužíva západného právneho systému, ktorý náboženskú slobodu hlboko ctí. „Odvoláva sa ochrany podľa našich tradícií, ktoré týmto zneužíva, bez toho je ochotná k recipročnému rokovaniu. Na naše tradície spolieha, ich sa odvoláva a za chrbtom sa nám aj nášmu hodnotovému systému smeje, „pálila advokátka ďalej ostrými.

Islam je podľa nej primárne politickým projektom, ktorý síce občas odkazuje na Boha, ale jeho základom je usporiadanie spoločnosti tu na zemi. Jadrom islamu nie je spirituálna teológia, ale právny systém, neblaho preslávená šaría. „Pre islam je predstava náboženstva ako veci privátne, ako súkromné záležitosti každého jednotlivca absolútne neprijateľná. Pritom práve na tomto princípe je postavené dnešné kresťanstvo a civilizácia z neho vychádzajúca, „vyčíňala ďalej Klára Samková. Islam vraj na rozdiel od toho nepripúšťa nielen žiadne odchýlky, ale ani pochybnosti o direktívne stanovenom rokovaní.

Klára Samková o utečeneckej kríze:

Potom sa pustila do teologických úvah a dospela k záveru, že kresťanstvo alebo judaizmus verí v úspešnú budúcnosť, zatiaľ čo islam zastáva názor, že najlepšie bolo za proroka Mohammeda a stále by sme sa do tejto doby, do siedmeho storočia, mali pokúšať vracať. „Islam však zostal mŕtvo narodeným dieťaťom gnózy, deformovaný do červeno zmutovanej túžby po opätovnom splynutí s univerzom, do retardovane obsesivnej psychopatickej paranoidnej predstavy o jedinečnosti svojej cesty k opätovnému zjednoteniu podstaty svojich vyznávačov s Bohom,“ povedala v tejto časti okrem iného Samková. Potom vyjadrila názor, že život moslima, ktorý nesmie premýšľať a pochybovať, musí byť veľmi chudobný a v podstate ide len o čakanie na smrť.

To sa vraj prejavuje aj tým, že národy, ktorým bola vnucovaná moslimská ideológia, sú najviac devastované. „Na tomto mieste vyjadrujem s týmito ľuďmi a najmä s moslimskými ženami, ktoré trpia najviac, svoj najhlbší súcit,“ dodala advokátka. Moslimovia podľa nej nemôžu mieriť inam než do záhuby, pretože zakonzervovanie ich životov podľa inštrukcií proroka znemožňuje akýkoľvek vývoj. „Islam neuznáva rozvoj, pokrok a človečenstvo. Na túto svoju cestu sa v zúfalstve snažia strhnúť aj zvyšok ľudstva, aj ostatné civilizácie, pretože z hľadiska islamu je zvyšok sveta márny, zbytočný, nečistý, „uzavrela.

Najdôležitejšie je však podľa nej to, že je táto ideológia v príkrom rozpore so všetkými európskymi tradíciami a najmä tunajším právnym systémom.

Potom sa dovolávala Winstona Churchilla a jeho boja proti európskym totalitám. „Ja mám na mysli islam, ktorý je rovnako totalitný a rovnako ohrozujúci, ako boli režimy, proti ktorým Winston Churchill bojoval a nad ktorými zvíťazil,“ vyčíňala ďalej. Sme vraj príliš láskaví, trpezliví a príliš lipneme na našom človečenstve.

„Predpoklad moslimských krajín a vodcov, ktorí sa rozhodli terorizovať Európanov svojím poňatím sveta, že dôvodom tejto akoby ľahostajnosti Európy je jej slabosť, je úplne mylný,“ pokračovala. Moslimovia si vraj vôbec nevedia predstaviť civilizačný pokrok, akým Európa prešla, a vnútornú silu, ktorú jej to dalo.

Kľúčová otázka podľa Samkovej je, či moslimovia chcú s nami, ktorí ich vieru nezdieľame, žiť spoločne. Zatiaľ to vraj vyzerá, že nie. „Ich teroristické činy, hlasno deklarované a páchané v mene islamu, ukazujú na to, že nemajú záujem o bratstvo medzi národmi a medzi ľuďmi. Vykrikujú slová o nadvláde islamu a svojho právneho systému a slová o tom, že máme povinnosť sa im podriadiť, „pripomenula. Stále ďalej sa vraj presviedčame, že sa nám títo ľudia cítia morálne nadradení a z tejto pozície nám mienia svoj svet vnucovať.

Lenže či to tak pôjde ďalej, tak sa vraj otázka zmení na „chcete žiť?“ „Pretože ak ľudia vyznávajúci islam nebudú chcieť žiť v mieri, urobia Európa a Amerika to, čo už urobili dvakrát, keď im hrozilo smrteľné nebezpečenstvo od ideológií ohrozujúcich podstatu človečenstva: vyrazia do boja a svojho nepriateľa rozdrvia. Súčasťou tohto boja bude opäť – rovnako ako vo vojnách minulých – grandiózny vedecký, technický a technologický pokrok, „varovala advokátka. Dôsledok vraj bude jednoznačný – záhuba islamu.

„V islam bude veriť pár zdegenerovaných jedincov zalezených v púšti, z ktorej bude do nekonečných bažín márne vytekať nepotrebná a nezadaný ropa, pár jedincov, ktorí budú skrehotavými hlasmi spomínať na dávne svetla v uliciach Damasku a na krásy Mekky, po ktorej nezostane nič než diera do pekla. Týchto pár bezmenných jedincov bude zvyškom ľudstva zavrhnutých ako odpad, ktorý zišiel z cesty k Bohu a nikdy ju nemôže nájsť, pretože zavrhli tým, v čom našiel Boh zaľúbenie, totiž ľuďmi, „pokračovala v predstavovaní budúcich hrôz.

Dnes sa vraj zdá, že by sa o svoju budúcnosť mala obávať Európa, ale je to presne naopak. „Vyzývam všetkých moslimov a všetky krajiny, ktoré tvrdia, že ich náboženstvom je islam: Zastavte to. Ste na zlej ceste. Ste na ceste, vedúcej od Boha. Ste na ceste vrahov, „uzavrela svoje vystúpenie Klára Samková.

zdroj: parlamentnilisty.cz