myslíme si, že podľa § 44 obchodného zákonníka, bidia.sk porušuje zákon tým, že zavádza ľudí zobrazovaním predajnej ceny v EURách nepravdivo, pretože za zobrazené ceny na obrazovke v skutočnosti ľudia zaplatili 30 násobok v EURách.
[clear]
HODNOTA BIDOV voči EUR a ich okamžitá devalvácia:

1 BID = 30 centov (0.3 EUR) – HODNOTA PONÚKANÝCH BIDOV (ľudia za túto cenu nakupujú)

HODNOTA BIDOV SA OKAMŽITE DEVALVUJE  – cena BIDOV klesne 30-násobne.

1 BID = 1 cent (0.01 EUR) – HODNOTA NAKÚPENÝCH BIDOV je obratom 30násobne nižšia (ľudia vlastnia už nakúpené BIDI v tejto hodnote)

Čiže keď to jednoducho povieme, tak BIDI sa nakupujú za 30 centov, ale vzápätí strácajú hodnotu 30 násobne, pretože ich hodnota za ktorú môžu ľudia nakupovať je už len 1 cent.

Klamlivá reklama (1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
[clear]

Čo myslíte občania, je na bidia.sk KLAMLIVÁ REKLAMA ?

Loading ... Loading ...

[clear]
Čo na to vravia občania ?  Zopár komentárov si môžete prečítať aj TU >>