WASHINGTON – Vyznávači alternatívnej to tvrdili už dávno – marihuana naozaj zabíja rakovinové bunky. Tvrdí to aj americká vláda, ktorá pridala podstránku o používaní marihuany k oficiálnej stránke poradenstva o rakovine.

Národný Onkologický inštitút, ktorý je súčasťou amerického ministerstva zdravotníctva radí, že marihuana je vhodná na liečenie vedľajších účinkov rakoviny a na liečenie rakoviny. Radia buď fajčenie, konzumáciu, pitie čaju alebo spreju pod jazyk.

Stránka hovorí o pozitívnych účinkoch pri blokovaní vytvárania rakovinových buniek, prevencie rastu ciev, ktoré zásobujú tumor, alebo aj pri svalových spasmách, ktoré vznikajú pri roztrúsenej skleróze. Stránka opisuje aj pokus na myšiach, pri ktorých bola úspešná liečba rakoviny.

Niekoľko štúdií navrhuje liečbu rakoviny už niekoľko rokov. Americký vládny inštitút pre zneužívanie drog dokonca prepísal svoje publikácie, v ktorých sa teraz píše, že marihuana zabíja rakovinové bunky.

zdroj: netky.sk

Americká vláda potvrdila, že marihuana zabíja rakovinové bunky

WASHINGTON – Americká vláda potvrdila skutočnosť, že marihuana môže zabíjať rakovinové bunky.

Marihuana je legálna už v niekoľkých amerických štátoch, keďže sa predpokladá, že táto droga môže zmenšovať niektoré z najvážnejších druhov nádorov na mozgu. Výskum vykonával Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA), ktorý je financovaný federálnou vládou.

Časť publikácie NIDA znie: „Nedávne štúdie na zvieratách ukázali, že marihuana môže zabíjať niektoré rakovinové bunky a zmenšiť veľkosť ostatných. Dôkazy z jednej takejto štúdie poukazujú na to, že extrakty z celej rastliny marihuany môžu zmenšovať jeden z najzávažnejších typov nádorov na mozgu. Výskum na myšiach ukázal, že ak sa tieto extrakty použijú spolu s ožarovaním, tak sa zvýšia jeho účinky pri zabíjaní rakovinových buniek.“

Federálna vláda prišla s týmto výskumom na podporu návrhu zákona o lekárskej hodnote marihuany.

zdroj: netky.sk

Na Slovensku je zatiaľ užívanie, držba a predaj, marihuany nelegálne.