Ťažobná spoločnosť doteraz investovala do prieskumu 18 miliónov eur, ďalších 4,5 milióna eur chce dať na prieskumné vrty. Obyvatelia dotknutých obcí a severovýchode Slovenska zorganizovali proti aktivitám protestný míting.

PREŠOV. Ťažobná spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. (AOG) začína v tomto období v troch obciach na severovýchode Slovenska s prieskumnými vrtmi, ktorých cieľom je overiť prítomnosť a˙potenciál prírodných ložísk ropy alebo zemného plynu.

Voči tomuto zámeru protestujú obyvatelia dotknutých obcí, ktorí v utorok v Prešove zorganizovali za účasti vyše stovky obyvateľov a aktivistov protestný míting.

Spoločnosť plánuje v˙katastrálnom území obcí Smilno (okres Bardejov), Krivá Oľka (okr. Medzilaborce) a˙Ruská Poruba (okr. Humenné) realizovať tri vrty do hĺbky 1 200 až 1 500 metrov.

Spoločnosť do týchto vrtov v tomto roku plánuje investovať približne 4,5 mil. eur.

„Prvý vrt by sa mal začať hĺbiť už v˙priebehu nasledujúcich týždňov, ďalšie naň budú nadväzovať, keďže ich bude vykonávať rovnaká vrtná súprava,“ informoval na tlačovej besede prezident spoločnosti AOG Michael P. Lewis.

Ako ďalej dodal, AOG realizuje prieskum prítomnosti ropy a zemného plynu v regióne severovýchodného Slovenska už od roku 2006, kedy získala licencie na prieskumné územie.

Odvtedy ich dvakrát predĺžila a ich platnosť skončí v lete 2016.

Doteraz investovali 18 miliónov

Doteraz do prieskumu spoločne s partnermi, rumunskou štátnou spoločnosťou Romgaz a britskou spoločnosťou JKX, investovala AOG asi 18 mil. eur.

Počas desiatich rokov vykonávala spoločnosť geofyzikálny prieskum bez nutnosti vŕtania. V˙období rokov 2008 až 2011 realizovala rozsiahle seizmické meranie na území dlhom asi 700 kilometrov.

V roku 2012 bolo realizované gravimetrické letecké meranie a podrobnejšie boli preskúmané štyri oblasti, kde sa javili najlepšie štruktúry, v ktorých zisťovali z hornín prítomnosť ropy.

„Teraz sme v záverečnej fáze a naše predpoklady musíme potvrdiť vrtmi,“ vysvetlil oblastný riaditeľ spoločnosti Stanislav Benada.

Protestný míting

Proti vrtom sa ale postavili obyvatelia dotknutých obcí a majitelia pozemkov v daných obciach. Svoju nespokojnosť prišla vyjadriť vyše stovka z nich na protestný míting do Prešova, kde AOG prezentovala svoje aktivity v najbližšom období.

S transparentmi pritom hlučne protestovali proti zámerom spoločnosti a snažili sa konfrontovať jej predstaviteľov, ktorí pri odchode využili aj služby bezpečnostnej služby.

Člen petičného výboru a predseda dozornej rady urbariátu v Ruskej Porube Ladislav Andrejco uviedol, že ľudia sa obávajú znečistenia vody škodlivými látkami, najmä chrómom, takisto straty vody a znečistenia pôdy.

„Tieto riziká sú veľmi reálne, pričom sa opierame o štúdie odborníkov na danú problematiku z oblasti geológie,“ uviedol Andrejco s tým, že ľudia dlhé roky vôbec netušili, že na danom území realizuje ťažobná spoločnosť svoju činnosť.

Zástupcovia americkej spoločnosti Alpine Oil and Gas. Zľava manažér pre Slovensko Stanislav Benada, generálny riaditeľ Michael P. Lewis, inžinier L. Ron Crow a projektový manažér a geológ Maciej Karabin.

Padli aj trestné oznámenia, spísali petície

Podali aj dve trestné oznámenia s podozrením na porušenie zákona pri výrube drevín v Oľke a za prípravné práce napriek nevykonateľnosti predbežného opatrenia v Ruskej Porube dva dni pred Vianocami.

Ľudia proti aktivitám spísali aj miestne petície. V Ruskej Porube ju podpísalo 163 ľudí, čo je väčšina obce. Petície boli tiež v Smilne a Oľke. V ostatných dotknutých obciach Závada, Ruská Kajňa, Pakostov boli prijaté uznesenia poslancov obecných zastupiteľstiev proti ťažbe ropy.

Obyvatelia tiež adresovali list predsedovi vlády aj prezidentovi, odpovede z oboch úradov zatiaľ nedostali.

„Preto sme sa rozhodli, že im budeme posielať každý týždeň ten istý list,“ dodal Andrejco.

Firma riziká popiera

Podľa zástupcov AOG sú ale všetky činnosti spoločnosti bezpečné a riešené s ohľadom na životné prostredie.

Doterajšie činnosti majú byť kontrolované a koordinované Banským úradom a˙ministerstvom životného prostredia.

„Ide o veľmi bezpečnú technológiu. Vždy dbáme o˙to, aby sme maximálne ochránili podzemné vody, ich kontaminácia nehrozí,“ uviedol výkonný riaditeľ a˙hlavný inžinier spoločnosti L. Ron Crow.

Podotkol, že každý rok sa na Slovensku a˙tiež v˙Poľsku touto technológiou vŕtajú desiatky hlbokých vrtov nielen na ropu, zemný plyn, ale aj na termálne alebo geotermálne vody.

Ako dodal prezident AOG v˙prípade, že by bol prieskum úspešný, Slovensko by získalo nový a relatívne ekologický zdroj energie.

„Zvlášť zemný plyn vedie k˙dramatickému znižovaniu emisií oxidu uhličitého pri spaľovaní namiesto uhlia. Ložiská ropy zasa môžu výrazne zvýšiť ekologickú bezpečnosť Slovenska, pretože surovina bude ťažená na jeho území,“ uviedol Lewis.

Dodal, že vlastníci pozemkov a obce pritom dostávajú už vo fáze prieskumu poplatky vo výške niekoľko tisíc eur. Doteraz mala spoločnosť AOG zaplatiť na poplatkoch celkom vyše 4,6 mil. eur, z˙čoho prijala obec Smilno 17 803 eur, Ruská Poruba 15˙316 eur a Krivá Oľka 39˙992 eur.

Starosta o poplatkoch nevie

Starosta obce Ruská Poruba Demeter Ferko, ktorý vedie obec päť rokov, ale o žiadnych prijatých poplatkoch nevie.

Nevylúčil, že môžu byť skryté v príspevkoch z envirofondu, z ktorého ale dostala obec v posledných dvoch rokoch len zhruba po tisíc eur. „Také sumy, o akých je reč, sme ale v období môjho starostovania určite nedostali,“ odpovedal Ferko na otázku s tým, že aj tamojšie obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie a vyjadrilo nesúhlas s vrtmi.

Protest prišli podporiť aj členovia Lesoochranárskeho združenia VLK, ktoré sa problémom ťažby ropy dlhodobo zaoberá. Jeho náčelník Juraj Lukáč uviedol, že protest je výsledkom toho, že developeri nezačali prípravu ťažby jednaním s občanmi.

„To je ešte väčšia chyba ako environmentálne ohrozenie územia,“ uviedol.

Dodal, že jediným potenciálom severovýchodu Slovenska je turistický potenciál, s ktorým ale ropné veže nie sú v súlade. „To všetko bolo potrebné riešiť predtým, ako sa vybavovali povolenia na ťažbu. Následné stretnutia z pozície sily už nemajú nikdy dobrý výsledok,“ povedal Lukáč.

zdroj: presov.korzar.sme.sk

Ústava Slovenskej republiky hovorí:

Čl. 4
Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Šiesty oddiel
PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Čl. 44
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.