Keď sa obce približne pred rokom dozvedeli, že vyšli výzvy na čerpanie eurofondov, tak sa starostovia menších obcí potešili. Predsa len, každý chce v obci niečo opraviť, rekonštruovať.

Toto nadšenie opadlo, keď sme sa podrobne oboznámili s výzvami.

Video