Rúrky Baigong sú jednou z najväčších záhad starovekého sveta. Možno ich nájsť vo vnútri zle erodovanej pyramídy stojaciej na vrcholku hory Baigong v Qinghai provincii v oblasti severozápadnej Číny. Zrúcajúca sa pyramída má trojuholníkové vchody po všetkých stranách, ale s postupom času sa dva z nich prepadli a sú v súčasnej dobe nedostupné.

Ten, ktorý zostal, vedie človeka až do hĺbky pyramídy. Železný šrot a podivne vyzerajúce kamene v podlahe naznačujú, že tu bola nejaká aktivita.

A tak zostali rúrky od tých najväčších s priemerom 1,5 stôp až po tie najtenšie, ktoré sú úzke ako špáradlo. A tak sú desiatky týchto trubiek spustené do hory a vedú, kto vie kde.

Niektorí z archeológov, ktorí miesto skúmali, zvažovali možnosť, že by rúrky rozvádzali vodu po pyramíde. Ich teória sa zdá byť podporená faktom, že množstvo železných rúr bolo nájdených pri neďalekom jazere Toson. Niektoré z týchto trubiek dosahujú len nad hladinu, iné aj pod, podľa ich dĺžky.

[clear]

Tento nález zaujal tiež pekingský geologický ústav, ktorý sa pokúsil preskúmať potrubie pomocou prístroja nazývaného termoluminiscenčný. Táto metóda im umožnila určiť, kedy naposledy bolo potrubie vystavené vysokým teplotám. Analýza ukázala, že potrubie bolo postavené pred viac ako 150 000 rokmi.

A tajomstvo sa odkrýva ešte viac. Výskum na miestne hute nemohol zistiť všetky zlúčeniny, z ktorých je potrubie vytvorené. Vie sa, že boli rúrky pravdepodobne vytvorené z oxidu železitého, oxidu kremičitého a oxidu vápenatého, ale tiež obsahujú 8% nejakého neznámeho materiálu.

Neexistuje žiadny jednoduchý spôsob, ako tento jav vysvetliť. Ľudská prítomnosť v tomto regióne bola sledovaná asi 30 tisíc rokov späť do minulosti, spoločnosť bola ale tvorená prevažne kočovnými kmeňmi. Bolo by možné, aby nejaká primitívna civilizácia zanechala tak pokročilé štruktúry, alebo nebola vôbec primitívna?

[clear]

Rad teórií sa snažia vysvetliť, kto tieto rúry postavil a na aký účel asi slúžili. Moderná, ale dlho zabudnutá ľudská civilizácia mohla vybudovať zariadenie, ktoré viedlo potrubie s kvapalinou k neďalekému jazeru – to je všetko, čo zostalo.

Ďalším zaujímavým aspektom je to, že voda v jazere je slaná. Aj keď sú v okolí sladkovodné jazerá, nevedú k nim žiadne rúrky. Prečo sú teda vedené k tomu jazeru so slanou vodou?

Potenciálnou odpoveďou je elektrolýza. Ak je elektrický prúd vedený slanou vodou, rozkladá sa na vodu a kyslík. Taká produkcia sa používa pre všetky lietadlá civilizácií. Možno práve táto civilizácia ani nemusela byť ľudská.

Na druhej strane sú geológovia, ktorí si myslia, že rúrky sú nejakým veľmi zvláštnym prírodným útvarom.

Teória sa len snaží vysvetliť niečo, čo je pre nás úplne nepochopiteľné a čo sa nehodí do aktuálne prijímaného systému viery.

Jedna vec je istá – kým nie je prepísaná história, anomálne artefakty, tak tie, ako sú napríklad Pipes Baigong, nemajú miesto v bežných učebniciach.

Video:

zdroj: svetkolemnas.info