PREKLAD LETÁKU PEGIDY v Drážďanoch 5.1.2015.
Čo pred nami politici a médiá skrývajú:

Riešenie sa nazýva BRICS!

Milí spoluobčania, mnohí z nás trpia nespravodlivosťou v našej krajine. Snáď niektorí z nás dokonca cítia, že celý systém je asi pred spoločným zlomom.

Ako to mohlo dôjsť tak ďaleko a čo s tým môžeme robiť?

USA premieňala od Busha juniora takmer každý rok jednu krajinu v trosky. Afganistan, Irak, Líbya, Sýria schytali to najhoršie. Okrem toho Medzinárodný menový fond a Svetová banka bránili skutočnému rozvoju v krajinách tretieho sveta systematicky po celé desaťročia. Jedná sa o hlavné dôvody pre príchod utečencov z Afriky a Blízkeho východu: ľudia musia utiecť, pretože ich domov bol zničený alebo beznádejne zadlžený!

Ale to nie je celá pravda. To nepochádza od americkej vlády, ale od finančnej elity v Londýne a na Wall Street, čo sa stalo. Tieto kruhy nedovolia národom suverénne konať. Ale presne o to teraz ide u krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika). Finančná elita chce toto spojenectvo dostať za každú cenu na kolená. Dokonca ide aj o zmluvu s diablom.

To sa vzťahuje k machináciám Saudskej Arábie, ktorá podporuje islamský fundamentalizmus (Wahhábizmus) ako štátne náboženstvo a túto ideológiu z veľkej časti v zahraničí financuje a rozširuje.
To je tajomstvo pôvodu islamského štátu (IS) – bez darcov zo Saudskej Arábie a Kataru by títo barbarskí vojaci neboli schopní pôsobiť.

Táto „os zla“ – Washington – Londýn – Rijád – je jadrom celého problému. Takže sme to neurobili kvôli pomýleným politikom pre azyl, utečencom alebo len islamizáciu samu o sebe, ale z dôvodu zničenia suverenity všetkých krajín (vrátane Nemecka) prostredníctvom globálneho finančného impéria.

Najpresvedčivejším dôkazom sily tejto skupiny bola finančná kríza v roku 2008, kedy západné vlády trestné machinácie najväčších bánk podporovali mnohomiliardovými dolárovými výpomocami, namiesto dvojstupňového bankového systému, a tým ochrany obyvateľov. Cez prúd peňazí sa úvery bánk do reálnej ekonomiky zrútili a stredná trieda v posledných rokoch kolabuje. To musí hneď skončiť!

Nemecko musí so šialenou transatlantickou politikou konfrontácie proti Rusku skončiť a namiesto toho prijať ponuku čínskeho prezidenta Xi – začať spoločne s krajinami BRICS s programom globálneho rozvoja. Krajiny BRICS zastupujúci teraz viac ako polovicu ľudstva túžia po mieri a skutočnom pokroku. Preto si teraz vytvorili alternatívy k západným finančným inštitúciám, a to ich vlastné rozvojové banky, ktoré poskytujú úvery aj chudobnejším krajinám na rozvoj infraštruktúry všetkých druhov.

O tom nie je počuť zo západných médií takmer nič. Napríklad Čína je dnes svetovým lídrom v budovaní vysokorýchlostnej železnice. Práve stavia novú vysokorýchlostnú železničnú trať medzi Ankarou a Istanbulom, a okrem toho sa rozhodla postaviť vysokorýchlostnú železnicu z Belehradu do Budapešti. Okrem toho Čína pracuje na rozšírení Suezského prieplavu v Egypte a novo stavia obdobu Panamského prieplavu v Nikarague. Iba posledné dva príklady zahŕňajú prácu pre 100.000 ľudí! Z toho sa EÚ môže niekedy veľa naučiť. Nová hlava štátu Indie, Narendra Modi práve oznámil vytváranie 1 milióna pracovných miest mesačne v ďalších 10 rokoch a v rovnakom čase postavenie 100 nových miest.

Mier prostredníctvom rozvoja – to je nový svet, ktorý musíme budovať spoločne! Pridajte sa k odvráteniu Nemecka a Západu od vojnového kurzu!

Presadzujeme:

1. Zavedením dvojstupňového bankového systému (Glass-Steagallov) vyhnanie úpadcu – anglo-americkej finančnej oligarchie;
2. Okamžité zastavenie sankcií a provokácií voči Rusku za účelom udržania mieru v Európe;
3. Spoločný a široký rozvojový program s BRICS krajinami (Brazília, Rusko, Čína, India a Južná Afrika), aby ľudia všetkých národov a civilizácií mali budúcnosť.

Vydané von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlag
www.BueSo.de, Buşoi Sachsen: 0351-4278140

Pre Českej národnej listy preložil Ing. Pavel Rejf, CSc

zdroj: ceskenarodnilisty.cz