[socialring]
Je to porušenie zákona ? .. Je to výsmech občanom ? .. alebo je to arogantnosť vládneho systému ? .. alebo sa mýlim, som negramotný a neviem normálne nájsť faktúry, ktoré sú povinne nariadené vládou zverejňovať ? Takto si kladiem otázky ako normálny občan Slovenskej republiky, ktorý sa chce pozrieť, ako sa hospodári s peniazmi v štátnej kase.
[col4]

1. Po otvorení http://www.vlada.gov.sk kliknúť na Informačný servis – Faktúry.[/col4][col4]

2. V sekcii Faktúry je zoznam faktúr.[/col4][col4]

3. Po kliknutí na konkrétnu faktúru sa zobrazia identifikačné údaje faktúry s “Prílohou”, ktorá sa nedá stiahnúť.[/col4][col4]

4. Keď chcem stiahnúť alebo otvoriť faktúru v prílohe, zobrazí sa znovu “Zoznam faktúr”[/col4][clear][col4]

5. Po už druhom kliknutí na konkrétnu faktúru sa zobrazia zasa iba identifikačné údaje faktúry v inej podobe. [/col4][col34]
[br]RIEŠENIE PROTI ROZKRÁDANIU ŠTÁTNEJ KASY:
SYSTÉM TVRDEJ KONTROLY ŠTÁTNEJ POKLADNICE A VŠETKÝCH ÚČTOV V ŠTÁTNEJ SPRÁVE ZODPOVEDNÝMI OBČANMI.

Politické strany by už teraz mali na takomto riešení tvrdo pracovať za peniaze, ktoré dostali za voľby. Riešenie, ako kontrolovať štátnu pokladnicu by malo byť nie v podobe predvolebných draho platených marketingových sľubov, ale v podobe odborných prác.Takto by sa malo hospodáriť s peniazmi, ktoré páni Občania venujú politickým stranám po voľbách.[/col34]
[clear]
Takže zábava je to veliká, predpokladám však, že nie pre pána občana, ale pre pánov úradníkov.
Je to porušenie zákona ? .. Je to výsmech občanom ? .. alebo je to arogantnosť vládneho systému ?
VEĎ ZA TÝMTO ÚČELOM BOL ZÁKON O ZVEREJŇOVANÍ OBJEDNÁVOK A FAKTÚR ZAVEDENÝ .. ČI NIE ? 🙂

Takto zámerne vytvorený systém zverejňovania faktúr dáva podnet k tomu, aby sme sa bližšie pozreli do detailov faktúr. Páni občania ich chcú vidieť. Páni úradníci, ukážte nám ich ![br]
Možno by ma zaujímala napríklad táto faktúra, náhodne vybraná: http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=13753
[br]