thumbnail

ZAVIESŤ ELEKTRONICKÉ VOĽBY, elektronické referendum a elektronické petície


V dnešnom modernom elektronickom svete nie je žiadny problém poskytnúť občanom možnosť elektronicky voliť, elektronicky riešiť petície a referendum. Argumenty, typu: ...