Lúpež storočia? Čo priniesla nežná revolúcia a tzv. demokracia? Stručný zoznam, ktorý nepoteší!

Lúpež storočia? Čo priniesla nežná revolúcia a tzv. demokracia? Stručný zoznam, ktorý nepoteší!

Sebestačnosť Československa do roku 1989 bola nespochybniteľná. Čo bolo hlavným zámerom nežnej revolúcie, vedia dnes už takmer všetci občania. Nebola to sloboda slova alebo cestovanie, ako hlásali revolucionári na tribúnach. Bolo to vymanenie sa spod ruského vplyvu zničením sebestačnosti Slovenska a prechod pod vplyv USA. Taká je dnes skutočnosť o ktorej niet žiadnych pochybností.

Čo všetko občanom kedysi patrilo podľa Čl.8 ústavy ČSR?

(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy:
státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev).

(2) Národním majetkem jsou zejména:
nerostné bohatství a základní zdroje energie; základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové výroby, hromadné dopravy a spojů; peněžní a pojišťovací ústavy; rozhlas, televize a film, dále též nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.

Zoznam niektorých rozpredaných podnikov, ktoré kedysi patrili občanom

1. Tatrasklo

Trust sklárskych podnikov v Trnave.

– Spojené sklárne v Lednických Rovniach
– Stredoslovenské sklárne v Poltári
– Slovenské závody technického skla v Bratislave
– Skloplast v Trnave
– Skloobal v Nemšovej

2. Slovakotext

Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.

– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
– Závody MDŽ v Bratislave
– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
– Tatraľan v Kežmarku
– Ľanárske a konopné závody v Holíči
– Lykové textilné závody v Revúcej
– Slovena v Žiline
– Merina v Trenčíne
– Poľana v Lučenci
– Tatrasvit vo Svite
– Slovenska v Banskej Bystrici
– Pleta v Banskej Štiavnici
– Trikota vo Vrbovom
– Odevné závody v Trenčíne
– Makyta v Púchove
– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
– Zornica v Bánovciach nad Bebravou

3. Slovcepa

Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.

– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
– Bukóza vo Vranove nad Topľou
– Grafobal v Skalici
– Harmanecké papierne v Harmanci
– Chemicelulóza v Žiline
– Turčianske celulózky a papierne v Martine
– Slavošovské papierne v Slavošovciach
– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
– Drevokup v Ružomberku
– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku

4. Slovchémia

Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.

– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
– Matador v Bratislave
– Benzinol v Bratislave
– Chemika v Bratislave
– Petrochémia v Dubovej
– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
– Chemolak Smolenice
– Považské chemické závody v Žiline
– Slovenské lučobné závody v Hnúšti
– Duslo Šala
– Chemko Strážske
– Fosfa Poštorná
– Chemlon v Humennom
– Chemosvit vo Svite
– Slovenský hodváb v Senici
– Gumárne 1. mája v Púchove
– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
– Plastika v Nitre

5. VSŽ Košice.

Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23 302 robotníkov.

6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS)

Generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
– ZTS Martin n.p.
– ZTS Detva n.p.
– ZTS v Dubnici nad Váhom
– ZTS v Košiciach n.p.
– ZTS Bratislava
– ZTS v Komárne
– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
– Martimex v Martine
– ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
– ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
– ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
– ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
– ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
– ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
– ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici

7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.

Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.

8. Hlinikáreň

Závod SNP v Žiari nad Hronom.
– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.

9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie, národný podnik so sídlom v Bratislave.

10. Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.

– Bučina Zvolen
– Drevina Turany
– Drevoindustria Žilina
– Smrečina banská Bystrica
– Preglejka Žarnovica
– Piloimpregna Košice
– Mier Topoľčany
– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
– Tatra nábytok Pravenec
– Nový domov v Spišskej Novej Vsi

11. Koncern: Slovenské energetické podniky.

So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
– Koncern Elektrárne Nováky
– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
– Elektrovod v Bratislave

12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch.

Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

13. Slovenské lodenice.

Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.

14. Slovenské magnezitové závody

v Košiciach, mali závody v:
– v Hačave
– v Jelšave
– v Lovinobani
– v Košiciach
– v Lubeníku
– v Banskej Belej
– v Kalinove
– v Kunovej Teplici

15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.

16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.

počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave

17. Liko

Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs. Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.

– Slovlik v Trenčíne
– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
– Frukona v Prešove
– Slovenské škrobárne v Trnave
– Mraziarne v Bratislave

18. Slovakofarma v Hlohovci.

– závod Liečebných rastlín v Malackách

19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.

– Stredoslovenské cementárne Banská Bystrica
– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
– Azbestocementové závody Nitra
– Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
– Cementáreň Lietavská Lúčka
– Ladecká cementáreň Ladce
– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
– Cementáreň Bystré v Bystrom
– Stupavská cementáreň Stupava

20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne

– CALEX Zlaté Moravce
– Elektrosvit Nové Zámky
– Kovosmalt Fiľakovo
– Slovenská armatúrka Myjava
– Strojsmalt Medzev
– Strojsmalt Pohorelá
– Tatramat Poprad
– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany

21. Strojstav – n.p. v Bratislave.

– závod v Bernolákove
– závod v Novom Meste nad Váhom
– závod v Záhorskej Vsi
– závod v Sečovciach
– závod v Šahách
– závod v Prešove
– závod v Senci
– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.

zdroj: necenzurovane.net

Bič na občanov funguje na 200%! Prečítajte si tento neuveriteľný príbeh.

Bič na občanov funguje na 200%! Prečítajte si tento neuveriteľný príbeh.

Chcel by som sa s vami podeliť, s dnešným zážitkom, ktorý sa udial cca pred pol hodinou. Všetko to začalo včera cestou z KE do BA, kedy sprievodkyňa, ktorá označovala lístky spravila chybu, a označila nám nesprávne lístky, ktoré boli na dnešný deň, čiže spiatočnú cestu z BA do PP. Lístky pre dve osoby som kupoval kartou na košickej stanici /celková suma 67 eur/, píše na Facebooku Pavol Petrík, sediaci šokovaný na stanici v Trenčíne.

Čo sa dnes vlastne stalo:

Jeden včerajší lístok som si len zhodou okolnosti nechal, ten druhý som vyhodil alebo ostal v tom včerajšom vlaku do BA. Keď som si dnes vo vlaku pripravoval predloženie lístkov na dnešnú cestu, zistil som, že sú to vlastne včerajšie lístky, ktoré mala včera sprievodkyňa označiť. Keďže som mal stále ten jeden dnešný lístok, potvrdenie o zaplatení kartou celej sumy, predpokladal som, že nenastane žiaden problém a sprievodkyňa dnešného vlaku /R607/ to bude tolerovat a pochopí to, že jej kolegyňa spravila chybu. Veľmi som sa mýlil.

 A teraz nastáva INFERNO.

Keď som sprievodkyni predkladal lístky už s upozornením na chybu, jej reakcia bola neuveriteľná. Nebola ochotná situáciu pochopiť a oháňala sa dookola jednou vetou: Nemáte platný cestovný lístok! Keď som požiadal, aby mi zavolala nadriadeného, tak jej odpoveď bola: Ja som tu šéf! Keďže som nebol ochotný zaplatiť ešte raz cestu BA – PP, zavolala na nás policajnú hladku. Tá nastúpila v Novom Meste nad Váhom a v gumených rukaviach nás prišli vyviesť z vlaku. Keď som policajtom vysvetlil situáciu, pochopili to, ale aj narpiek tomu povedali, že musia chrániť sprievodkyňu a musia nás aj s mojou ženou vyviesť. Keď som sa ich opýtal: A, kto bude chrániť nás? nedostal som žiadnu odpoveď.. len nastalo ticho. Nakoniec, keď sme už kvázi rezignovali a bol som ochotný tú cestu zaplatiť, k cestovnému prihodila ešte aj pokutu vo výške 30 eur. Pri sebe som mal len 15 eur cash, a chcel som zaplatiť kartou, odpoveď bola, že taká možnosť nie je, a musime si na daľšej stanici vystúpiť. Takže teraz sedime v Trenčíne, daľši vlak nám ide o 2 hod, museli sme si kúpiť dva nové lístky.

Result:

Dôchodcovia a študenti cestujú zadarmo, a človek, ktorý si zaplatí skoro 70 eur je vyvedený s policajným eskortom z vlaku. TO JE TAKÉ SLOVENSKÉ…./hanbim sa/ .. dodáva znechutene Pavol.

zdroj: facebook.com

Tomu sa hovorí: Nespravodlivosť, VIAC TU >>

Polícia zadržala asistenta poslanca z SaS. Mal si pozerať účty Počiatka i Kaliňáka

Polícia zadržala asistenta poslanca z SaS. Mal si pozerať účty Počiatka i Kaliňáka

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Filipa Rybaniča, zamestnanca Tatrabanky, ktorý mal vidieť pohyby na účtoch Roberta Kaliňáka a Jána Počiatka. Pri domovej prehliadke mu zaistila viacero vecí.

V rukách polície skončil v piatok popoludní Filip Rybanič, ktorý pracuje v Tatrabanke a zároveň je asistentom poslanca SaS Jozefa Rajtára. Prepustili ho až v sobotu nadránom. Národná kriminálna agentúra sa o neho zaujíma pre podozrenie, že si pozrel účty Roberta Kaliňáka a Jána Počiatka. Informáciu priniesol Denník N.

Prevody na ich účtoch údajne ukazujú na firmy prepojené s podnikateľom Ladislavom Bašternákom, ktorý je hlavným aktérom kauzy vratiek z DPH. Pre túto kauzu sa opozícia pokúšala odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Týždenník Trend píše, že ministrovi Kaliňákovi a exministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi mali opakovane chodiť platby z firmy, ktorú zakladal spomínaný podnikateľ.

„Minister vnútra je pripravený pred špeciálnym prokurátorom kedykoľvek vyvrátiť tieto obludné klamstvá a podsúvané nepravdivé informácie, s ktorými prichádza opozícia bez relevantných dôkazov,“ uviedol šéf tlačového oddelenia MV SR Ivan Netík.

Policajti už podľa našich informácií vzniesli voči Rybaničovi obvinenie pre ohrozenie bankového tajomstva. Banka zaujala iba všeobecné stanovisko.

„Ak by sme mali ako banka podozrenie na únik klientských dát, bezodkladne by sme vykonali kroky, ktoré by viedli k minimalizácii spôsobených škôd a k riadnemu postupu kompetentných orgánov. Ak by sa preukázalo, že došlo k zneužitiu prístupov do systémov zo strany zamestnanca, postupovali by sme nekompromisne, vrátane ukončenia pracovného pomeru či podania trestného oznámenia,“ povedala hovorkyňa Tatrabanky Zuzana Povodová.

Rajtárova výzva Kováčikovi

Poslanec Jozef Rajtár na mimoriadnom brífingu nechcel bližšie hovoriť o prípade svojho asistenta. Obmedzil sa na výzvu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, aby začal v tejto veci okamžite konať.

„Je to obrovský problém. Neveríme, že pod vedením pána Kaliňáka by polícia konala spravodlivo,” poznamenal poslanec SaS.

Rajtár vyhlásil, že zistené skutočnosti o bankových prevodoch sú v rozpore s tvrdeniami Roberta Kaliňáka. Ten počas mimoriadne parlamentnej schôdzi hovoril, že nemá žiadne väzby na podnikateľa Ladislava Bašternáka a firmy spojené s týmto podnikateľom.

Sulík požaduje Kaliňákov odchod

Predseda strany Richard Sulík sa k otázkam možného porušenia zákona zo strany asistenta poslanca SaS tiež nechcel vyjadrovať.

„Nemáme v pláne informovať o bližších podrobnostiach o pánovi Rybaničovi,” reagoval čerstvo zvolený líder liberálov.

Pozornosť tak upriamil na Roberta Kaliňáka, resp. jeho straníckeho a vládneho šéfa Roberta Fica. Podľa Sulíka by mal šéf rezortu vnútra okamžite skončiť.

„Vyzývam Roberta Fica, aby okamžite odvolal Roberta Kaliňáka z pozície ministra vnútra,“ povedal na dnešnej tlačovej besede predseda liberálov Richard Sulík. Podľa neho sú Slováci svedkami mimoriadne závažných podozrení.

„Státisíce eur na účet ministra vnútra Roberta Kaliňáka, milióny korún na účet exministra Jána Počiatka sú mimoriadne masívne podozrenia,” vyhlásil Sulík.

Predseda SaS zároveň Ficovi odkázal, aby sa vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte. Za jeho výstavbou totiž stojí práve Ladislav Bašternák.

„Verejnosť nevie v podstate nič o tom, z akého dôvodu, ako si to môže premiér dovoliť bývať v byte, ktorý má miliónovú hodnotu.”

Predseda hnutia NOVA Daniel Lipšic (OĽaNO-NOVA) poznamenal, že zadržaný Rybanič sa nemohol spojiť s právnikom.

„Nebolo mu umožnené získať právnu pomoc, ani keď bolo vznesené obvinenie. Sú porušované jeho práva ako obvinenej osoby. Je zvláštne, že polícia postupuje týmto spôsobom,” upozornil Lipšic.

Kaliňák odmieta, že by vzal peniaze od Bašternáka

Minister vnútra podľa stanoviska jeho rezortu bol informovaný, že asistent poslanca za SaS Jozefa Rajtára sa z pozície zamestnanca komerčnej banky vlúpal a manipuloval s Kaliňákovým bankovým účtom za účelom posunutia informácií poslancovi Rajtárovi a novinárom týždenníka Trend a Denníka N.

„Asistent poslanca je obvinený z trestného činu ohrozenia bankového tajomstva,“ povedal riaditeľ tlačového odboru MV SR Ivan Netík pre Aktuality.sk.

Minister vnútra Robert Kaliňák podľa jeho slov takéto konanie, ktoré je veľmi nebezpečné a je evidentným trestným činom, odmieta.

„Je za hranicou akceptovateľnosti, že sa politická strana v spolupráci s niektorými novinármi neštíti v rámci politického súboja spáchať trestný čin. Konštrukcie, s ktorými vo svojich otázkach Denník N a týždenník Trend pracujú, sú nepravdivé,“ doplnil.

Netík tiež uviedol, že Kaliňák nikdy neprijal žiadne peniaze od osoby pána Bašternáka ani od firiem pána Bašternáka či už priamo alebo sprostredkovane. „Minister vnútra Robert Kaliňák o tomto prípade informoval aj svojich koaličných partnerov, a aby vyvrátil akékoľvek podozrenia, ukázal im aj všetky potrebné dokumenty,“ dodal hovorca rezortu.

Poslanec Daniel Lipšic aktuálnu kauzu porovnal s medializáciou staršieho prevodu firmy lídra OĽaNO Igora Matoviča. O tejto téme si urobil pred voľbami niekoľko tlačových konferencií premiér a predseda Smeru Robert Fico, pričom používal informácie z daňových úradov.

Podnikateľ Bašternák prenajíma Ficovi byt v komplexe Bonaparte. Aktuality.sk na to upozornili ešte začiatkom tohto roka. Podľa Daniela Lipšica je byt postavený zrejme z ukradnutých peňazí. Premiéra vyzval, aby sa odtiaľ vysťahoval a tiež navrhol, aby Kaliňáka z ministerského postu odvolal.

Video

zdroj: aktualiy.sk

Jaroslav Kuracina: Nemožno zasievať do hláv detí, že je normálne meniť pohlavie

Jaroslav Kuracina: Nemožno zasievať do hláv detí, že je normálne meniť pohlavie

[clear]Jaroslav Kuracina: Mrzí ma, že sa kauza prezliekania detí dotkla najviac osobnej integrity riaditeľky, ale nemožno zasievať do hláv detí, že je normálne meniť pohlavie.

V posledných dňoch rezonovala na Slovensku kauza s prezliekaním detí na základnej škole v Banskej Bystrici. Písali sme o nej tu.

Mainstreamove médiá ako napr. RTVS sa snažili kauzu bagatelizovať a vyrobiť z nej útok Kotlebovej strany ĽSNS na detský karneval a samotné priznanie riaditeľky na videu ignorovali. Napriek tomu si do reportáže prizvali psychológov, ktorí presviedčali divákov, že prezliekanie detí za opačné pohlavie nemôže mať vplyv na ich duševný vývoj.

Na uzavretie kauzy dávame priestor hlavnému aktérovi, ktorého syn sa mal prezliekacieho dňa zúčastniť, nezávislému poslancovi mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Jaroslavovi Kuracinovi, aby prezentoval svoj postoj, pretože motívy jeho konania boli médiami rôzne interpretované.

Dolupodpísaný Jaroslav Kuracina, rodič troch detí, z ktorých dve navštevujú ZŠ SSV v Banskej Bystrici, by som sa týmto chcel vyjadriť k mediálnej bubline, ktorá vznikla na základe mojej nespokojnej reakcie na myšlienku prezliekania detí za opačné pohlavie, v rámci tematického týždňa na uvedenej škole. Vyjadrenie píšem ako súkromná osoba, rodič , otec, ktorému záleží na zdravom vývoji svojich detí.

Uznávam, že som na myšlienku prezliekania detí za opačné pohlavie reagoval emotívne, avšak ako zodpovedného rodiča ma skutočne pobúrilo, že sa tieto a podobné myšlienky našim deťom podsúvajú takto nenápadne a účelovo. Som zástanca tradičnej rodiny a verím, že postavenie a úloha oboch pohlaví, muža aj ženy, je v spoločnosti jasne a pevne daná, overená nielen spoločenským ale aj evolučným vývojom. Nemyslím si, že zasievať do hláv malých detí myšlienku na zmenu pohlavia je normálne a v súlade so zdravým rozumom. Zároveň tým však nijako neodsudzujem a neznevažujem osoby z komunity LaG, ani iných ľudí s nevyhranenou či nejednoznačnou sexuálnou orientáciou, ktorí svoju nestotožnenosť s prirodzeným pohlavím prejavujú navonok obliekaním sa do šiat opačného pohlavia. Toto len na doplnenie, keďže mi počas tejto kauzy bola niekoľkokrát vytknutá netolerantnosť voči akejkoľvek forme inakosti. Keď sa nad tým všetci hlboko zamyslíme, ak by som aj mal uveriť tomu, že práve táto téma prezliekania za opačné pohlavie bola zamýšľaná nie ako podsúvanie myšlienky, že chodiť v oblečení opačného pohlavia je normálne a akceptovateľné, ale údajne len v rámci zábavy, asi nie je veľmi tolerantné a zábavné robiť si posmešky z ľudí alebo detí, ktoré sa s takýmto stavom mysle práve vyrovnávajú a nevedia sa jednoznačne zaradiť. Skôr by učitelia mali učiť deti neposmievať sa a nepoukazovať na odlišnosti.

To sú dôvody, pre ktoré som navštívil pani riaditeľku s požiadavkou, aby prehodnotila tému daného dňa – štvrtku. V žiadnom prípade som nevykonával žiadnu spravodlivosť ani nikoho nezastrašoval a neohováral. Odmietam preto obvinenia, že som poškodil dobré meno školy, či pani riaditeľky, alebo že som chcel deťom skaziť „karneval“, či nedajbože „fašiangy“ – pripomínam, že išlo o „tematický týždeň prezliekania v škole“. V žiadnom prípade som nemal za cieľ poškodzovať dobré meno školy, ani pani riaditeľky a už vôbec nevidím dôvod na to, aby bola pani riaditeľka odvolaná.

V prvom rade, nebolo vôbec nutné rozmazávať celú túto záležitosť do takýchto rozmerov, všetci by sme si mali uvedomiť, že na samom začiatku stál môj osobný názor súkromnej osoby, rodiča, za ktorý som sa bol prihovoriť v škole u pani riaditeľky. Na základe toho som potom uverejnil na svojom, podotýkam, súkromnom profile na sociálnej sieti, určité vyjadrenia a popis situácie. Áno, uvedený príspevok na webe bol síce verejný, ale bol určený pre ľudí, ktorí ma poznajú a sú so mnou v kontakte, aby si urobili svoj názor, prípadne sa vyjadrili v komentároch. Súdiac podľa počtu komentárov a zdieľaní mám za to, že záležitosť sa nedotkla len mňa osobne, ale k reakcii popudila veľké množstvo ľudí. Je preto úsmevné teraz sledovať, ako si určité účelové skupiny práve zo mňa urobili terč, hoci očividne môj názor zdieľajú a podporujú tisíce ďalších ľudí.

Na stránke školy momentálne svieti výzva rodičov, priateľov, učiteľov a zamestnancov a iných sympatizantov školy, že sa mám verejne ospravedlniť učiteľom, zamestnancom, vedeniu a pani riaditeľke za „nepravdivé ohováranie“ či akési „vykonanie spravodlivosti“, dokonca tak mám urobiť „na všetkých portáloch“, na ktorých som svoje nepravdivé tvrdenia údajne uviedol. Dávam do pozornosti všetkým, ktorí si to doteraz nevšimli a neuvedomili, že som uverejnil len jeden jediný príspevok, na jedinej sociálnej sieti, ako súkromná osoba, nie ako poslanec mestského zastupiteľstva a už vôbec nie ako člen akéhokoľvek zoskupenia – extrémistického ani iného. To, akým spôsobom, akými cestami, kam všade a kto konkrétne môj príspevok ďalej rozšíril, pozmenil, prekrútil a prifarbil, už naozaj nie je v mojej moci ovplyvniť. Každé ďalšie zverejnenie na každom ďalšom portáli / plátku / bulvári má predsa svojho konkrétneho autora, ktorý sa pod to podpísal, či už svojím menom alebo anonymne. Toto sa týka nielen ľudí z oblasti médií, ktoré túto vec kade-tade rozmazali, ale aj každého, kto zdieľal môj prvý príspevok, či sa k nemu vyjadril, kto na základe neho napísal nejaké svoje ďalšie vyjadrenia na svojich weboch – súkromných, verejných i na weboch rozličných skupín a zoskupení… Každý z týchto jednotlivcov nech si teda sám zodpovedá za to, čo presne uviedol a akým dielom práve on či oni prispeli k negatívnemu zviditeľneniu uvedenej školy vo verejnom a mediálnom priestore.

Osobne necítim, že by som sa mal za čo hanbiť, neútočil som nijakým spôsobom na žiadnu konkrétnu osobu z radov učiteľov a zamestnancov, nedovolil by som si „očierňovať v očiach detí a verejnosti….ničiť výchovné úsilie….“ pegadogických zamestnancov školy ani degradovať školu samotnú. Veď moje aj vaše deti naďalej školu navštevujú a navštevovať budú, ak by som ja alebo hocikto iný mal mať pocit, že tátoškola nie je vhodné prostredie pre moje deti, riešil by som to dávno a zodpovedajúcim spôsobom. Každý máme právo voľby.

Jediné, čo ma skutočne mrzí je, že najviac sa táto takzvaná „kauza“ dotkla osobnej integrity pani riaditeľky. Ona sama si určite nepomohla tým, že vo vyjadrení pre Denník N poprela prvotný zámer školy zaradiť ako jeden z dní tematického týždňa prezliekanie detí za opačné pohlavie. Po mojej návšteve v škole a po našom spoločnom rozhovore sa škola rozhodla zmeniť tému na štvrtok z prezliekania detí za opačné pohlavie na tému postavy/hrdinovia z rozprávok, kníh, filmov, pričom takto to už potom uverejnili aj na stránke školy. Avšak vo videu, ktoré bolo následne zverejnené na internete bolo jasne počuť a vidieť pani riaditeľku aj mňa, ako sa o téme prezliekania bavíme, ako jej ja hovorím, že s tým nesúhlasím a ako ona úplne uvoľnene a ústretovo súhlasí so zmenou témy – čím potvrdzuje, že pôvodný zámer prezliekania za opačné pohlavie tam bol.

Ak teda celá táto akcia – téma na štvrtok prezliekanie za opačné pohlavie mala byť v očiach širokej verejnosti naozaj len taká nevinná zábava, prečo pani riaditeľka mala potrebu to poprieť a označiť ma verejne za klamára?

K ostatným uverejneným informáciám či dezinformáciám, či už na stránke školy alebo na iných zainteresovaných weboch sa s vaším dovolením vyjadrovať odmietam, nakoľko si myslím, že záležitosti ako extrémistické skupiny, havarijný stav strechy školy či iných priestorov školy, spôsob vedenia školy či pedagogického procesu nemali a nemajú v tejto vykonštruovanej kauze ani náznak miesta a ani náhodou nemajú nič spoločné s tým, čo som sa ja, ako otec a zodpovedný rodič mojich detí snažil svojim konaním docieliť, bez ohľadu na to, či sa mi to podarilo alebo nie.
Jaroslav Kuracina

zdroj: hlavnespravy.sk

Podozrivú firmu z Panama Papers zakladal exminister spravodlivosti Tomáš Borec.

Podozrivú firmu z Panama Papers zakladal exminister spravodlivosti Tomáš Borec.

Panamské dokumenty vyplavili prvé meno slovenského politika. Bývalý minister spravodlivosti za Smer spolupracoval s firmou Latem Trading, ktorú preverujú daniari aj polícia.

Tomáš Borec má s firmou Latem Trading – známou z kauzy Panama Papers – spoločné viac než len adresu. Podľa zistení Aktuality.sk stál v minulosti pri jej zrode aj niektorých kľúčových zmenách.

Keď sa stal neskôr Borec ministrom spravodlivosti v druhej vláde Roberta Fica, s firmou Latem Trading spolupracovala jeho právnická kancelária Borec & Bohunský.

Začiatkom apríla 2016 unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca milióny dokumentov. Tá svojim klientom zakladala a spravovala schránkové firmy po celom svete.

Niektorým pomáhala utajiť ich skutočných vlastníkov alebo vyhýbať sa plateniu daní. Prvou slovenskou stopou v Panama Papers bola práve firma Latem Trading.

„Podľa skúmaných dokumentov poskytovala európskym klientom špeciálne legalizačné služby slovenská firma Latem Trading,“ napísalo vtedy České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré má prístup k uniknutým dokumentom.

Menila názvy

Slovenské médiá vzápätí informovali, že firma Latem Trading sídli na rovnakej bratislavskej adrese, kde má byt aj bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Aktuality.sk teraz zo zbierky listín obchodného registra zistili, že bývalý šéf advokátskej komory Borec sa v minulosti zúčastňoval aj valných zhromaždení spoločnosti Latem Trading.

Táto firma vznikla v roku 2007, ešte ako Vertigo Trading. O dva roky neskôr sa premenovala na Intergest Slovakia. Pod názvom Latem Trading funguje od roku 2012.

Od roku 2009 ju vlastní holandská firma Poelen Holding B. V., za ktorou stojí Guus Poelen.

Holanďan Poelen prelieval cez účty spoločností ako Latem Trading v Privatbanke nezdanené peniaze svojich klientov. Túto slovenskú banku vlastní finančná skupina Penta.

Podpis Tomáša Boreca

Borecov podpis je na firemných dokumentoch z roku 2007, keď sa riešilo odvolanie konateľa a vymenovanie nového. Ako zapisovateľ bol aj na valnom zhromaždení v roku 2008.

O rok neskôr bol dokonca Borec na valnom zhromaždení v mene samotného Poelena. Zastupoval tam jeho firmu Poelen Holding B.V.

Jedno valné zhromaždenie – v roku 2012 – sa podľa zbierky listín obchodného registra konalo aj v priestoroch advokátskej kancelárie Borec & Bohunský.

Namiesto Boreca tam však sedela jeho kolegyňa Oľga Štuchalová. Borec bol vtedy ministrom spravodlivosti, takže mal pozastavený výkon advokátskej činnosti.

Oslovili ho ako advokáta

Exminister pre Aktuality.sk priznal, že zakladal firmu Latem Trading. Tvrdí však, že o jej podozrivých obchodných aktivitách až do vypuknutia kauzy Panama Papers nevedel.

„Riešil som, keď robili zmenu názvu alebo podobné záležitosti. Okrem založenia spoločnosti a nejakých formálnych úkonov, ktoré sa týkali zápisov do obchodného registra, som však nevykonával žiadnu inú činnosť,“ hovorí Borec.

Ako sa zoznámil s Holanďanom Poelenom? „Je to tak dávno, že podrobnosti si nepamätám. Ten pán ma zrejme oslovil ako advokáta. Neviem, či v tom čase býval na rovnakej adrese ako ja. Nič extra zvláštne však na tom nie je.“

 

S Poelenom už nespolupracuje

Borec tvrdí, že o prelievaní peňazí cez účty firmy Latem Trading v Privatbanke sa dozvedel až z médií.

„Nemal som žiadny prístup k informáciám o podnikaní pána Poelena. Ani som sa s ním neoboznamoval, respektíve nevykonával žiadne činnosti typu právneho poradenstva, ktorého by sa to týkalo.“

S Poelenom ani s jeho firmami už nespolupracuje: „Aj v minulosti sme plnili len ich ad hoc požiadavky.“ Borec zároveň verí, že kauza Panama Papers pomôže zúžiť priestor pre špekulantov.

„Čo sa však týka snahy vytlačiť schránkové firmy z verejného priestoru, je to trošku čiernobiele. Firmy, ktoré majú čo skrývať, treba vytesniť. Ale existujú aj schránkové firmy, ktoré nerobia nič nelegálne,“ dodal exminister.

Latem Trading: Bezpečný prístav pre špekulantov

Holanďan Guus Poelen po vypuknutí kauzy Panama Papers pre Aktuality.sk priznal, že spolupracoval aj s právnikmi z panamskej kancelárie Mossack Fonseca.

Odmietol však, že by jeho slovenská firma Latem Trading slúžila na nelegálne aktivity: „Nikdy tu nebolo žiadne zapojenie sa do prania špinavých peňazí, ktoré by sa týkalo osôb z Českej či Slovenskej republiky.“

Účtovníčka Poelenovej firmy dokonca tvrdila, že spoločnosť Latem Trading je už celé roky nečinná: „Nič nerobí. Je v podstate mŕtva.“

Priznala len to, že minulý rok mala firma Latem Trading menšiu províziu: „Spoločnosť neeviduje žiadne bankové účty, nerobila žiadne prevody, nič podozrivé.“

10 miliónov dolárov

Slovenský tím investigatívnych novinárov, ktorý analyzuje uniknuté dokumenty z Mossack Fonseca v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku, však zistil, že Poelen prelieval cez účty Latem Trading nezdanené peniaze.

Do podvodných finančných schém bola zapojená aj jeho holandská firma Infintax. V roku 2011 sa stal Poelenovým obchodným partnerom aj Michael van Beest.

Táto dvojica postupne vytvorila štruktúru schránkových firiem, ktoré používali v rôznych podozrivých transakciách. „Pomáhali“ najmä klientom z južnej Ameriky.

Podľa doterajších zistení slovenského tímu Panama Papers, ktorý už zmapoval päť podozivých transakcií, chceli preliať cez Privatbanku takmer 10 miliónov dolárov.

Ekvádorčan a Španielka

Aktuality.sk napríklad upozornili, že ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo vytiahol časť zisku zo svojej stavebnej firmy, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.

Následne prelial zhruba 100-tisíc dolárov cez účet Poelenovej firmy Latem Trading v slovenskej Privatbanke, ktorá patrí finančnej skupine Penta.

Denník SME a Hospodárske noviny zverejnili aj príbeh španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej, ktorá zdedila po svojom otcovi 500-tisíc dolárov.

Aj Španielka sa chcela vyhnúť plateniu daní. Firmy Mossack Fonseca a Infintax preto navrhli, aby ich preliala cez účet Poelenovej firmy Latem Trading v Privatbanke.

Prevod peňazí však zablokovala švajčiarska banka, takže Španielka ich nakoniec otočila cez firmu, ktorú si účelovo založila v Paname.

Mexičania v Karibiku

Aktuality.sk medializovali aj príbeh ekvádorskej poisťovňa Aseguradora del Sur, ktorá fiktívne predala budovu, aby vytiahla peniaze z daňového raja v Karibiku.

Zhruba dva milióny dolárov následne pretiekli cez účet Poelenovej firmy Blue Water Company v Privatbanke.

Týždenník Trend zverejnil aj prípad mexickej právnickej firmy Doporto & Asociados S.C., ktorá sa pokúsila vyviesť štyri milióny eur na Britské panenské ostrovy. V spolupráci s Mossack Fonseca ich plánovala otočiť cez Poelenove účty v Privatbanke.

Aktuality.sk medializovali aj príbeh ekvádorskej poisťovňe Seguros Oriente, ktorá chcela cez fiktívnu pôžičku umelo navýšiť svoj kapitál. Takmer tri milióny dolárov plánovala otočiť cez účet Poelenovej firmy Blue Water Company v Privatbanke.

Privatbanka: Nevedeli sme

Banka Penty tvrdí, že v čase, keď bol Poelen ich klientom, nevedela o pozadí jeho finančných transakcií, ktoré sú opísané v Panama Papers. Po vypuknutí kauzy sa od jeho aktivít dištancovala, zrušila aj účty, ktoré mali Poelenove firmy v Privatbanke.

Po medializácii podozrivých prevodov už boli vo firme Latem Trading dve kontroly. „Pokiaľ budú zistené dôvody na ďalšiu kontrolu, táto bude vykonaná,“ povedal pre Hospodárske noviny hovorca polície Martin Wäldl.

Podľa denníka SME preverujú firmu aj daniari. Poelen ani jeho účtovníčka po zverejnení informácií, že cez účty firiem Latem Trading a Blue Water Company v Privatbanke sa prelievali peniaze, už s novinármi nekomunikujú.

Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, denník SME, denník N, Hospodárske noviny, týždenník Trend, RTVS a televízia Markíza.

zdroj: aktuality.sk